De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek Regionalisering Leerplicht RMC Utrecht Zuid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek Regionalisering Leerplicht RMC Utrecht Zuid"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek Regionalisering Leerplicht RMC Utrecht Zuid

2 Agenda Aanleiding Proces tot nu toe Het onderzoek Ambtelijk advies Planning

3 Aanleiding (1/2) Landelijke ontwikkelingen die vragen om een intensieve samenwerking gemeenten- scholen bij VSV- aanpak (o.a. VSV-convenant) Regionale VSV-opracht: Zorgen voor een sluitend systeem voor jongeren van school, werk en zorg om het aantal VSV-ers (verder) terug te dringen

4 Aanleiding (2/2) Achterblijvende daling nieuwe VSV-ers Utrecht Zuid => Onderzoeksvraag: Draagt de huidige werkwijze/ inrichting leerplicht en RMC maximaal bij aan de regionale VSV-opdracht? 2) Is regionalisering van leerplicht en RMC haalbaar/ wenselijk?

5 Proces tot nu toe Najaar 2011 Start onderzoek regionalisering leerplicht subregio Utrecht Zuid met Utrecht Zomer 2012 Eindrapport gereed Nu Ambtelijk advies SBO VSV gereed

6 Het onderzoek (1/3) Opbouw onderzoek Quick Scan huidige situatie Uitwerking en weging scenario’s Scenario’s 1) Samenvoegen (regionaal bureau) 2) Alleen een MBO-team met Utrecht 3) Alleen een MBO-team zonder Utrecht 4) Samenwerken (geen regionaal bureau)

7 Het onderzoek (2/3) Uitkomsten Quick Scan - Voldoende formatie en gekwalificeerd personeel - Kwetsbaarheid leerplichtfunctie in sommige gemeenten - Leerplichtuitvoering is relatief beleidsarm - Leerplichtuitvoering MBO vallen gaten - Scholen missen eenheid beleid en aanpak - Zorgen over VSV aanpak MBO

8 Het onderzoek (3/3) Conclusie en advies KBA Scenario 1 Een regionaal bureau leerplicht RMC Utrecht Zuid biedt de beste voorwaarden voor succes.

9 Ambtelijk advies SBO VSV
Een gezamenlijk bureau leerplicht RMC van de gemeente Vianen, Nieuwegein, Lopik en IJsselstein (inclusief MBO-team) waarbij intensieve afstemming plaatsvindt met de gemeente Houten op het gebied van MBO. Het MBO-team werkt bovendien nauw samen met het team van de gemeente Utrecht.

10 Schematische weergave

11 Planning(1/2) December 2012 - Inhoudelijk besluit colleges B&W - Betrekken OR Februari 2013 - Inhoudelijk besluit gemeenteraden Maart – september 2010 - Opstellen businesscases

12 Planning (2/2) September 2013 - Financieel besluit colleges van B&W November 2013 - Financieel besluit gemeenteraden - Start implementatietraject Augustus 2014 - Realisatie bureau Leerplicht RMC

13


Download ppt "Onderzoek Regionalisering Leerplicht RMC Utrecht Zuid"

Verwante presentaties


Ads door Google