De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie op de ondergrond Wat heeft Den Haag vandaag in Zwolle te zoeken ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie op de ondergrond Wat heeft Den Haag vandaag in Zwolle te zoeken ?"— Transcript van de presentatie:

1 Visie op de ondergrond Wat heeft Den Haag vandaag in Zwolle te zoeken ?

2 Internationale aandachtsgebieden Groene revolutie in Afrika Bodemdegradatie Klimaatverandering Overbemesting Biodiversiteitsverlies Al Gore voor de bodem nodig !

3 Wanneer is er aandacht ? Als de gevolgen zichtbaar en/of catastrofaal zijn Als er mogelijk effecten zijn voor de volksgezondheid Bodem heeft geen waarde, grond wel Goed dat in visie Zwolle wordt uitgegaan van de kansen en de baten

4 Reactie op Zwolse visie Lef getoond. Zwolle is koploper Lef getoond bij keuze adviseur Inventief geweest. Prijsvraag Realisme getoond door scenario’s te hanteren voor niet beïnvloedbare zaken Realisme getoond door alle plannen door te laten rekenen

5 Resultaat visie Afweging tussen belangen Ondergronds systeem en bovengrondse dynamiek Denken op juiste schaalniveaus Balans in gebruiksfuncties Slim combineren

6 Voorbeeld voor anderen Verzamelen informatie: structuurplan 2020, Watervisie, gem. Energieprogramma Ambitie voor gebieden opstellen Functies toedelen aan bovengrond en gebruik ondergrond Kansen benutten (bodemenergie, grondwaterbeheer, grondwatergebruik, zandwinning en bodemverontreiniging)

7 Typische uitdagingen/ideeën Verplaatsing waterwingebied Combinatie WKO en bodemsanering Waterboeren

8 Aansluiting bij beleid VROM Focus in beleid verschuift naar bescherming bodemfuncties Maatschappelijke functies staan centraal Meer aandacht voor het systeem, juiste schaalniveau Moet bodem de functie volgen of de functie de bodem ?

9 Visie wel waarmaken Hulp VROM: gebruik bodemsaneringsmiddelen als triggermoney Je kunt nu meer bieden: zekerheid, snelheid Je bespaart kosten a.g.v. fouten Learning on the job kan tot goede resultaten leiden Wel kennis delen (symposium, zandgemeenten)

10 Complimenten tot slot Organisatoren van deze dag Gemeente Zwolle TTE SDU (informatie wordt steeds belangrijker) Bodem+ (gratis toegang overheden)


Download ppt "Visie op de ondergrond Wat heeft Den Haag vandaag in Zwolle te zoeken ?"

Verwante presentaties


Ads door Google