De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oude nieren Martine Verhoeven. Inleiding Europa > 60 jaar 201021% 202227% 205033%

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oude nieren Martine Verhoeven. Inleiding Europa > 60 jaar 201021% 202227% 205033%"— Transcript van de presentatie:

1 Oude nieren Martine Verhoeven

2 Inleiding Europa > 60 jaar 201021% 202227% 205033%

3 Mevr O Wat is normaal?

4 Mevr O. 1935 Vg: hypertensie acute myocardinfarct 1986 DMII sinds 2000 stent a. carotis bij TIA 2006 dan ook DRP Rx Metformine 2 x 500 tolbutamide 1 x 500 Simvastatine 1 x 20 Enalapril 1 x 20 Triamtereen/HCL 1 x 50/25 Ascal 1 x 100 Selokeen 1 x 200 2006: kreat 112 Wat vind u van de nierfunctie Wat vindt u van de nierfunctie ?

5 Creat 114

6 Mevr O. 1935 Vg: hypertensie acute myocardinfarct 1986 DMII sinds 2000 stent a. carotis bij TIA 2006 danook DRP 2006: kreat 112 Cocroft.Gault. 67 ml/min Wat vind u van de nierfunctie Wat vindt u van de nierfunctie ?

7 Mevr O. 1935 Vg: hypertensie acute myocardinfarct 1986 DMII sinds 2000 stent a. carotis bij TIA 2006 danook DRP 2006: kreat 112 Cocroft.Gault. 67 ml/min 2004 kreat 108 Wat vind u van de nierfunctie Wat vindt u van de nierfunctie ?

8 verouderende nieren Afname spiermassa waardoor kreatinine omlaag Cocroft Gault : onderschat nierfunctie bij ouderen MDRD :overschat nierfunctie bij ouderen MDRD en CG niet gevalideerd voor > 70 jr

9 Oude nieren = afname GFR? Oude literatuur vanaf 30 jr daling van 1 ml/min/ jaar 1985 Lindeman J.Am Geriatr Soc Daling 0.75 ml/min/jaar (36% geen daling) 1995 Feinfeld J Am Geri Soc geen daling GFR door ‘aging’ wel daling door co-morbiditeit 2007 Wetzels Kidney inter

10 PREVALENTIE 1 Richtlijn CNS 2009 | Achtergrond, definitie, prevalentie van chronische nierschade 10 2 GFR: normaalwaarden Wetzels J et al. Kidney Int 2008.

11 PREVALENTIE 1 Richtlijn CNS 2009 | Achtergrond, definitie, prevalentie van chronische nierschade 11 2 GFR: normaalwaarden Wetzels J et al. Kidney Int 2008.

12 Oude nieren Glomerulair – filteren van afvalstoffen –GFR –Verminderde Insuline klaring !

13 Oude nieren Tubulair – Minder goed zout vasthouden –Makkelijker dehydratie –Minder goede kalium excretie –Sneller hoog kalium bij Rx (ace-i, spironolacton) –Gevoeliger voor drug toxiciteit –Lichaamssamenstelling (minder water meer vet)

14 Mevr B. 1935 Vg: hypertensie acute myocardinfarct 1986 DMII sinds 2000 stent a. carotis bij TIA 2006 danook DRP 2006: kreat 112 C.G. 67 ml/min Wat vind u van de nierfunctie Wat vindt u van de nierfunctie ? 2009:kreat 98 MDRD; 48

15 PREVALENTIE 1 Richtlijn CNS 2009 | Achtergrond, definitie, prevalentie van chronische nierschade 15 2 GFR: normaalwaarden Wetzels J et al. Kidney Int 2008.

16 Maar pt heeft diabetes.

17 Aging Diabetes Hypertensie Dieet Infectie & toxine arteriosclerose Hypoxemie /ischemie glomerusclerose tubulus atrofie Intersitiële fibrose Nierinsufficientie

18 ‘normale’ diabetes nieren

19 Diabetes en de nier ‘Normale’ nierfunctie Micro-albuminurie Nierinsufficiëntie Verhoogt kreat of HD/PD/TX Macro-albuminurie 11jaar 19 jaar 10 jaar UKPDS 2.0% per jaar 2.8% per jaar 2.3% per jaar

20 Diabetes en de nier ‘Normale’ nierfunctie Micro-albuminurie Nierinsufficiëntie Verhoogt kreat of HD/PD/TX Macro-albuminurie Dood 4.6% 3.0% 1.4% 19.3%

21 Mevr O. 1935 Vg: hypertensie acute myocardinfarct 1986 DMII sinds 2000 stent a. carotis bij TIA 2006 danook DRP 2006: kreat 112 C.G. 67 ml/min 2009:kreat 98 MDRD 48 ml/min U alb/kreat 0.7 Wat vindt u van de nierfunctie ?

22 2 Richtlijn CNS 2009 | Achtergrond, definitie, prevalentie van chronische nierschade 22 2 Nierschade: definitie proteïnurie Albuminurie24 uurs urine Albumine (mg/24 uur) Spot Urine ---------------------------------- Albumine/Creatinineratio Geslacht mg/mmol Normaal < 30 mgMVMV 1,25 tot < 2,5 1,75 tot < 3,5 Micro- albuminurie 30 < 300 mgMVMV 2,5 tot < 25 3,5 tot < 35 “ macro ” - albuminurie (= prote ï nurie) > 300 mg/24 uur MVMV > 25 > 35.

