De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

28-5-20081Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie De professionalisering van de HU De bijdrage van Personeel- en Organisatiebeleid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "28-5-20081Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie De professionalisering van de HU De bijdrage van Personeel- en Organisatiebeleid."— Transcript van de presentatie:

1 28-5-20081Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie De professionalisering van de HU De bijdrage van Personeel- en Organisatiebeleid

2 28-5-20082Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Wat gaan we doen? n Redenatie voor ‘noodzaak’ professionalisering kort doornemen n Begrip professionalisering uiteenrafelen n Stap naar P&O beleid maken n Beleid uiteenleggen in drie soorten aspecten n Discussie over één van de aspecten n Formuleren stelling

3 28-5-20083Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Context n Mondialisering economie: op zoek naar nieuwe wapens n Nederland Kenniseconomie n Permanente druk op innovatie en vernieuwing n Deficit binaire onderwijssysteem WO en HBO n Toenemende behoefte aan praktijkgericht onderzoek en advies

4 28-5-20084Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Hogescholen moeten kennisinstellingen worden n Sleutelwoord: Professionalisering n Professionalisering van de HU: wat is dat?

5 28-5-20085Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Professionalisering van de beroepspraktijk Missie Hogeschool Utrecht : n Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee draagt de Hogeschool bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving

6 28-5-20086Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Reputatiewaarden HU: n Omgevings- en studentgericht. n Ontwikkelen en Ondernemen. n Open en Transparant. n Persoonlijk en Betrokken. n Professioneel en Betrouwbaar. n Internationaal en divers. HU is Professioneel

7 28-5-20087Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Professionele docenten Professionele medewerker van HU is: n Inhoudelijk op de hoogte van eigen vakgebied nu en in de toekomst n In bezit van didactische vaardigheden (docent) n In bezit sociale vaardigheden n Multi- en interdisciplinair door: n uitwisseling van kennis en ervaringen met medewerkers van verschillende opleidingen binnen en buiten de HU; n Internationaal georiënteerd n Sterk verbonden met onderzoek en praktijk

8 28-5-20088Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Professionalisering van de Hogeschool: drie processen Professionalisering als sociaal proces Professionalisering als functioneel proces Professionalisering als instrumenteel proces

9 28-5-20089Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Functioneel proces: Professionalisering van de organisatie n Van organisatie van professionals naar professionele organisatie (Van Delden): n Geneste zelfsturing Drie vormen van organisatiebeleid: inrichting van de organisatie; besturing van de organisatie; beïnvloeding en stimulering via de organisatiecultuur.

10 28-5-200810Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Functioneel proces: Professionalisering van de organisatie: Inrichting van de organisatie:  Clustering onderzoek, onderwijs en praktijk;  Teamvorming;  Dwarsverbanden tussen teams;  Verandering taak- en functiestructuur; Besturing van de organisatie:  Professionalisering bestuur;  Management decentralisatie;  Directer aanspreken `lijn‘;  Informatiesystemen verbeteren; Organisatiecultuur:  Resultaatverantwoordelijkheid  Sturen op cultuur: binding

11 28-5-200811Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Functioneel proces: Professionalisering van de docent 1.Werving en selectie:  nieuwe criteria: formele kwalificaties één niveau hoger dan opleidingsniveau studenten (WO-master en dr) 2.Contracten: flexibel versus vast 3.Beoordelen: Op prestaties? 4.Opleiden: Zie nieuwe criteria 5.Loopbaanmanagement:  binnen, buiten HU  mobiliteitsbevordering

12 28-5-200812Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Professionalisering als instrumenteel proces: een voorbeeld Relatie professionalisering met functiehuis n Koppel aan groeifase professional n Koppel aan maatstaven professioneel gedrag n Koppel aan de bronnen van arbeidsvreugde n Geef uiting aan waardering voor:  Het delen van kennis (niet het bezit van kennis)  Inspirerende en motiverende professional  Verbinding maken met de praktijk  Deskundigheid en vakmanschap (persoonscultuur)

