De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thuisbegeleiding en gezinsfunctioneren. Aanmelding Thuisbegeleiding vanuit POS: Geen aanmelding individuele problematiek Wel:problemen in het samenleven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thuisbegeleiding en gezinsfunctioneren. Aanmelding Thuisbegeleiding vanuit POS: Geen aanmelding individuele problematiek Wel:problemen in het samenleven."— Transcript van de presentatie:

1 Thuisbegeleiding en gezinsfunctioneren

2 Aanmelding Thuisbegeleiding vanuit POS: Geen aanmelding individuele problematiek Wel:problemen in het samenleven van de gezinsleden.

3 Vooral multi-problemgezinnen: Chronische complexe problemen op verschillende levensdomeinen. Moeilijke hulpverleningsrelatie: weinig probleembesef/hulpvraag.

4 Behoefte kader begeleiding: Vijf pijlers ambulante werking; Vijf levensdomeinen; Werken rond motivatie; Vanuit systeemtheoretische benadering, aangevuld met andere belangrijke kaders.

5 Behoefte doelgroep in kaart brengen vanaf 1997: startregistratie de gezinstaken van Baartman: – op socio-economisch gebied; – communicatie en relationele vaardigheden (oa. opvoeding); – ontwikkeling kinderen; – ontwikkeling ouders; – maatschappelijke integratie; inschatting van chroniciteit van problemen; en mate van motivatie/probleembesef

6 Eindregistratie: - in kaart brengen van integrale werking; - en 2 aspecten van resultaat: * uitval; * doelrealisatie; * geen tevredenheid (wel op niveau van voorziening); * geen probleemreductie. - verdere hulpverlening ouders/kinderen

7 Oude registratie: Statisch gegeven: geen koppeling start- eindregistratie. Kan geen evolutie in de begeleidingen zien. Wel: - bereik doelgroep MP OK; - relatief weinig verschuivingen in die groep; - maakt integrale werkwijze zichtbaar; - resultaten geven aan: * weinig uitval; * gedeeltelijk bereik doelstellingen; * realiteit dat meeste gezinnen verder hulp nodig hebben.

8 Behoefte grenzen van integrale ambulante werking in kaart brengen vanuit: - breed werkkader ; - risico-situaties die zich voordoen of aangemeld worden.

9 Nood aan visie rond omgaan met risico-situaties Kader afwegen risico-situaties.

10 Risico benoemen & inschatten Afwegingen: 1.mogelijkheden van gezin tot meer verantwoord handelen 2.bereidheid gezin tot begeleiding 3.begeleider voldoende kennis / ervaring? 4.welke extra ondersteuning aanwezig? 5.welke termijn afgesproken? Komt hulpverlenings- programma tegemoet aan risico? Risico hanteerbaar binnen TB? TB-maatregel wordt teruggegeven aan gezin & verwijzer + advies Doelstellingen gewijzigd: risico hanteerbaar binnen TB ja Signalen verontrustende situatie Thuisbegeleiding met extra aandacht voor: - druk - steun - overleg - verantwoording Feitelijk risico of vermoeden van risico neen ja

11 VGF: vragenlijst gezinsfunctioneren Opgemaakt door NL Instituut voor Zorg en Welzijn en PI Research. Doel: - info over functioneren MP-gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen: brengt krachten en aandachtspunten van het gezin in beeld geeft aanknopingspunten om doelen te functioneren - bereik doelgroep; - evolutie doorheen begeleiding en bij afsluiting; - op welke domeinen is er meer nodig dan intensieve ambulante hulp aan huis?

12 Invullen vragenlijsten: 95 vragen gescoord door begeleider die intensief aan huis komt op volgende domeinen: - basiszorg; - sociale contacten; - opvoedingsvaardigheden; - jeugdbeleving; - veiligheid in het gezin; - individueel functioneren; - partnerrelatie. Op regelmatige basis afnemen, inbrengen op gezinsbespreking.

13 ouderfiguur 1ouderfiguur 2

14 < 2.69> 3.55 TB komt niet tegemoet aan risico’s Afwegingen maken: 1.mogelijkheden van gezin tot meer verantwoord handelen? 2.bereidheid gezin tot begeleiding? 3.begeleider voldoende kennis / ervaring? 4.welke extra ondersteuning aanwezig? 5.welke termijn afgesproken? Na 6 maanden opnieuw VGF opmaken met bespreking op team (= als hulpmiddel bij evaluatie) Welke en wat zijn de begeleidingsmogelijkheden? (als hulpmiddel bij het stellen van doelen) Na 1 jaar scoort de begeleider opnieuw VGF met bespreking op team (= als hulpmiddel bij evaluatie) ja Totaalscore van het gezin 2.69 < x < 3.55 Zijn er domeinen (= schaalscore) die onder de norm scoren? Na 6 maanden (EV1): opmaken VGF (als hulpmiddel bij verzamelen en analyseren info) TB juiste maatregel? VGF afnemen bij einde begeleiding neen

15

16 Besluit gebruik VGF: - komt tegemoet aan onze nood om de grenzen van intensieve ambulante werking te bewaken: wordt getoetst aan een genormeerde groep MP-gezinnen; - is niet de enige manier om risicoafweging te maken, helpt om systematisch te werken en blinde vlekken te beperken; - is bij risico vooral interessant voor opvolging van individueel dossier (een gemiddelde nivelleert);

17 - maakt vooral chronische risico-situaties beter op- volgbaar (bij accute risico’s: directe inschatting en samenwerking noodzakelijk); - meet niet hoe geslaagd een begeleiding is; - meet vooral draagkracht ouders (beeld klopt beter bij gezin met jonge kinderen); - ook begeleidingen die globaal onder 2.69 scoren kunnen verder lopen mits voldoende compensaties op de terreinen die onder de grens scoren; - geeft goed beeld van doelgroep; - visualiseert evolutie van gezin doorheen begeleiding.

18 Besluiten gezinsfunctioneren brede integrale aanpak bij doelgroep MP vraagt sterke structuur, duidelijk kader om het functioneren van deze doelgroep, de begeleiding en de resultaten in kaart te brengen vanuit doelgroep MP en relationele kijk op aanmelding en aanpak problemen: factor gezinsfunctioneren in registratie onmisbaar voor TB VGF inspiratiebron voor TB om BINC aan te vullen met factor gezinsfunctioneren


Download ppt "Thuisbegeleiding en gezinsfunctioneren. Aanmelding Thuisbegeleiding vanuit POS: Geen aanmelding individuele problematiek Wel:problemen in het samenleven."

Verwante presentaties


Ads door Google