De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkdruk in beeld. Instrument voor de inventarisatie van werkdruk in het HBO Ben Fruytier (HU) Jac Christis (HG) Gerben Beetstra (HU) Maurice Hengeveld.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkdruk in beeld. Instrument voor de inventarisatie van werkdruk in het HBO Ben Fruytier (HU) Jac Christis (HG) Gerben Beetstra (HU) Maurice Hengeveld."— Transcript van de presentatie:

1 Werkdruk in beeld. Instrument voor de inventarisatie van werkdruk in het HBO Ben Fruytier (HU) Jac Christis (HG) Gerben Beetstra (HU) Maurice Hengeveld (HU) Delano Maccow (HG) Lydia Rongen (HU) Marian Thunnissen (HU) 18/9/141WEHBO instrument

2 2 1. Wat is werkdruk? 2. Slimmer organiseren in het HBO 3. WEHBO-instrument 4. Pilotstudies Onderwerpen 18/9/14

3 3WEHBO instrument Kwaliteit van : Het onderwijs de arbeid Efficiëntie van de productie Stress- reacties Bevlogenheid Persoonlijke hulpbronnen Energie bronnen Werk stressoren werkdruk Werk/privé Pers. beleid Beroep Steun Autonomie Feedback Etc. Werkcultuur Conceptueel-model voor onderzoek naar werkdruk en werkstress + + + + - - - + + - -

4 Theorie: Stress en copinggedrag OmgevingPersoonEffecten Risico’s:Gedrag: Veiliheidsrisico’sVeiligheidsgedragOngevallen Gezondheidsrisico’sGezondheidsgedragZiekte Stressrisico’sCopinggedragStress LeermogelijkhedenLeergedragLeren 18/9/144WEHBO instrument

5 5 Werkdruk: effect v/d arbeidsorganisatie 18/9/14 Kwantitatieve werkdrukKwalitatieve werkdruk *Taken* Regelproblemen *Uren* Regelmogelijkheden *(Regelmogelijkheden) (autonomie) Werkdruk Beroep ArbeidsorganisatiePersoneelsbeleidCollega’sCombinatie Werkgebonden oorzaken Persoonsgebonden oorzaken Werkstress

6 Kwantitatieve werkdruk Medewerkers hebben een te grote taakomvang:  Te veel taken toegewezen  Te weinig uren voor de toegewezen taken  Hebben niet de mogelijkheid dit probleem zelfop te lossen. Let op!: Onderzoek vereist de aanwezigheid van een taaklastverdelingsmodel: een systematiek voor het toewijzen van taken en uren. 18/9/146WEHBO instrument

7 18/9/14WEHBO instrument7 Kwalitatieve werkdruk Het Karasek-model Regelproblemen LaagHoog Laag Hoog Regel- mogelijk- heden Stressrisico’s Leermogelijk heden

8 Probleem Zelf oplossen? Met anderen oplossen? In periodiek overleg oplossen? Stiekem oplossen? Toename kans op problemen Afnemende flexibiliteit Versterken controle en arbeidsverdeling Inefficiënte en onbeheersbare organisatie Geheime normen Wat-hoe-hoeveel Gedrag: verzuim Houding: vervreemding Gevoel: stress Probleem opgelost: slimme organisatie ja nee ja Ja, voor mezelf nee Kwalitatieve werkdruk Relatie werkdruk en arbeidsorganisatie 18/9/148WEHBO instrument

9 9 1. Wat is werkdruk? 2. Slimmer organiseren in het HBO 3. WEHBO-instrument 4. Pilotstudies Onderwerpen 18/9/14

10 WEHBO instrument10 Slimmer organiseren in het HBO: Het belang v/h arbeidsorganisatorisch beleid 18/9/14

11 WEHBO instrument11 Slimmer organiseren in het HBO: vorming van zelfsturende teams Regelvereisten LaagHoog Laag Hoog Regel- capaciteit Stressrisico’s Leermogelijk heden

