De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Probleemverkenning Klimaat en Water 27 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Probleemverkenning Klimaat en Water 27 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Probleemverkenning Klimaat en Water 27 november 2007

2  Inleiding  Trends: ▫Klimaatverandering ▫Doorwerking van klimaatverandering in Overijssel  Provinciale klimaatbeleid  Scenario’s voor de ambitie van het provinciale beleid

3 Aanleiding en doel  Omgevingsvisie  Klimaatverandering  Bepalen provinciale ambitie Inleiding

4 Klimaatverandering

5 Klimaatverandering KNMI model

6 Klimaatverandering in Nederland

7 Overijssel in 2030, functies Volksgezondheid Achteruitgang natuurkwaliteit Landbouw: kansen en bedreigingen Wonen en werken Drinkwatervoorziening Industriewatervoorziening Recreatie: kansen en bedreigingen Transport over water

8 Meer (piek)buien  wateroverlast stedelijk gebied Warme, droge zomers  Lage grondwaterstand: natuur, landbouw Meer (piek)buien  Wateroverlast regionaal systeem Warme, droge zomers  (grond)watertekorten in zomer door snelle afvoer oppervlaktewater Meer neerslag  hoge (grond) waterstanden en wateroverlast Pompen lastig bij hoge waterstanden rivierensysteem Droge zomers  lage grondwaterstanden, bodemdaling Meer neerslag  Hogere waterstanden Zeespiegelstijging  afwatering IJssel en Vecht op IJsselmeer moeilijker Droge zomers  lage waterpeilen, problemen scheepvaart Overijssel in 2030

9 Provinciaal beleid specifiek voor klimaatverandering In het provinciaal beleid moeten we rekening houden met klimaatverandering In welke mate moeten we het provinciale beleid voor mitigatie intensiveren? In welke mate moeten we het provinciale beleid voor adaptatie intensiveren?

10 Drie scenario’s voor de provinciale ambitie


Download ppt "Probleemverkenning Klimaat en Water 27 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google