De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TEGENSTEMMEN EN WEERBAARHEID Karel Lepla Vormingswerker Vzw Arktos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TEGENSTEMMEN EN WEERBAARHEID Karel Lepla Vormingswerker Vzw Arktos."— Transcript van de presentatie:

1

2 TEGENSTEMMEN EN WEERBAARHEID Karel Lepla Vormingswerker Vzw Arktos

3 TEGENSTEMMEN EN WEERBAARHEID vzw Arktos weerbaarheid radicalisering tegenstemmen tips & tricks

4 VZW ARKTOS Professionele vormingsorganisatie voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren : Vier provinciale vormingscentra 1 stedelijk vormingscentrum 1 coördinatiedienst

5 VZW ARKTOS Missie: krachten van kinderen en jongeren, geloof in samenleving die kansen biedt. Maatschappelijke kwetsbaarheid. Kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar wiens ontplooiing belemmerd wordt omwille van persoonlijke, culturele of maatschappelijke factoren of door een combinatie van verschillende factoren. Drie opdrachten Vorming, ondersteuning & signaal Vijf levensdomeinen Arbeid, Onderwijs, Woonomgeving, Vrije Tijd, Welzijn

6 TRAINING WEERBAARHEID Versterking van (kwetsbare) jongeren Actieve, psycho-fysieke benadering ‘Rots’ en ‘Water’ kwaliteiten Fysiek, sociaal, emotioneel, mentaal Zelf –reflectie, -bewustzijn, -vertrouwen Oefening

7 TRAINING WEERBAARHEID Proevertje Training: reeks in bestaande groep Trainingsateliers: ‘open’ aanbod Opleidingen ‘werken aan psycho- fysieke weerbaarheid

8

9

10

11

12 TRAINING WEERBAARHEID Weerbaar zijn Je verweren tegen iets Resilience : bounce back from adversity Veerkracht : terug opveren na tegenslag of moeilijkheid = POSITIEVE KIJK, belang van woorden

13 WEERBAARHEID / VEERKRACHT EN PREVENTIE PREVENTIE VAN GEWELD Daderschap – slachtofferschap PREVENTIE VAN GEWELDDADIGE RADICALISERING

14 ASSOCIATIES BIJ RADICALISERING? actualiteit bepaalt ons beeld? negatieve associaties? onderscheid radicalisering – gewelddadige radicalisering actie: preventie - repressie

15 EU conferentie Brussel 2010: ‘Best Practice’ Werken wij daaraan? Hoe werkt veerkracht hierop in? Is radicalisering ‘NORMAAL’? (Gewelddadige) radicalisering, waar ligt de grens? Herinneringseducatie en radicalisering GEWELDDADIGE RADICALISERING

16 TEGENSTEM: onze kijk en reactie ASSOCIATIES BIJ TEGENSTEM? actualiteit bepaalt ons beeld? geschiedenis bepaalt ons beeld? positieve associaties?

17 VERGELIJK onze associaties ASSOCIATIES BIJ RADICALISERING – TEGENSTEM ONZE EIGEN KIJK, ONS TAALGEBRUIK IS BEPALEND

18 ONZE KIJK - ONZE REACTIE De slechtst / best denkbare manier om

19 ONZE KIJK - ONZE REACTIE DO -Doorvragen -Eigen emotie verwoorden -Bezorgdheid tonen -Dialoog openhouden -Afblokken maar verwijzen naar vervolg -Bestraffen maar verwijzen naar herstel -Netwerk inschakelen (met medeweten) : team / extern / ouder(s) DON’T -Afblokken zonder meer -Veroordelen -Bestraffen zonder meer -Negeren -Weglachen -(onbewust) goedkeuren -…

20 VEERKRACHT EN TEGENSTEM Stimuleren: Jongeren als gezonde tegenstem: ‘radicaal’ zijn kan, tegengas geven kan. * filmpje Beluisteren: Ruimte voor een sterke mening Herkaderen: De positieve intentie zoeken Grenzen aangeven: Niet elke uiting kan Alternatieven bieden: oefenen vaardigheden, keuzes verruimen Kritisch zijn: naar (radicale) invloeden, oordelen over wat op je afkomt

21 ONZE KIJK - ONZE REACTIE Eigen taal en kijk : bewust van zijn, positief herkaderen Waarderende benadering (David Cooperrider) Interculturele competentie vergroten Vorming, training, opleiding, intervisie –Eigen kijk leren kennen, eigen reacties leren kennen, eigen veerkracht kennen,… –Teamwork, visie vormen,… –Kennis vergroten (Mensenrechten, antiracismewet,…) –Begeleiderhouding

22 ONZE KIJK - ONZE REACTIE Netwerken opbouwen –Intern netwerk –Externe partners –Ouders Beleid en visievorming Veerkracht training voor jongeren inbouwen …

23

24


Download ppt "TEGENSTEMMEN EN WEERBAARHEID Karel Lepla Vormingswerker Vzw Arktos."

Verwante presentaties


Ads door Google