De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Individueel werken met kinderen en jongeren in het jeugdwelzijnswerk? Werken vanuit de vrije tijd van jongeren : een voorrecht Kadir Vardar, coördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Individueel werken met kinderen en jongeren in het jeugdwelzijnswerk? Werken vanuit de vrije tijd van jongeren : een voorrecht Kadir Vardar, coördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Individueel werken met kinderen en jongeren in het jeugdwelzijnswerk? Werken vanuit de vrije tijd van jongeren : een voorrecht Kadir Vardar, coördinator trajectbegeleider, Vzw Jong Jan Naert, Stafmedewerker, Vzw Jong

2 1. Historiek: Signalen van kinderen en jongeren die we bereiken 2. Trajectbegeleiding in de vrije tijd 1. Kader: trajectbegeleiding en LSCI 2. Inbedding in het jeugdwelzijnswerk 3. Op maat van de jongere 4. Enkele cijfers 3. Wat vinden jongeren belangrijk? 4. Organisatorische randvoorwaarden 5. Aanbevelingen

3 1. Signalen van kinderen en jongeren die we bereiken - Weinig opties (ruimte fysiek en mentaal, beperkt aanbod) - Weinig vertrouwen in maatschappelijke diensten en hulpverlening - Grote frustraties - Grote schuldigen (kinderen, jongeren, maar ook hun ouders)

4 1. Signalen van kinderen en jongeren die we bereiken - Labels die ze dragen - Vooroordelen ten aanzien van hen - Kwetsuren (uiten zich als frustratie) - Destructieve relaties - Loyauteit - Klimaat van nutteloosheid => tijd investeren in herstel van bindingen

5 1. Signalen van kinderen en jongeren die we bereiken - Via het vrijetijdsaanbod heel veel en diverse vragen naar jeugdwerkers - Werk, school, welzijn,… - Heel weinig maatschappelijke aangrijpingspunten voor deze jongeren, enorme noden aan laagdrempelig aanbod.

6 2. Trajectbegeleiding als antwoord: kader - Laagdrempelig - Aanwezig in de leefwereld van de jongeren - Connectie met jongeren en hun context - Echtheid, gelijkwaardigheid - De eerste insteek is niet hulpverlening an sich maar aanwezigheid, …

7 2. Trajectbegeleiding als antwoord: kader - Trajectbegeleiding als framework - Assessment: sterktes en verduidelijken van vragen van jongeren - Planning: samen met jongeren bekijken welke acties ondernomen moeten worden, meestal samen met jongeren - Directe interventies - Indirecte interventies: linking, advocacy & outreaching - Monitoring (bv. Bij doorverwijzing) - Evaluatie - Omgaan met crisissen bij jongeren: LSCI

8 2. Trajectbegeleiding als antwoord: inbedding - Tiener -en Jongerenwerkingen van vzw Jong: 12-26 jaar - Concreet meedraaien in de werkingen van vzw Jong: 80% van hun tijd in de wijk en in de werking. - Aanwezigheid in het groepsaanbod van de werking: 40% - Individuele tijd die naar jongeren gaat: 60% - 20% team/admin. op de wijk en casusbespreking met het team trajectbegeleiding (tb’s + coach coördinator)

9 2. Trajectbegeleiding als antwoord: op maat - Luisteren naar de vragen van jongeren (= ook zorgfunctie!) - Enige voorwaarde: er is een vraag van de jongere - geen instapprocedure of intake - door manier van werken ook geen andere drempels, jongeren zijn al in de werking, de stap naar de trajectbegeleider is heel klein. - Samen met jongeren zoeken naar acties (bezoeken van diensten, gesprek met ouders, …) - = Mandaat van de jongere: geen actie zonder bespreking met de jongere - Geen vaste termijnen

10 2. Trajectbegeleiding als antwoord: enkele cijfers - 300 directe interventies tb per jaar - Tussen 5 en 10 intensievere begeleidingen per jaar - Werken op verschillende levensgebieden maar opvallend veel vragen rond: onderwijs, werk, psycho- sociaal welbevinden,… - 922 contacten met externe diensten (2011, 3 trajectbegeleiders) - Looptijd heel erg variabel (zelfs bij einde formele begeleiding is er nog steeds contact, maar niet zo intensief)

11 3. Wat vinden de jongeren belangrijk? - Band met de begeleiders - In hun wijk, in hun leefwereld, in hun jeugdhuis - Het groot respect vanuit de begeleider voor wat zij mee/aanbrengen en voor de diversiteit die ze meebrengen - Niet beoordelende, open houding van de begeleider (“ik kan alles zeggen bij hem” - Beschikbaarheid van de begeleider bij moeilijke momenten, kunnen een babbel doen! - = strookt met de aanpak!

12 2. Organisatorische randvoorwaarden - Voldoende voeling met kwetsbare kinderen en jongeren (= inbedding) - Duidelijke keuze voor individueel aanbod - Onmogelijk vanuit de visie van een ‘individueel schuldmodel’. - Ruimte en tijd om een dergelijk aanbod op maat te maken van de organisatie en de jongeren

13 2. Organisatorische randvoorwaarden = Lerende organisatie - Gebruik van theorievorming die start vanuit een integrale kijk op mensen (holistische benaderingen). Voorbeelden: LSCI, Circle of courage model, … - Jongeren telkens opnieuw leerkansen bieden - Model binnen de organisatie waarmaken dat groei opties oplevert! - Flexibiliteit en starten vanuit ervaringen aan de basis (en niet top-down!) - Zorg voor veldwerkers voorzien! = coaching, vorming, ondersteuning, casusoverleg,…

14 5. Aanbevelingen voor implementatie - De opbouw van banden met kinderen en jongeren in moeilijke situaties is geen randvoorwaarde, het is dé opdracht (formuleren als doelstelling). - Meer laagdrempelige en flexibele jeugdhulp op plekken waar kinderen en jongeren leven, leefwereldbenadering - Expertise erkennen waar ze zit, betekent loskomen van bekende paden (cfr. Toegankelijkheidsverhaal) - Positief vertrekpunt = er is een aanbod, er moet geen aanbod! - Zo flexibel mogelijk zijn: handelingsruimte zo groot mogelijk maken

15 ?


Download ppt "Individueel werken met kinderen en jongeren in het jeugdwelzijnswerk? Werken vanuit de vrije tijd van jongeren : een voorrecht Kadir Vardar, coördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google