De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thuisbegeleiding en gezinsfunctioneren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thuisbegeleiding en gezinsfunctioneren"— Transcript van de presentatie:

1 Thuisbegeleiding en gezinsfunctioneren
Meer over presenteren en powerpoint templates op PresentatieKracht.nl

2 Aanmelding Thuisbegeleiding vanuit POS: Geen aanmelding individuele problematiek Wel:problemen in het samenleven van de gezinsleden. Meer over presenteren en powerpoint templates op PresentatieKracht.nl

3 Vooral multi-problemgezinnen:
Chronische complexe problemen op verschillende levensdomeinen. Moeilijke hulpverleningsrelatie: weinig probleembesef/hulpvraag. Meer over presenteren en powerpoint templates op PresentatieKracht.nl

4 Behoefte kader begeleiding:
Vijf pijlers ambulante werking; Vijf levensdomeinen; Werken rond motivatie; Vanuit systeemtheoretische benadering, aangevuld met andere belangrijke kaders. Meer over presenteren en powerpoint templates op PresentatieKracht.nl

5 Behoefte doelgroep in kaart brengen vanaf 1997: startregistratie
de gezinstaken van Baartman: op socio-economisch gebied; communicatie en relationele vaardigheden (oa. opvoeding); ontwikkeling kinderen; ontwikkeling ouders; maatschappelijke integratie; inschatting van chroniciteit van problemen; en mate van motivatie/probleembesef

6 Eindregistratie: in kaart brengen van integrale werking;
en 2 aspecten van resultaat: * uitval; * doelrealisatie; * geen tevredenheid (wel op niveau van voorziening); * geen probleemreductie. - verdere hulpverlening ouders/kinderen

7 Oude registratie: Statisch gegeven: geen koppeling start- eindregistratie. Kan geen evolutie in de begeleidingen zien. Wel: bereik doelgroep MP OK; relatief weinig verschuivingen in die groep; maakt integrale werkwijze zichtbaar; resultaten geven aan: * weinig uitval; * gedeeltelijk bereik doelstellingen; * realiteit dat meeste gezinnen verder hulp nodig hebben.

8 Behoefte grenzen van integrale ambulante werking in kaart brengen vanuit:
breed werkkader ; risico-situaties die zich voordoen of aangemeld worden.

9 Nood aan visie rond omgaan met risico-situaties
Kader afwegen risico-situaties.

10 Signalen verontrustende situatie
Feitelijk risico of vermoeden van risico Komt hulpverlenings-programma tegemoet aan risico? ja neen Risico benoemen & inschatten Afwegingen: mogelijkheden van gezin tot meer verantwoord handelen bereidheid gezin tot begeleiding begeleider voldoende kennis / ervaring? welke extra ondersteuning aanwezig? welke termijn afgesproken? Risico hanteerbaar binnen TB? ja neen Doelstellingen gewijzigd: risico hanteerbaar binnen TB Thuisbegeleiding met extra aandacht voor: druk steun overleg verantwoording TB-maatregel wordt teruggegeven aan gezin & verwijzer + advies

11 vragenlijst gezinsfunctioneren
VGF: vragenlijst gezinsfunctioneren Opgemaakt door NL Instituut voor Zorg en Welzijn en PI Research. Doel: - info over functioneren MP-gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen: brengt krachten en aandachtspunten van het gezin in beeld geeft aanknopingspunten om doelen te functioneren - bereik doelgroep; - evolutie doorheen begeleiding en bij afsluiting; - op welke domeinen is er meer nodig dan intensieve ambulante hulp aan huis?

12 Invullen vragenlijsten:
95 vragen gescoord door begeleider die intensief aan huis komt op volgende domeinen: basiszorg; sociale contacten; opvoedingsvaardigheden; jeugdbeleving; veiligheid in het gezin; individueel functioneren; partnerrelatie. Op regelmatige basis afnemen, inbrengen op gezinsbespreking.

13 ouderfiguur 1 ouderfiguur 2

14 Na 6 maanden (EV1): opmaken VGF
(als hulpmiddel bij verzamelen en analyseren info) Totaalscore van het gezin TB juiste maatregel? < 2.69 > 3.55 2.69 < x < 3.55 TB komt niet tegemoet aan risico’s Zijn er domeinen (= schaalscore) die onder de norm scoren? VGF afnemen bij einde begeleiding neen Afwegingen maken: mogelijkheden van gezin tot meer verantwoord handelen? bereidheid gezin tot begeleiding? begeleider voldoende kennis / ervaring? welke extra ondersteuning aanwezig? welke termijn afgesproken? ja Welke en wat zijn de begeleidingsmogelijkheden? (als hulpmiddel bij het stellen van doelen) Na 6 maanden opnieuw VGF opmaken met bespreking op team (= als hulpmiddel bij evaluatie) Na 1 jaar scoort de begeleider opnieuw VGF met bespreking op team (= als hulpmiddel bij evaluatie)

15

16 Besluit gebruik VGF: komt tegemoet aan onze nood om de grenzen van
intensieve ambulante werking te bewaken: wordt getoetst aan een genormeerde groep MP-gezinnen; is niet de enige manier om risicoafweging te maken, helpt om systematisch te werken en blinde vlekken te beperken; is bij risico vooral interessant voor opvolging van individueel dossier (een gemiddelde nivelleert);

17 maakt vooral chronische risico-situaties beter op-
volgbaar (bij accute risico’s: directe inschatting en samenwerking noodzakelijk); meet niet hoe geslaagd een begeleiding is; meet vooral draagkracht ouders (beeld klopt beter bij gezin met jonge kinderen); ook begeleidingen die globaal onder 2.69 scoren kunnen verder lopen mits voldoende compensaties op de terreinen die onder de grens scoren; geeft goed beeld van doelgroep; visualiseert evolutie van gezin doorheen begeleiding.

18 Besluiten gezinsfunctioneren
brede integrale aanpak bij doelgroep MP vraagt sterke structuur, duidelijk kader om het functioneren van deze doelgroep, de begeleiding en de resultaten in kaart te brengen vanuit doelgroep MP en relationele kijk op aanmelding en aanpak problemen: factor gezinsfunctioneren in registratie onmisbaar voor TB VGF inspiratiebron voor TB om BINC aan te vullen met factor gezinsfunctioneren


Download ppt "Thuisbegeleiding en gezinsfunctioneren"

Verwante presentaties


Ads door Google