23 Mevr B. 1935 Vg: hypertensie acute myocardinfarct 1986 DMII sinds 2000 stent a. carotis bij TIA 2006 danook DRP 2006: kreat 112 C.G. 67 ml/min 2009:kreat 98 MDRD 48 ml/min alb/kreat 0.7 Wat vind u van de nierfunctie 2010:Kreat 145 MDRD 31 ml/min alb/kreat ratio 900 Wat vindt u van de nierfunctie ?

24 2 Richtlijn CNS 2009 | Achtergrond, definitie, prevalentie van chronische nierschade 24 2 Nierschade: definitie proteïnurie Albuminurie24 uurs urine Albumine (mg/24 uur) Spot Urine ---------------------------------- Albumine/Creatinineratio Geslacht mg/mmol Normaal < 30 mgMVMV 1,25 tot < 2,5 1,75 tot < 3,5 Micro- albuminurie 30 < 300 mgMVMV 2,5 tot < 25 3,5 tot < 35 “ macro ” - albuminurie (= prote ï nurie) > 300 mg/24 uur MVMV > 25 > 35. Wat is de volgende stap ?

25 Mevr O. 1935 Vg: hypertensie acute myocardinfarct 1986 DMII sinds 2000 stent a. carotis bij TIA 2006 danook DRP 2006: kreat 112 C.G. 67 ml/min 2009:kreat 98 MDRD 48 ml/min alb/kreat 0.7 2010:Kreat 145 MDRD 31 ml/min alb/kreat ratio 900 sediment: prot 2.93 gr/l ery> 500 (UK: negatief) Wat vind u van de nierfunctie

26 2 Richtlijn CNS 2009 | Achtergrond, definitie, prevalentie van chronische nierschade 26 2 NierSchade: sedimentsafwijkingen Beoordeling sediment in vers afgedraaide urine - Vorm van erythrocyten - Aanwezigheid erythrocytencylinders >40% dysmorfie en/of erycylinders  nefrologisch <40% dysmorfie, geen cylinders  urologisch

27 Mevr B. 2010:Kreat 145 MDRD 31 ml/min alb/kreat ratio 900 sediment: prot 2.93 gr/l ery> 500 (UK: negatief) Wat vind u van de nierfunctie Waarom was dit nu geen normaal verouderende nier: Te snelle achteruitgang (17 ml / jaar) Te snel ontstaan van proteinurie Actief urine sediment

28 Mevr B. 1935 Vg: hypertensie acute myocardinfarct 1986 DMII sinds 2000 stent a. carotis bij TIA 2006 danook DRP 2006: kreat 112 C.G. 67 ml/min 2009:kreat 98 MDRD 48 ml/min alb/kreat 0.7 Wat vind u van de nierfunctie Terug naar 2009 Wat zijn de gevolgen van de cns voor mevr?

29 Richtlijn CNS 2009 | Gevolgen van chronische nierschade 29 2 De gevolgen van Chronische NierSchade zijn: Verhoogd risico op cardiovasculaire events Verhoogd risico op eindstadium nierfalen (vooral indien proteïnurie) Metabole complicaties, met name CNS stadium 3 - 5

30 GEVOLGEN VAN CHRONISCHE NIERSCHADE 3 Richtlijn CNS 2009 | Achtergrond, definitie, prevalentie van chronische nierschade 30 2 Foley RN et al. AJKD 1998;32:S112

31 Richtlijn CNS 2009 | Achtergrond, definitie, prevalentie van chronische nierschade 31 2 Chronische NierSchade: risicoclassificatie naar leeftijd eGFR neemt af met de leeftijd eGFR < 60 ml/min/1,73m 2 is geen risicogetal bij ouderen Indeling in risicoklasse is derhalve afhankelijk van de leeftijd

32 Richtlijn CNS 2009 | Beleid bij CNS stadium 3 - 5 32 2 Uitgangspunten beleid bij CNS 3 - 5: behandeling is afhankelijk van risico zonder micro-albuminurie GFR leeftijd<3030-4545-60> 60 > 75HR 65-75HR <65HR met micro-albuminurie GFR leeftijd<3030-4545-60> 60 > 75HR 65-75HR <65HR

33 Richtlijn CNS 2009 | Beleid bij CNS stadium 3 - 5 33 2 Proteïnurie is altijd hoog risico! met prote ï nurie GFR leeftijd<3030-4545-60> 60 > 75HR Hr 70-75HR 65-70HR <65HR

34 steGFR 1 90 versneld vaatlijden 2 60 3 30 bothuishouding 4 15 anemie zuur-base 5 0 uremie Gevolgen chronische nierschade Metabole complicaties

35 Wanneer verwijzen naar de nefroloog ? Verwijzen: eGFR < 30 ml/min/1.73 m2 Vermoeden van onderliggende nierziekte (sediment !!) Macroalbuminurie richtlijn NHG /LTA chronische nierschade

36 ‘Consulteren’ nefroloog: verder stijging albuminurie ondanks adequate behandeling sterke daling van de nierfunctie > 5 ml/min/1.73 m/jaar metabole ontregeling e GFR 30-60 en leeftijd <65 e GFR 30-45 en leeftijd > 65 Wanneer verwijzen naar de nefroloog richtlijn NHG /LTA chronische nierschade

37 Dank voor u aandacht


Download ppt "Oude nieren Martine Verhoeven. Inleiding Europa > 60 jaar 201021% 202227% 205033%"

Verwante presentaties


Ads door Google