De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Microdatagebruikersmiddag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Microdatagebruikersmiddag"— Transcript van de presentatie:

1 Microdatagebruikersmiddag
Een middag door en voor gebruikers van CBS microdata

2 Stellingen/vragen (CvB 1)
CBS moet het dataknooppunt worden voor Nederlands onderzoek op microdata Goede metadata zijn belangrijker dan microdata zelf Hoe behoort metadata er uit te zien? Gebruikers(mid)dagen zijn alleen zinvol als ze themagericht zijn (terrein van sociale zekerheid, onderzoek op sociaal statistisch bestand, inkomensstatistiek, bedrijfseconomische statistieken, etc.)

3 Stellingen/vragen (CvB 2)
Wetenschappelijk en statistisch onderzoek moet worden geregistreerd in een grote nationale onderzoeksdatabases Alleen als de gevraagde informatie niet (deels) beschikbaar is uit CBS data mogen onderzoekers zélf enquêteren Onderzoeksvoorstellen dienen door een nationale commissie met vertegenwoordigers uit wetenschap en beleid te worden getoetst

4 Stellingen/vragen (Lex 1)
De weg die het CBS is ingeslagen met het toegankelijk maken van administratieve databestanden en remote access zal grote opbrengsten hebben voor de Nederlandse samenleving. De overheid en NWO zoeken steeds naar wegen om onderzoekers meer maatschappelijk relevant onderzoek te laten doen. De oplossing is heel eenvoudig: Zorg voor goede Nederlandse data en onderzoekers in Nederland en ook buitenlandse toppers gaan Nederland onderzoeken.

5 Stellingen/vragen (Lex 2)
Administratieve data kunnen de traditionele enquêtes niet vervangen. De nieuwe mogelijkheden van administratieve data betekenen dat we op een andere manier moeten gaan denken over de vraag welke informatie belangrijk is om opgenomen te worden in het SSB.

6 Stellingen/vragen (Erwin 1)
Door koppeling van microbestanden zijn voorheen onbeantwoorde vragen alsnog beantwoord. Re-integratiebeleid heeft als doel iedere nieuwe werkloze binnen 12 maanden traject aan te bieden dat moet leiden tot werkhervatting. Hiertoe moesten binnen het wettelijke kader van de WBP gegevens bijeen gebracht over uitkering, banen en trajecten. Sinds 2002 gebeurt dat bij CBS in opdracht van SZW.

7 Stellingen/vragen (Erwin 2)
Huidige beperkte documentatie vergroot risico op onjuiste waarneming, analyses en conclusies. CBS heeft hierbij veel kennis opgedaan over bruikbaarheid en onbruikbaarheid van microbestanden of bepaalde variabelen erin. Slechts een deel daarvan slaat neer in de gebruikelijke bij microbestanden meegeleverde documentatie, waardoor uit onwetendheid zaken verkeerd worden waargenomen of geïnterpreteerd.

8 Stellingen/vragen (Peter 1)
Door de toegang tot microdata "on site" en via "remote access" worden de beveiligde microbestanden op CD-ROM overbodig. Koppeling van microdatabestanden (surveys en registratiebestanden) uit verschillende bronnen biedt de belangrijkste mogelijkheid voor vernieuwing in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Het is noodzakelijk hiermee bij de planning en organisatie van de dataverzameling al rekening te houden door surveys (van het CBS en andere organisaties) beter op elkaar af te stemmen.

9 Stellingen/vragen (Peter 2)
Voor toekomstig historisch onderzoek moeten de identificerende persoonsgegevens van surveys en registratiebestanden afzonderlijk en afgeschermd worden bewaard, zodat ze over honderd jaar weer kunnen worden gekoppeld aan de geanonimiseerde microbestanden.

10 Stellingen/vragen (Eric)
Goede documentatie van micro-bestanden en statistische methoden is belangrijker dan Internationale harmonisatie van ‘statistische concepten’ On-site gebruikers staan te popelen om een baan bij het CBS De afdeling Nationale Rekeningen behoort de meest intensieve gebruiker van micro-data te zijn


Download ppt "Microdatagebruikersmiddag"

Verwante presentaties


Ads door Google