De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beschikbaarheid van microdata over gezondheid en welzijn bij het CBS nu en in de toekomst Presentatie CBS microdatagebruikersmiddag 8 november 2007 Agnes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beschikbaarheid van microdata over gezondheid en welzijn bij het CBS nu en in de toekomst Presentatie CBS microdatagebruikersmiddag 8 november 2007 Agnes."— Transcript van de presentatie:

1 Beschikbaarheid van microdata over gezondheid en welzijn bij het CBS nu en in de toekomst Presentatie CBS microdatagebruikersmiddag 8 november 2007 Agnes de Bruin (abun@cbs.nl)

2 Inhoud presentatie • Basis voor de CBS-statistieken over gezondheid en welzijn: het GSB • Wat is de beoogde inhoud van het GSB? • GSB-microgegevens voor externe gebruikers: - Welke bestanden zijn nu beschikbaar? - Toekomstige bestanden • Voorwaarden • Vragen

3 GezondheidsStatistisch Bestand (GSB) • Databron voor CBS-statistieken op het gebied van gezondheid en welzijn; onderdeel van het SSB-systeem • Microgegevens op persoonsniveau, gekoppeld met de GBA • Microgegevens uit registraties en enquêtes: - gezondheidsdeterminanten - zorggebruik - gezondheids- en welzijnstoestand

4 • Systeem van onderling koppelbare gegevens op persoonsniveau met GBA als ruggengraat • Doorkoppeling mogelijk met andere SSB-gegevens bij CBS; b.v. sociaal-economische gegevens • Zoveel mogelijk integrale gegevensbronnen (registraties) • Longitudinaal, vanaf 1995

5 Mogelijkheden GSB • Gekoppelde, bewerkte en goed gedocumenteerde microbestanden (REOS) voor externe wetenschappelijke onderzoeken •volgen cohorten op ziekte, sterfte en doodsoorzaak (ook externe cohorten kunnen gekoppeld worden) •zorgketens: volgen van zorggebruik over de verschillende sectoren •zorggebruik en gezondheidstoestand naar SES en etniciteit •prevalentie en incidentie van ziekten •comorbiditeit Voorbeelden CBS-toepassingen: zie Gezondheid en Zorg in cijfers 2005-2007; Statline

6 determ. → ziekte → zorggebruik → sterfte zorgkosten doodsoorzaken ziekteverzuim

7 Beoogde inhoud GSB • Bronnen: POLS, doodsoorzaken en externe (zorg)registraties • Zorgregistraties: dekken van de belangrijkste sectoren: •eerste lijn (huisartsenzorg) •‘tweede lijn’ (kliniek, polikliniek, GGZ) •farmaceutische zorg (medicijngebruik) •AWBZ-zorg (verpleeg- en verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg) •moeder/kindzorg (perinatale zorg) •gedeclareerde zorgkosten (over alle sectoren) Wat mist in dit rijtje?

8 Beschikbare GSB-microbestanden • POLS Gezondheid (vanaf 1997, meest recent: 2004) - ervaren gezondheid, beperkingen, leefstijl, gebruik medische, maatschappelijke en preventieve voorzieningen - revisieplannen vanaf 2009 • Doodsoorzaken (vanaf 1995, meest recent: 2006) - primaire en secundaire doodsoorzaken, plaats van overlijden - koppelingsmogelijkheden bestanden 1936-1994

9 • LMR ziekenhuisopnamen (vanaf 1995, meest recent: 2005) - opnamegegevens, diagnosen, verrichtingen, specialisme - vanaf 2005 teruglopende dekking - toekomst LMR/LZI? • CAK-BZ, gebruik AWBZ-zorg (vanaf 2004; meest recent: 2005) - verblijf in AWBZ-instellingen (verpleeghuizen, verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg) - thuiszorg (verleende zorg naar type zorg) - vanaf 2007 huishoudelijke verzorging naar WMO - toekomst: * gegevens over indicaties (CIZ/AZR)? * gegevens over type verleende zorg bij verblijf in AWBZ-instellingen?

10 Toekomstige GSB-bestanden • LINH huisartsenzorggebruik (vanaf 2002; resp. 2006) In 2008 komen REOS-bestanden beschikbaar van: - diagnose van ziekte-episoden per kalenderjaar (2002-2006) - huisartscontacten (2006) Van de volgende gegevens kan de planning voor beschikbaarheid van REOS-bestanden nog niet gegeven worden: • Perinatale gegevens (PRN, CBS) - PRN-gegevens van geborenen (geboortegewicht, zwangerschapsduur, e.a.) gekoppeld met GBA en CBS-doodgeborenenregistratie - doorkoppeling mogelijk met latere sterfte, SSB-variabelen - ontwikkeling reguliere CBS/PRN-cijferproductie in 2008?

11 • DBC Curatieve Zorg - klinische èn poliklinische DBCs - DBC-diagnosen, CTG-zorgactiviteiten - vanaf 2005 declaratie DBCs door ziekenhuizen/ZBCs; vanaf 2009 categorale instellingen (revalid./astma/epilepsie) - persoonsgegevens vanaf 2008? In toekomst vervanging voor LMR? • DBC GGZ - tweedelijns curatieve GGZ-zorg door instellingen, psychiaters en psychotherapeuten - zorggegevens en DSM-IV diagnosen - vanaf 2008 declaratie van DBCs - wanneer persoonsgegevens? - start CBS-ontwikkelingsproject in 2009?

12 • Medicijngebruik - steekproef: POLS; LINH (precripties door huisartsen) ‘integraal’: GIP/FIS (extramuraal verstrekte medicijnen ten laste van basisverzekering), SFK - bron nog te bepalen - verwerving en start ontwikkelingsproject in 2008? • Ziektekosten (Vektis) - alle aan verzekeraars gedeclareerde ziektekosten, ten laste van basisverzekering (aanvullende verzekering?) - per sector (huisartsen; ziekenhuizen, fysiotherapie, e.d.) - verwerving en start ontwikkelingsproject in 2008?

13 Voorwaarden • Algemene CBS-voorwaarden gebruik microbestanden - CCS gerechtigde onderzoeksinstelling - kosten bestanden en OS/RA-faciliteit - geheimhoudingsverklaring en contract - controle output op onthulling • Microbestanden van externe registraties - toestemming registratiehouder - eventuele vergoeding aan registratiehouder • Wanneer microbestand beschikbaar - als ontwikkelingstraject CBS is afgerond (koppeling, kwaliteitsonderzoek en documentatie)

14 Vragen •Welke registraties/gegevens zijn voor de gebruikers het meest belangrijk? •Hoe relevant is het, voor analyses op persoonsniveau, om microbestanden ter beschikking te stellen van een beperkt dekkende LMR? algemeen: dit probleem geldt voor niet integrale registraties die alleen zorgevents meten (b.v. ziekenhuisopnamen), zonder personennoemer

15 Persoon 1 Persoon N Zorggebruik van Nederland Persoon 1 Persoon N Persoon 1 Persoon N Idealiter:POLS/ LINH: Onvolledige LMR Je weet niet van wie je welk deel mist.


Download ppt "Beschikbaarheid van microdata over gezondheid en welzijn bij het CBS nu en in de toekomst Presentatie CBS microdatagebruikersmiddag 8 november 2007 Agnes."

Verwante presentaties


Ads door Google