De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie CBS microdatagebruikersmiddag 8 november 2007

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie CBS microdatagebruikersmiddag 8 november 2007"— Transcript van de presentatie:

1 Beschikbaarheid van microdata over gezondheid en welzijn bij het CBS nu en in de toekomst
Presentatie CBS microdatagebruikersmiddag 8 november 2007 Agnes de Bruin

2 Inhoud presentatie Basis voor de CBS-statistieken over gezondheid en welzijn: het GSB Wat is de beoogde inhoud van het GSB? GSB-microgegevens voor externe gebruikers: - Welke bestanden zijn nu beschikbaar? Toekomstige bestanden Voorwaarden Vragen

3 GezondheidsStatistisch Bestand (GSB)
Databron voor CBS-statistieken op het gebied van gezondheid en welzijn; onderdeel van het SSB-systeem Microgegevens op persoonsniveau, gekoppeld met de GBA Microgegevens uit registraties en enquêtes: - gezondheidsdeterminanten - zorggebruik - gezondheids- en welzijnstoestand

4 Systeem van onderling koppelbare gegevens op
Systeem van onderling koppelbare gegevens op persoonsniveau met GBA als ruggengraat Doorkoppeling mogelijk met andere SSB-gegevens bij CBS; b.v. sociaal-economische gegevens Zoveel mogelijk integrale gegevensbronnen (registraties) Longitudinaal, vanaf 1995

5 Mogelijkheden GSB Gekoppelde, bewerkte en goed gedocumenteerde microbestanden (REOS) voor externe wetenschappelijke onderzoeken volgen cohorten op ziekte, sterfte en doodsoorzaak (ook externe cohorten kunnen gekoppeld worden) zorgketens: volgen van zorggebruik over de verschillende sectoren zorggebruik en gezondheidstoestand naar SES en etniciteit prevalentie en incidentie van ziekten comorbiditeit Voorbeelden CBS-toepassingen: zie Gezondheid en Zorg in cijfers ; Statline

6 determ. →. ziekte → zorggebruik → sterfte. zorgkosten. doodsoorzaken
determ. → ziekte → zorggebruik → sterfte zorgkosten doodsoorzaken ziekteverzuim

7 Beoogde inhoud GSB Bronnen: POLS, doodsoorzaken en externe (zorg)registraties Zorgregistraties: dekken van de belangrijkste sectoren: eerste lijn (huisartsenzorg) ‘tweede lijn’ (kliniek, polikliniek, GGZ) farmaceutische zorg (medicijngebruik) AWBZ-zorg (verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg) moeder/kindzorg (perinatale zorg) gedeclareerde zorgkosten (over alle sectoren) Wat mist in dit rijtje?

8 Beschikbare GSB-microbestanden
POLS Gezondheid (vanaf 1997, meest recent: 2004) - ervaren gezondheid, beperkingen, leefstijl, gebruik medische, maatschappelijke en preventieve voorzieningen - revisieplannen vanaf 2009 Doodsoorzaken (vanaf 1995, meest recent: 2006) - primaire en secundaire doodsoorzaken, plaats van overlijden - koppelingsmogelijkheden bestanden

9 LMR ziekenhuisopnamen (vanaf 1995, meest recent: 2005)
- opnamegegevens, diagnosen, verrichtingen, specialisme - vanaf 2005 teruglopende dekking - toekomst LMR/LZI? CAK-BZ, gebruik AWBZ-zorg (vanaf 2004; meest recent: 2005) - verblijf in AWBZ-instellingen (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg) - thuiszorg (verleende zorg naar type zorg) - vanaf 2007 huishoudelijke verzorging naar WMO - toekomst: * gegevens over indicaties (CIZ/AZR)? * gegevens over type verleende zorg bij verblijf in AWBZ-instellingen?

10 Toekomstige GSB-bestanden
LINH huisartsenzorggebruik (vanaf 2002; resp. 2006) In 2008 komen REOS-bestanden beschikbaar van: - diagnose van ziekte-episoden per kalenderjaar ( ) - huisartscontacten (2006) Van de volgende gegevens kan de planning voor beschikbaarheid van REOS-bestanden nog niet gegeven worden: Perinatale gegevens (PRN, CBS) - PRN-gegevens van geborenen (geboortegewicht, zwangerschapsduur, e.a.) gekoppeld met GBA en CBS-doodgeborenenregistratie - doorkoppeling mogelijk met latere sterfte, SSB-variabelen - ontwikkeling reguliere CBS/PRN-cijferproductie in 2008?

11 DBC Curatieve Zorg - klinische èn poliklinische DBCs - DBC-diagnosen, CTG-zorgactiviteiten - vanaf 2005 declaratie DBCs door ziekenhuizen/ZBCs; vanaf 2009 categorale instellingen (revalid./astma/epilepsie) - persoonsgegevens vanaf 2008? In toekomst vervanging voor LMR? DBC GGZ - tweedelijns curatieve GGZ-zorg door instellingen, psychiaters en psychotherapeuten - zorggegevens en DSM-IV diagnosen - vanaf 2008 declaratie van DBCs - wanneer persoonsgegevens? - start CBS-ontwikkelingsproject in 2009?

12 Medicijngebruik - steekproef: POLS; LINH (precripties door huisartsen) ‘integraal’: GIP/FIS (extramuraal verstrekte medicijnen ten laste van basisverzekering), SFK - bron nog te bepalen - verwerving en start ontwikkelingsproject in 2008? Ziektekosten (Vektis) - alle aan verzekeraars gedeclareerde ziektekosten, ten laste van basisverzekering (aanvullende verzekering?) - per sector (huisartsen; ziekenhuizen, fysiotherapie, e.d.)

13 Voorwaarden Algemene CBS-voorwaarden gebruik microbestanden
- CCS gerechtigde onderzoeksinstelling - kosten bestanden en OS/RA-faciliteit - geheimhoudingsverklaring en contract - controle output op onthulling Microbestanden van externe registraties - toestemming registratiehouder - eventuele vergoeding aan registratiehouder Wanneer microbestand beschikbaar - als ontwikkelingstraject CBS is afgerond (koppeling, kwaliteitsonderzoek en documentatie)

14 Vragen Welke registraties/gegevens zijn voor de gebruikers het meest belangrijk? Hoe relevant is het, voor analyses op persoonsniveau, om microbestanden ter beschikking te stellen van een beperkt dekkende LMR? algemeen: dit probleem geldt voor niet integrale registraties die alleen zorgevents meten (b.v. ziekenhuisopnamen), zonder personennoemer

15 Zorggebruik van Nederland
Idealiter: POLS/ LINH: Onvolledige LMR Persoon 1 Persoon N Persoon 1 Persoon N Persoon 1 Persoon N Zorggebruik van Nederland Je weet niet van wie je welk deel mist.


Download ppt "Presentatie CBS microdatagebruikersmiddag 8 november 2007"

Verwante presentaties


Ads door Google