De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

8 september 2011 Normalisatie Organisatie RWS bijdrage.

Verwante presentaties


Presentatie over: "8 september 2011 Normalisatie Organisatie RWS bijdrage."— Transcript van de presentatie:

1 8 september 2011 Normalisatie Organisatie RWS bijdrage

2 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie28 september 2011 Inhoud presentatie Hoe is normalisatie georganiseerd Wat is de RWS bijdrage Mijn activiteiten

3 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie38 september 2011 internationale standaardisatie water ISO TC 147 Water Quality –SC1 Terminology –SC2 Physical, chemical and biochemical methods –SC4 Microbiology methods –SC5 Biological methods –SC6 Sampling CEN TC 230 Water Quality WG1 physical/chemical methods WG2 Biological methods

4 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie48 september 2011 Relevante internationale commissies ISO/TC 190 Soil quality CEN/TC 292 Characterization of waste CEN/TC 308 Characterizaiotn of sludges CEN/TC 345 Characterization of soils CEN/TC 351 Construction products CEN/TC 400 project committee; horizontal methods for bio-waste, sludge and soil

5 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie58 september 2011 NEN Beleidscommissie milieu Vertegenwoordigers van: –Commissie milieukwaliteit (water, bodem. BRA) –Commissie Lucht –Commissie Radioactiviteit –Commissie Management systemen –VROM –ILOW –Bureau ingenieurs –FeNelab –RWS –RVA

6 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie68 september 2011 Bijdrage RWS t.b.v water Gerard Stroomberg –Lid NEN sub commissie organisch –TC 147 SC2 diverse werkgroepen (organisch) –TC230 WG1 KRW standaarden Arnold Veen –NEN Voorzitter subcommissie Ecologie –Voorzitter TG in CEN/TC 230 WG 2 –Lid van WG 4 –Lid van TC 230 Onno Epema –Lid van subcommissie anorganisch

7 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie78 september 2011 vervolg Gerda Tielens, –voorzitter waterkwaliteit (opgeheven) –voorzitter monsterneming water ( opgeheven) –Lid van NEN milieukwaliteit –Lid van NEN Veldwerk Lid van TC 147 Lid van TC 147 SC2 –SC2 diverse werkgroepen( anorganisch) Lid van TC 147 SC6 - SC6 voorzitter WG3

8 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie88 september 2011 RWS bijdrage t.b.v bodem Etta ten Kate normering waterbodem Charlotte Schmidt ????

9 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie98 september 2011 Commissie milieukwaliteit Werkveld Het werkveld van de normcommissie Milieukwaliteit omvat: – onderzoek van de milieukwaliteit in de compartimenten bodem, bouw-, rest- en afvalstoffen en water. Dit betreft de gehele keten van planning/strategie tot en met rapportage en advies; – karakterisering van het milieu in de vorm van chemische, biologische, fysische, ecologische en geologische eigenschappen

10 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie108 september 2011 Taken Coördinatie van het Nederlandse normalisatiebeleid, met een focus op de Nederlandse inbreng in de Europese en mondiale normalisatie; Zorg dragen voor de beschikbaarheid van de normen, die voor Nederland relevant zijn(nationaal, Europees en mondiaal); normaliseren van methoden en processen, met een focus op de Nederlandse inbreng in de Europese en mondiale normontwikkeling; Praktische informatie geven over deze normen; Participatie in normontwikkeling en organisatie van bijeenkomsten gekoppeld aan Europese wetgeving of nationaal geïmplementeerde afgeleide hiervan; Initiëren van nieuwe normalisatieactiviteiten als voldoende stakeholders aangeven behoefte te hebben; Afstemming van normalisatie in de verschillende werkvelden, wanneer mogelijk in de vorm van horizontale normen

11 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie118 september 2011 werkvelden Water Waterbodem/Sediment Bodem Zuiveringsslib Bouw rest en afvalstoffen

12 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie128 september 2011 Deelnemers Vertegenwoordigers van alle relevante milieu organisatie Voorzitters van de diverse subcommissies

13 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie138 september 2011 Subcommissies onderzoek keten Veldwerk, monsterneming, Conservering/transport e.d. Laboratorium werkzaamheden Uitloogkarakteristieken Organisch Anorganisch Ecologie Microbiologie Statistiek Afstemmingsoverleg internationale vergaderingen Nationale schaduwwerkgroep CEN/TC 351 Construction products: assessment of release of dangerous substances

14 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie148 september 2011 Nog openstaande activiteit Planning/advies, interpretatie en rapportage

15 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie158 september 2011 Mijn activiteiten Het waterveld overzien ( kwr, krm, afvalwater ) Ontwikkelingen in de Europese wetgeving( richtlijnen) Weten wat er speelt bij bodem (nationaal) Actief in ISO SC2 weten wat er speelt op fysisch chemisch. Actief in TC 147 Actief in alle ISO SC 6 sampling subcommissies Voorzitter van SC6WG3 handling and preservation of water samples. Actie bijdrage leveren van guidance naar normatieve documenten. Vertalen van de Nederlandse normen t.b.v monsterneming. Actief in de BCM ( lucht, managementsystemen, radioactiviteit) Actief commissie milieu kwaliteit Voorzitter monsterneming water nationaal overleg met Bureau verontreiniging heffingen

16 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie168 september 2011 vervolg Participeren in fenelab beleids commissie milieu Informatie op de fenelab website SIKB bijeenkomsten/ begeleidings commissie (AS3000) Vakdeskundige overleg RVA

17 Ministerie van Verkeer en Waterstaat Normalisatie178 september 2011 vragen? Wat is jullie behoefte? Wat is jullie zorg?


Download ppt "8 september 2011 Normalisatie Organisatie RWS bijdrage."

Verwante presentaties


Ads door Google