12 WEHBO instrument van grof naar fijn + missie visie doel- stellingen strategie van lokaal naar globaal productie- systemen besturing- systemen informatie- systemen macro structuur transformatie proces macro besturings- structuur meso structuur transformatie proces meso besturings- structuur Volgorderegels bij ontwerp arbeidsorganisatie micro structuur transformatie proces micro besturings- structuur 18/9/1412

13 WEHBO instrument13 1. Wat is werkdruk? 2. Slimmer organiseren in het HBO 3. WEHBO-instrument 4. Pilotstudies Onderwerpen 18/9/14

14 WEHBO instrument14 n Methode van gegevensverzameling n (Interviewformulieren) n Handleiding WEHBO-instrument 18/9/14

15 WEHBO instrument15 n Taakinventarisatie: - Hoofdcategorieën - Taakcategorieën - Subtaken n Inventarisatie regelproblemen: - Netwerk als bron van problemen - Elementen van het arbeidsproces als bron van verstoringen n Inventarisatie regelmogelijkheden: - Zelf oplossen - Samen met anderen - In periodiek overleg - Stiekem regelen Operationalisatie concepten 18/9/14

16 WEHBO instrument16 Netwerk als bron van problemen 18/9/14

17 WEHBO instrument17 Elementen van het Arbeidsproces 18/9/14

18 WEHBO instrument18 n Voorbereiding n Voeren van gesprekken t.b.v de inventarisatie van kwalitatieve en kwantitatieve werkdruk n Genereren van oplossingsrichtingen n Afronding van het project Handleiding gebruik WEHBO 18/9/14

19 WEHBO instrument19 n Kennismakingsgesprek n Opstellen projectplan n Kick-off bijeenkomst met gehele opleiding n Inplannen van interviews n Voorbereiding van de geïnterviewden n Bestuderen relevante documenten n Voorbereiding door de uitvoerders Voorbereiding 18/9/14

20 WEHBO instrument20 n Groepsgesprekken of individuele gesprekken n Aanpak gesprekken n Verslag gesprek Inventarisatie werkdruk 18/9/14

21 WEHBO instrument21 n Concept rapportage schrijven n Brainstormsessie over oplossingsmogelijkheden n Opzet brainstormsessie Genereren oplossingsrichtingen 18/9/14

22 WEHBO instrument22 1. Wat is werkdruk? 2. Slimmer organiseren in het HBO 3. WEHBO-instrument 4. Pilotstudies Onderwerpen 18/9/14

23 WEHBO instrument23 n Organisatie van het onderwijs binnen TP n Kwantitatieve en kwalitatieve werkdruk per doelgroep n Conclusies en Aanbevelingen Pilotstudie TP (HG) 18/9/14

24 WEHBO instrument24 n Onderwijsconcept: - Mate van individualisering - Mate van integratie - Mate van verbreding n Organisatieconcept: - Teamvorming - Teamleiding - Beleidsvorming Organisatie van het onderwijs 18/9/14

25 WEHBO instrument25 n Kwantitatief n Kwalitatief Inventarisatie werkdruk (docenten) 18/9/14

26 WEHBO instrument26 n Kwantitatief n Kwalitatief Inventarisatie werkdruk (ondersteuners) 18/9/14

27 WEHBO instrument27 n Kwantitatief n Kwalitatief Inventarisatie werkdruk (teamleider) 18/9/14

28 WEHBO instrument28 Per doelgroep: n Quick wins en oplossingen op operationeel niveau n Oplossingen op structureel niveau, verdeling van taken n Oplossingen op strategisch niveau, aard van de taken n Oplossingen op het vlak van opvattingen, normen, waarden en regels over het werk binnen de opleiding (conclusies) en aanbevelingen 18/9/14

29 Thank you for your attention 18/9/1429WEHBO instrument


Download ppt "Werkdruk in beeld. Instrument voor de inventarisatie van werkdruk in het HBO Ben Fruytier (HU) Jac Christis (HG) Gerben Beetstra (HU) Maurice Hengeveld."

Verwante presentaties


Ads door Google