De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sociaal emotioneel leren PBS 28-03-2012 Drs. Cor Hulsbus Seminarium voor Orthopedagogiek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sociaal emotioneel leren PBS 28-03-2012 Drs. Cor Hulsbus Seminarium voor Orthopedagogiek."— Transcript van de presentatie:

1 Sociaal emotioneel leren PBS 28-03-2012 Drs. Cor Hulsbus Seminarium voor Orthopedagogiek

2 Aandacht krijg je door het te geven

3 Overzicht middag n Inleiding n Omgaan met gedrag n PBS

4 Prioriteiten OC en W n “Terug naar de kern”: taal en rekenen n Opbrengstgericht werken n Aantal zeer zwakke scholen minimaliseren n Passend onderwijs/ onderwijszorgprofiel

5 Onderwijsinspectie Opbrengstgericht werken n Indirect: socialiseringsfunctie scholen n Overige: sociale cohesie en burgerschap

6 Stress onderzoek leraren (Van Beukering & Van der Wolf, 2006) TOP 3 MOEILIJKSTE GEDRAG 1. Dwars 2. Druk 3. Agressief (circa 60% van al het benoemde gedrag)

7 Probleemgedrag in school n 10-20% (Van der Ploeg) n 4-23% (Van der Wolf) n Gedragsproblemen op jonge leeftijd is een grote risicofactor.

8 … n Leraren klagen over intense, toenemende problematiek n De aandacht in media en politiek gaat vooral uit naar curatie en repressie (korte termijn) n In de wetenschap hamert men op preventie (lange termijn)

9 Advies Onderwijsraad 2010

10 Wereldwijde beweging: meer aandacht voor preventie en SEL

11 Gelaagde onderwijs zorgstructuur Tertiaire preventie (P3): specifieke aanpak (3-5%) Secundaire preventie (P2): selectieve preventie kwetsbare leerlingen (7-10%) Primaire preventie (P1): algemene aanpak voor alle kinderen

12 Primaire preventie: 80% Secundaire preventie: 10-15% Tertiaire preventie: 5% Positive Behavior Support 80-20

13 Hoe vergroot je de testresultaten op rekenen, taal en lezen? Ga werken met een programma voor Sociaal Emotioneel Leren!

14 Overzicht uitkomsten grote SEL- review (Payton et al., 2008) n 23% toename van SEL-vaardigheden n 9% verbetering attitudes t.a.v. zichzelf, anderen en school n 9% verbetering in prosociaal gedrag n 9% vermindering van gedragsproblemen n 10% reductie van emotionele angsten n 11% hogere score op gestandaardiseerde testen: rekenen en lezen

15 Effectieve SEL programma’s n Zie de databank Effectieve Jeugdinterventies n www.nji.nl www.nji.nl n Theoretisch goed onderbouwd (TGO) n TGO + resultaat uit onderzoek > PAD-leerplan

16 Redenen voor moeilijk gedrag n Vermijden van de taak / situatie n Aandacht n Zelfcontrole

17 Vermijding n Taak is te makkelijk / te moeilijk n Les is saai n Onduidelijke regels en gedragsverwachtingen

18 Vermijding: strategieën GOED ONDERWIJS o.a. n 7 minuten regel n Zorg voor flow of instruction n Minimaliseer aandacht voor niet-taakgericht gedrag

19 Aandacht (1) n Preventie!!! n Kalm en zeker n Scannen op agitatie n Leerlingen “lezen”

20 Aandacht (2) n Positieve bekrachtiging n Ongevraagd en onverwacht n 4:1 n Koppel de naam (goed voor het brein)

21 Aandacht op het schoolplein (PBS) n Actief toezicht houden n Scannen op lichaamshouding n 2-minutenregel

22 Zelfcontrole (1) PREFRONTRALE CORTEX Amygdala

23 Zelfcontrole (2) n Taal als blusdeken van emotie n Verbale zelfspraak - stop! - laat maar gaan - ik reageer niet - 1, 2, 3, 4 …. n Self-monitoring

24 Kosten voor de samenleving n 1 Dag “zitten”: € 293,= n Vernieling: € 700,= n Bedreiging: € 2700,= n Mishandeling: € 5500,= n Moord: € 3.000.000,= (SEO Economisch onderzoek, 2007)

25 Curatie of preventie … n 1 Dag “zitten”: € 293,= n Vernieling: € 700,= n Bedreiging: € 2700,= n Mishandeling: € 5500,= n Moord: € 3.000.000,= (SEO Economisch onderzoek, 2007) n Leerplan sociaal emotioneel leren invoeren: ca. € 7,50 (per leerling; middelgrote school; incl training en materialen)

26 Netwerkbijeenkomst 10-02- 2012

27 PBS n Schoolbrede, preventieve aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen n Gericht op het aanleren en bekrachtigen van positief gedrag n Kapstok waar andere interventies met dezelfde uitgangspunten onder passen

28 Primaire preventie: School-/klas- interventies voor alle kinderen (en volwassenen ) Secundaire preventie: speciale (groeps) interventies voor kinderen met risico gedrag Tertiaire preventie: gespecialiseerde individuele interventies voor kinderen met hoog-risico gedrag ~80% van kinderen ~15% ~5% CONTINUUM VAN SCHOOL-BREDE POSITIEVE GEDRAGS ONDERSTEUNING

29 Schoolwide PBS richt zich op Verbeteren van het gedrag op school, in de klas en thuis; Het bereiken van betere leerprestaties; Betere samenwerking van het schoolteam met ouders en (jeugd)zorg

30 Wie zit er in het gedragsteam? Gedragsteam: - Directie - IB - Leerkrachten (coördinatoren) vanuit onder-, midden, en bovenbouw - evt. concierge, BSO, peuterspeelzaal, SMW, ouders e.d

31 PREVENTIENIVEAU 1

32 n Regels n Waarden n Gedragsverwachtingen

33 Opdracht Waarden bepalen van de school Bedenk je eigen school Bepaal de waarden

34 PBS gaat uit van: Verantwoordelijkheid Respect Veiligheid

35 Gedragsverwachtingen Anne Frank School Gorinchem

36

37

38

39 Bekrachtig verwachtingen systematisch n Beloningssystemen schoolbreed n In de klas

40 Data-gestuurd werken Incidentenregistraties geven informatie over: - Kinderen - Lokaties - Type incident - Periode - Degene die registreert Basis voor het overleg van het gedragsteam

41 PREVENTIENIVEAU 2

42 PREVENTIENIVEAU 3

43 ® PI Research/ Kenniscentrum SWPBS

44 PBS bij u op school? cor.hulsbus@hu.nl 06-149 88 149


Download ppt "Sociaal emotioneel leren PBS 28-03-2012 Drs. Cor Hulsbus Seminarium voor Orthopedagogiek."

Verwante presentaties


Ads door Google