13 28-5-200813Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Professionalisering als sociaal proces: “hoe krijgen we het van de grond?” n Gezamenlijk beleid formuleren n Van bovenaf faciliteren n Balans tussen ambitie en praktijk n Niet te hard van stapel lopen n Wees als leiding inhoudelijk afstandelijk maar in het proces hardnekkig n Angst is een slechte raadgever n Bezit eer ge begint, maar begin al vast n Betrokkenheid is super-elixer

14 28-5-200814Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie n Daarvoor is ook een professionaliseringsslag van het personeel nodig, vervolgt Fruytier. ‘Maar de HU- beleidsplannen in de nota Koers 2012 zijn wel erg ambitieus geformuleerd. In 2015 alle docenten een mastergraad en minstens 20% gepromoveerd? Het zal alleen werken als de uitvoering niet te rigide is. Sommige medewerkers willen graag die slag maken, maar velen ook niet. HU-personeel staat wel open voor veranderingen, maar je moet oppassen dat je geen angstsituatie krijgt, met een onderstroom van gemopper en gekanker. Waar het vooral om gaat is flexibeler geesten te kweken. Dat is belangrijker dan diploma’s. Wat de HU nodig heeft zijn reflective practitioners. Mijn ervaring bij de universiteiten leert dat je een balans moet zoeken tussen ambitie en praktijk. De HU loopt nu het risico te hard van stapel te lopen. Inbedding is echt essentieel. Mensen gaan zich alleen scholen als ze het willen en omdat ze het nut ervan inzien, niet omdat het moet.’ n ‘Hoe kun je dan zorgen dat ze het willen? Door arbeidsplaatsen te scheppen met veel autonomie, want dan zien mensen dat ze meer opleiding nodig hebben om daarin te kunnen functioneren. Je moet ook naar functies, teams en taken kijken. De brede inzetbaarheid is ook wel heel ambitieus geformuleerd. HU- beleidsmakers willen dat iedereen goed is in ten minste twee van de drie poten onderwijs, onderzoek en praktijk. Maar niet iedereen heeft het in zich om overal goed in te zijn en volgens mij is dat niet haalbaar. En dat hoeft ook helemaal niet. Als je als team maar flexibel en breed inzetbaar bent.’ n Gebraden duifjes n Al die ambities concreet maken is nu het belangrijkst, vindt Ben Fruytier. ‘Er zijn veel plannen. Maar om ze ook echt te realiseren, dat is vers twee. Bij docenten is veel enthousiasme, maar hoe houd je dat vast? Een groep voor wie veiligheid en vastigheid zo belangrijk is in beweging krijgen is lastig. Tot nu toe wordt er vooral van bovenaf gestuurd, maar het moet nu indalen en geworteld raken. Dat kan door middel van nieuw personeelsbeleid. De kwaliteit van de arbeid moet omhoog door te werken in teams, door organisatiehervorming, dat soort zaken.’ n ‘Concreet maken moet ook door goede instrumenten te ontwikkelen voor personeelsbeleid. Op het gebied van loopbaanbeleid en wervingsbeleid moet er nog veel gebeuren. Toch is de HU goed bezig als je het vergelijkt met de universiteiten. Die denken nog steeds dat de nieuwe medewerkers als gebraden duifjes naar beneden vallen. De HU is leniger en dynamischer dan we verwachtten, terwijl sommige universiteiten nogal rigide zijn. Human Resource Management en personeelsbeleid was heel lang not done, maar dat moet echt veranderen.

15 28-5-200815Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie Stellingen over professionalisering n Omwille van kennisontwikkeling moet ons onderwijzend personeel: n competent zijn op alle elementen van de driehoek onderwijs-onderzoek- praktijkadvies. n in minimaal twee van de drie, waaronder in ieder geval ‘onderwijs’ n Deskundigheidsbevordering mag ten koste gaan van het primair proces. n Een professionele standaard voor elke OBP-er is ‘op de hoogte zijn van ontwikkelingen in het primair proces’


Download ppt "28-5-20081Ben Fruytier HRM in de kennisorganisatie De professionalisering van de HU De bijdrage van Personeel- en Organisatiebeleid."

Verwante presentaties


Ads door Google