De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natura 2000: 20 jaar Presentatie door Valerie Vandenabeele Stand van Zaken © vilda.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natura 2000: 20 jaar Presentatie door Valerie Vandenabeele Stand van Zaken © vilda."— Transcript van de presentatie:

1 Natura 2000: 20 jaar Presentatie door Valerie Vandenabeele Stand van Zaken © vilda

2 IHD -> IHM IHD (instandhoudingsdoelstellingen) rapporten zijn opgesteld BOLOV’s zijn afgerond – In elk gebied vertegenwoordigers van landeigenaars via Landelijk Vlaanderen aanwezig – Aandachtspunten naar implementatie – Discussiepunten over doelen – Belang inspraakmogelijkheid in vroeg stadium maatregelen nog niet vastgelegd Beslissing Vlaamse Regering eind 2012 Vervolg = IHM (instandhoudingsmaatregelen) NRP light per SBZ Opnieuw in overleg met de landeigenaars en andere sectoren

3 De kwesties Kwesties = werkgroepen rond hangende discussie- en aandachtspunten Impact (sectoren op IHD en IHD op sectoren) Ruimtelijke Ordening (kwestie afgerond, cfr. AGNAS) Voortoets of Passende beoordeling (wanneer activiteit negatief effect kan uitoefenen op IHD) Kallibratie Implementatie

4 De kwestie voortoets Voortoets: – instrument (niet verplicht) dat uitgebouwd wordt voor passende beoordeling – hiermee wordt nagegaan of een plan of project effecten zal hebben op het milieu, de IHD – = concreet stappenplan (internettool) met ja-nee-vragen – indien niet, moet men alsnog ANB advies vragen – indien wel, verder met ANB nakijken of een PB nodig is, afhankelijk of het effect betekenisvol is of niet PB (Passende beoordeling): – Studie(bureau) die uitwijst of uw vergunningsaanvraag een significant effect kan hebben op Europese Natuur – Indien wel, ofwel vergunning niet krijgen ofwel mitigerende maatregelen

5 De kwestie kallibratie Is ∑ S-IHD (SBZ-niveau) = G-IHD (Vlaams niveau) ? Vertaling S-IHD-rapporten naar de verschillende deelgebieden per SBZ – Waar liggen mogelijkheden voor implementatie – Kunnen nog knelpunten opgelost worden – Via computermodel uitgewerkt met mogelijkheid handmatig schuiven

6 De kwestie implementatie Doelen 2020: – 16 van de 37 habitats in gunstige SVI (staat van instandhouding) brengen – 22 van de 37 habitats voor 95% op terrein overheid en TBV te realiseren – VIA: maatregelen (NRP) voor 70% IHD te halen zijn genomen Doelen 2050 – 70% van alle habitats in gunstige SVI – Afbouw N-depositie

7 De kwestie implementatie Principes voor implementatie: – 2014: evidenties – 2019: vrijwillige basis – 2050: verplichtingen waar nodig LV pleit ook privé een rol te laten spelen ↔ verwerving door overheid. Dit impliceert inzet en kennisopbouw van de landeigenaren (zie handboek voor beheerders - INBO) NRP light ? – Geïntegreerde beheerplannen (proefproject LV) – Instrumenten, zie volgende presentatie (Dhr. P. Casier)

8 Conclusie Wat doe ik nu best als eigenaar in Natura 2000? – Blijf geïnformeerd (LE, nieuwsbrief Natura 2000, www.natura2000.be, www.landelijkvlaanderen.be, andere studiedagen, platforms, …www.natura2000.be www.landelijkvlaanderen.be – Ga na (aan de hand van de nu beschikbare IHD-rapporten) hoe u zelf kunt meewerken aan Natura 2000, welke doelen u kunt realiseren en bereid u voor (vb. bosbeheerplan, VLM-instrumenten, proefproject LV- ANB-bosgroep, …) Wees voorbereid en vind de voordelen van Natura 2000!


Download ppt "Natura 2000: 20 jaar Presentatie door Valerie Vandenabeele Stand van Zaken © vilda."

Verwante presentaties


Ads door Google