De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Movinnio werkt op basis van het innovatie-model van de NOVU NOVU: Nederlandse Orde Van Uitvinders. Zie ook www.novu.nlwww.novu.nl.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Movinnio werkt op basis van het innovatie-model van de NOVU NOVU: Nederlandse Orde Van Uitvinders. Zie ook www.novu.nlwww.novu.nl."— Transcript van de presentatie:

1 Movinnio werkt op basis van het innovatie-model van de NOVU NOVU: Nederlandse Orde Van Uitvinders. Zie ook www.novu.nlwww.novu.nl

2 Met specifieke aanpassingen voor mobiliteit VindingProductMarktBusiness as usual Innovatieproces met 3 fases; Movinnio helpt 2: Pilot / prototype1: Uitwerking3: Implementatie Bij fase-overgangen ontstaat grootste kans op stagnatie Naast een idee-eigenaar is er ook een persoon/partij innovatie-sponsor en een probleem-eigenaar. De innovatie-sponsor heeft de financiële verantwoordelijkheid en kan dus per fase verschillen Concurrentie vertraagt of blokkeert Samenwerking versnelt Concurrentie houdt gezond Idee Terugverdien- kans Winstmogelijkheid

3 Met specifieke aanpassingen voor mobiliteit VindingProductMarktBusiness as usual Innovatieproces met 3 fases; Movinnio helpt 2: Pilot / prototype1: Uitwerking3: Implementatie Bij fase-overgangen ontstaat grootste kans op stagnatie Naast een idee-eigenaar is er ook een persoon/partij innovatie-sponsor en een probleem-eigenaar. De innovatie-sponsor heeft de financiële verantwoordelijkheid en kan dus per fase verschillen Concurrentie vertraagt of blokkeert Samenwerking versnelt Concurrentie houdt gezond Idee Terugverdien- kans Winstmogelijkheid ?

4

5 Van idee en ‘stagnatie’ naar ‘vlottend’ project Ideeën – beginstadium Ideeën – uitgewerkt Ideeënverzameling Vastgelopen projecten Stagnerend projecten Movinnio black box Alle ideeën verder helpen Katalyseren - Proceshulp - Versnellen Lopend project

6 Opstakels Onbekende en ontoegankelijk informatie Klassieke prm die stuurt op risicominimalisatie Gebrek aan winstkansen door bijv de (interpretatie van) aanbestedingsregels Etc. (zie presentatie Erik 11-3-08)presentatie

7 Het Panel trechtert de ideeën o.b.v. de vastgestelde criteria De selectiecriteria zijn vastgesteld en openbaar ShortlistLonglist Open podium tijdens symposia MIEP MK-team levert trekker en buddy. Werkt met intern openbaar projectformulier Doel: al dan niet een project Ideeën Projecten MK-team Panel Katalyse-proces (onder geheimhouding) Movinnio € ’s Van idee tot project Projectonderzoek obv standaard formulieren

8 Van stagnatie tot vlottend project Stagnatie Vlottende projecten Katalyse-proces (onder geheimhouding) Movinnio procesverbetering € ’s Projectonderzoek obv standaard formulieren MK-team Panel Leemte in kennis opvullen

9 Selectiecriteria Het werkveld is "duurzame ketenmobiliteit" voor goederen en reizigers Het Movinnio-innovatiemodel is uitgangspunt Een Movinniotrekker, buddy en een ingevuld "formulier katalyseproject" Er is een omschreven doel en effect voor de voorziene innovatie Bekend is wie idee-eigenaar, innovatie-sponsor en probleemeigenaar is De innovatie-sponsor is bereid middelen vrij te maken of te verwerven Er is een businesscase of er wordt een opgezet Er is een communicatieplan of er wordt een opgezet Het resultaat moet uiteindelijk de mobilist en de maatschappij dienen: (reis-)tijd-kosten-milieu ofwel: people-profit-planet

10 Welke hulp biedt Movinnio concreet? Een idee brengen tot innovatieproject c.q. stagnerende projecten vlottrekken De juiste analyse maken van een innovatieproces Goede middelen hanteren om te komen tot communiceerbare analyses en argumenten De leemten en roadblocks formuleren binnen het innovatieproces Per innovatiefase een goed steakholder-overzicht in kaart brengen met bijbehorende belangen Technische en sociale aspecten in evenwicht benaderen Geld en idealen in het juiste perspectief zetten Geheimhouding en (open) samenwerking op de juiste gronden kiezen De goede contacten/partijen voorstellen voor vervolging van het proces

11 Movinnio neutraal en onafhankelijk tussen de partijen OverhedenKennisinstituten Netwerken Bedrijven (micro tot multinational) InfozuilOndersteuningspootNetwerktak Movinnio Partners

12 Het Movinnio-katalyseteam helpt De volgende specialismen zijn toegevoegd: Subsidiekennis Business case Communicatie Informatie-ontsluiting Intellectueel Eigendom Public Affairs. De volgende ‘vakbrillen’ zijn momenteel vertegenwoordigd: (stand: 6-10-08) Beton-infrastructuur Coaching - procesleiding Commercie EU-projecten mobiliteit Geluidhinder Heavy rail Hoogwaardig openbaar vervoer Industrieel ontwerp Juridisch/zakelijk Marketing Milieu Procesmanagement Projectmanagement voor innovaties Railinfrastructuur algemeen Railvervoer Tramverkeer Verkeer & vervoer Voertuigtechniek Weg-infrastuctuur algemeen Het Moka-team bestaat uit generalisten met vakbril, vrijdenkers met daadkracht

13 Vraag en aanbod vinden elkaar Movinnio Aanbieders van oplossingen Vraagzijde Huidige situatie: omslachtig, zoektocht Nieuwe situatie: up-to-date, transparantie, snelheid, ondersteuning Aanbieders van oplossingen Vraagzijde >


Download ppt "Movinnio werkt op basis van het innovatie-model van de NOVU NOVU: Nederlandse Orde Van Uitvinders. Zie ook www.novu.nlwww.novu.nl."

Verwante presentaties


Ads door Google