De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdvragen / stellingen Microdata onder de loep CBS, Voorburg 8 november 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdvragen / stellingen Microdata onder de loep CBS, Voorburg 8 november 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdvragen / stellingen Microdata onder de loep CBS, Voorburg 8 november 2007

2 Sessie I-1 –Door reductie van EBB-steekproef kan kwaliteit in gedrang komen –Panel karakter van de EBB biedt veel analysemogelijkheden

3 Sessie I-2 –Het CBS moet meer inzage geven in het proces van micro-data naar Nationale Rekeningen data. –Het CBS moet zich binnen Eurostat hard maken voor toegang tot micro-data van andere Europese landen voor Nederlandse onderzoekers (en omgekeerd). –Wetenschappelijk onderzoek op microdata moet naast het onderzoek door externen, ook intern bij het CBS plaatsvinden.

4 Sessie I-3 (1/2) –Welke registraties/gegevens zijn voor de gebruikers het meest belangrijk? –Hoe relevant is het, voor analyses op persoonsniveau, om microbestanden ter beschikking te stellen van een beperkt dekkende LMR? –Algemeen: dit probleem geldt voor niet integrale registraties die alleen zorgevents meten (b.v. ziekenhuisopnamen), zonder personennoemer

5 Sessie I-3 (2/2) Data: –Bredere dekking zorgveld binnen GSB gewenst. Farmacie, GGZ, WMO, PGB, declaraties, koppeling AZR? –Continuïteit op lange termijn borgen Gebruik: –Inwerktijdbestanden is hoog. Meer uitwisseling ervaringen tussen gebruikers gewenst: ‘making friends with your data’ –Gebruikersplatform, nieuwsbrief, uitwisseling scripts, documentatie uitbreiden met do’s and don’ts?

6 Sessie I-4 –HKS niet standaard beschikbaar voor gebruikers: overleg met Taakgroep Rechtsbescherming en Veiligheid –Verrijking van Veiligheidsenquêtes met gegevens over wijk/buurt, verdachten, aangiften, etc.…: Ieder voor zich of CBS voor allen? –2 problemen onderzoek uitgenodigde vluchtelingen: –Gegevensverlies bij koppeling IND – SSB –Kleine groep beperkt analyses

7 Sessie I-5 –Een cijfer zo snel/traag als snelste/traagste bron! –Vergelijking registratie -, en enquête gegevens is taak voor CBS (kwaliteitsmonitoring) –Centrale registratie van ziekteverzuim moet wettelijk worden verplicht. –Zelf-gerapporteerd ziekteverzuim subjectief, fout- gevoelig, dus ongeschikt voor beleidsdoeleinden. –Juist combinatie ‘geregistreerd verzuim’ en ‘zelfgerapporteerde antecedenten’ (werktevreden- heid e.d.) geeft complete beeld en is essentieel.

8 Sessie II-1 (1/2) –Documentatie moet zo beknopt mogelijk zijn. –Externe onderzoekers beschikking geven over de bewerkte bestanden van afdelingen ipv ruwe bestanden? –Levering UWV aan CBS: snelheid versus volledigheid. Krijgen onderzoekers beschikking over correcties die UWV maakt? –Uniformering databestanden WW, AO, Bijstand. –Uniformering naamgeving en codering over de jaren. Met terugwerkende kracht door CBS?

9 Sessie II-1 (2/2) –Overgang zoals ABW → BUS: zoveel mogelijk uniformeren naamgeving, codering. En er mogen geen observaties zoek raken. Moet CBS einddatum aanpassen in vorig bestand? –Verantwoordelijkheid onderzoeker versus CBS: zijn de databestanden (het meest) geschikt voor het beantwoorden van de vraag. Geldt hier first-mover disadvantage? –SPSS-bestanden altijd up-to-date. Onderzoekers die werken met andere pakketten maken zelf kopie: niet up-to-date.

10 Sessie II-2 –Door gebruik van registers komt meer micromateriaal beschikbaar –Er zal meer aandacht moeten worden besteed aan meta-informatie i.v.m. definitiekwesties –Overgang van enquêtes naar registers heeft gewenste en ongewenste consequenties –Enquêtegegevens en registergegevens vergelijken alvorens over te stappen

11 Sessie II-3 –Bij iedere schatting die wordt gepubliceerd, moet een (geschatte) standaardfout worden opgenomen –Standaardfouten moeten absoluut en relatief worden bekeken –Een enquête met meer dan 100.000 respondenten is representatief. –Enquêtes met een respons onder 75% mogen niet gepubliceerd worden.

12 Sessie II-4 (1/2) –Het SSB zal in de toekomst in toenemende mate een brug vormen tussen personen en bedrijven, in beide richtingen. –Het Economisch Statistisch Bestand (ESB) en het SSB moeten elkaar meer aanvullen dan nu het geval is

13 Sessie II-4 (2/2) –Veranderende rol CBS: Van data supplier naar research partner –Nieuwe mogelijkheden: Multilevel analyses; ondernemingendynamiek vanuit het perspectief van de arbeidsmarkt; een volwaardige demografie van bedrijven; effecten op werkgelegenheid en welvaart –Ambities: Maximale benutting van het maatschappelijk (data)kapitaal Intermediaire positie in expertise ontwikkeling over maatschappelijke thema’s

14 Sessie II-5 –Stedelijke problemen concentreren zich in buurten. Dus logisch dat buurtbeleid belangrijker en buurten meer autonomie? –Buurten en postcodes leven een eigen bestaan, net als veel andere regionale indelingen. Geeft meer onderlinge afstemming tot één standaard indeling veel voordelen ? –Gemeenten beschikken over alle data die het CBS ook al heeft? –Het CBS heeft in al haar registraties de buurt opgenomen


Download ppt "Hoofdvragen / stellingen Microdata onder de loep CBS, Voorburg 8 november 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google