De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De intakeprocedure adviezen uit de pilot

Verwante presentaties


Presentatie over: "De intakeprocedure adviezen uit de pilot"— Transcript van de presentatie:

1 De intakeprocedure adviezen uit de pilot
Kees Blaauw

2 Opzet van deze voorlichting
Wettelijk kader Pilot dit schooljaar Deelnemende scholen Opzet Vraagstelling Uitkomsten en adviezen Pilot volgend schooljaar pilot intakeprocedure 10 juni

3 Wettelijk kader Door wetswijzigingen passend onderwijs vanaf 1 augustus 2014: Publicatie intakeprocedure School-ondersteunings-profiel Schriftelijke aanmelding Binnen 6 weken schriftelijk besluit Zorgplicht: voor leerlingen met zorgplicht die worden afgewezen moet een passende onderwijsplek worden gevonden door de afwijzende school pilot intakeprocedure 10 juni

4 De 5 kernvragen in de pilot
Kan ik voldoen aan de wettelijk gestelde termijnen voor de intakeprocedure? Zijn de juiste mensen betrokken bij de intakeprocedure van mijn locatie? Weet ik voldoende over een leerling om een goed besluit te kunnen nemen? Voldoet mijn intakeprocedure aan de nieuwe eisen? Kan ik binnen 6 weken een geschikte onderwijsplek vinden voor zorgleerlingen die ik heb afgewezen? Pilot intakeprocedure 10 juni

5 Scholen die hebben meegedaan
• Regio noordoost Accent Praktijkonderwijs-Capelle, Calvijn Meerpaal, Comenius Beroepsacademie, Comenius College-Krimpen, Gemini College-Lekkerkerk, IJsselcollege-Kanaalweg, IJsselcollege-Wiekslag (Praktijkonderwijs) en Thorbecke VO-Tattistraat • Regio zuidoost Gemini College-Ridderkerk, Máximacollege, Farelcollege, Palmentuin, Veenoord en Olympia College • Regio Hoeksche Waard Actief College en Wellant College Klaaswaal pilot intakeprocedure 10 juni

6 Welke groep leerlingen is gevolgd?
Leerlingen die via zorgleerling in beeld zichtbaar zijn (uitsluitend LWOO en PrO) Overzichten van leerlingen in de aanmelding en de stand van zaken, de doorverwijzing naar OZL, de tijd tussen aanmelding en definitief besluit pilot intakeprocedure 10 juni

7 Aanvullende vragen tijdens de pilot
Is mijn schoolprofiel helder en dekt het de ondersteuningsbreedte van de school(locatie)? Ben ik voldoende op de hoogte van de (on)mogelijkheden van scholen in onze omgeving? Is er voldoende dekkend netwerk in mijn omgeving of kan en wil onze school een extra rol hierin vervullen? pilot intakeprocedure 10 juni

8 Enkele antwoorden op de 8 vragen
Wettelijke termijn: 70% gehaald Samenstelling intakecommissie vereist meer dan alleen administratieve handelingen Het is lastig om het dossier van het PO te wegen Nieuwe beschrijving van de intakeprocedure waarin met de eisen rekening gehouden wordt en die toegankelijk is voor iedereen pilot intakeprocedure 10 juni

9 Enkele antwoorden op de 8 vragen (2)
5. Ik weet onvoldoende van de profielen van andere scholen 6. Het nieuwe OKR geeft minder informatie dan het oude 7. Het is goed om een gestructureerd overleg te hebben met gelijke scholen in mijn omgeving 8. Het netwerk is waarschijnlijk niet dekkend; hoe gaat dat opgelost worden? pilot intakeprocedure 10 juni

10 adviezen 1. Om de start van de 6 weken termijn vast te leggen zou het bijgaande formulier gebruikt kunnen worden pilot intakeprocedure 10 juni

11 intakeprocedure 10 juni 2013

12 adviezen Om de start van de 6 weken termijn vast te leggen zou het bijgaande formulier gebruikt kunnen worden Om meer informatie te krijgen kun je het aanvullende informatieblad gebruiken (in het aanmeldingsgesprek?) pilot intakeprocedure 10 juni

13 intakeprocedure 10 juni 2013 AANVULLENDE INFORMATIE
Algemene gegevens Naam: Geboortedatum: Aangemeld voor: Advies en wens Advies basisschool: Uw wens: LWOO-advies aanvraag? JA NEE Leerling Gebonden Financiering advies aanvraag? JA NEE Achtergrond Godsdienst: Nationaliteit: Geboorteland: Sinds wanneer in Nederland: Welke taal wordt thuis gesproken? Onderwijs Voelt uw kind zich prettig op de huidige school? Krijgt uw kind extra hulp op de huidige school? JA NEE Zo ja, wat voor een hulp, door wie, waarom en hoe vaak? Hoe ervaren u en uw kind deze hulp? Wat verwachten u en uw kind van deze school? Uw kind Hoe zou u uw kind in 1 zin willen omschrijven? Wat zijn de talenten van uw kind? Welke interesses heeft uw kind? Wat doet uw kind in de vrije tijd? (sportvereniging, hobby’s, vrienden) Het gezin Wat is de gezinssamenstelling? Zijn er bijzondere omstandigheden die de school moet weten? Tot slot Gebruikt uw kind medicijnen? JA NEE Zo ja, welke? Wordt uw kind extern begeleid? JA NEE Zo ja, door wie? (instantie, functie en naam) AANVULLENDE INFORMATIE (bijlage bij het aanmeldingsformulier) intakeprocedure 10 juni 2013

14 adviezen Om de start van de 6 weken termijn vast te leggen zou het bijgaande formulier gebruikt kunnen worden Om meer informatie te krijgen kun je het aanvullende informatieblad gebruiken (in het aanmeldingsgesprek?) Maak gebruik van de plaatsingsoverleggen die volgend jaar kunnen worden georganiseerd pilot intakeprocedure 10 juni

15 intakeprocedure 10 juni 2013

16 intakeprocedure 10 juni 2013

17 intakeprocedure 10 juni 2013 VMBO GT N LR L Wolfert Melanchthon R
Toorop MAVO Schreuder College Villeneuvestraat Gijsbert Karel van Hogendorp Schreuder College Mozartlaan Hildegardis MAVO Mytylschool De Brug MAVO Delfshaven Lucia Petrus MAVO Rudolf SteIner College Schreuder College Taborstraat Grafisch Lyceum Passer College Geref. SG Rotterdam Libanon Lyceum Roncalli MAVO Thorbecke Prinsenlaan IJR Comenius College IJ Thorbecke Nieuwerkerk Gemini Lekkerkerk Ijsselcollege Krimpenerwaard College intakeprocedure 10 juni 2013

18 Volgend jaar uitbreiding pilot
Alle scholen hebben nog 1 jaar om procedure te toetsen en aan te passen Pilotscholen op grond van niveau en ligging aan elkaar koppelen Werkwijze wordt besproken in een overleg met directies en zorgcoördinatoren begin schooljaar pilot intakeprocedure 10 juni


Download ppt "De intakeprocedure adviezen uit de pilot"

Verwante presentaties


Ads door Google