De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Projectmanagement voor Projectleiders Door: Iris Eshel, docent projectmanagement & Sjoerd Wynia, evenementenorganisator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Projectmanagement voor Projectleiders Door: Iris Eshel, docent projectmanagement & Sjoerd Wynia, evenementenorganisator."— Transcript van de presentatie:

1 Projectmanagement voor Projectleiders Door: Iris Eshel, docent projectmanagement & Sjoerd Wynia, evenementenorganisator

2 Huishoudelijke mededeling •Mobiele telefoons uit •Stoelen de hele dag bij je houden (rugzakje) •Dank! •Mobiele telefoons uit •Stoelen de hele dag bij je houden (rugzakje) •Dank!

3 Wat is een project? Een project:  begint met een idee  eindigt in een concreet resultaat Een project:  begint met een idee  eindigt in een concreet resultaat Een project is dus altijd tijdelijk!! idee/vraagproces resultaat

4 Wat is projectmanagement Management gaat over sturen van processen Projectmanagement  richt zich op het integraal en  systematisch sturen van het projectproces,  van idee tot resultaat. projectmanagement idee/vraagproces resultaat

5 Hoe krijg je greep op het projectproces? IDEEVORMING PLANVORMING RESULTAATVORMING FUNCTIONERING Productgerichte proces Beheersgerichte proces (KOFTIG) Communicatieve proces Besluitvormingsproces Improvisatie of projectmatige aanpak routine aanpak Creatieve aanpak

6 Het Projectmanagementconcept

7 Voorbeeld projectfasering ZIE ANDER VB IN HANDOUT

8 Ideale situatie: Produktieleider wordt betrokken bij het creatieve proces; fase 1

9 Overzicht tijdspad en taakverdeling Projectstructuur (fasemodel) Deadlines!

10 Vier instrumenten om duidelijkheid te scheppen: Project-matrixorganisatie Stuurgroep-werkgroepmodel Taakverdelingsschema Taakomschrijvingen Vier instrumenten om duidelijkheid te scheppen: Project-matrixorganisatie Stuurgroep-werkgroepmodel Taakverdelingsschema Taakomschrijvingen Projectorganisatie wie doet wat en is waarvoor verantwoordelijk?

11 1. Project- matrixorganisatie (van toepassing als binnen een bestaande grote organisatie regelmatig en gelijktijdig verschillende projecten worden ontwikkeld)

12 2. Stuurgroep-werkgroepmodel (van toepassing op vrij zelfstandige projecten)

13 3. Taakverdelingsschema (van toep. als de structuur moeilijk is te visualiseren in organigram)

14 4. Taakomschrijving omvat onder andere:  Taakbenaming:  Project/werkgroep/afdeling:  Persoonlijke gegevens taakuitvoerder:  Omschrijving van de taak:  Bijbehorende verantwoordelijkheden:  Eventuele bevoegdheden:  Geschatte tijd die de taak vergt:  Geeft leiding aan:  Staat onder leiding van:  Bijzondere afspraken:  Taakbenaming:  Project/werkgroep/afdeling:  Persoonlijke gegevens taakuitvoerder:  Omschrijving van de taak:  Bijbehorende verantwoordelijkheden:  Eventuele bevoegdheden:  Geschatte tijd die de taak vergt:  Geeft leiding aan:  Staat onder leiding van:  Bijzondere afspraken:

15 Beheersaspecten KOFTIG  Formulering K waliteitseisen bijvoorbeeld m.b.t.: - inhoudelijk (wat wil artistieke leiding/regisseur?) - toepassing middelen / materialen  Formulering F acilitaire uitgangspunten, inclusief: - Locatie-eisen - Inventarisatie juridische aspecten

16 Organisatie voorbeeld: schep duidelijkheid door organisatiestructuur!

17 Projectfinanciën budgetbewaking Taak produktie leider NIET Taak produktie leider

18 Werken in teams  Vragenlijst  Voorzitter  Notulist per team Plenaire afsluiting met:  Grootste gemene deler?  Grootste verschillen?  Ad hoc oplossingen?  Vragenlijst  Voorzitter  Notulist per team Plenaire afsluiting met:  Grootste gemene deler?  Grootste verschillen?  Ad hoc oplossingen?


Download ppt "Projectmanagement voor Projectleiders Door: Iris Eshel, docent projectmanagement & Sjoerd Wynia, evenementenorganisator."

Verwante presentaties


Ads door Google