De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 26 november 2013, ASz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 26 november 2013, ASz."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 26 november 2013, ASz

2 Zorg in de toekomst 2. Bekostiging huisartsen 3. Zorggroep?
1. Macrokader zorg (FBZ) 2. Bekostiging huisartsen 3. Zorggroep? 4. Toekomst – zorg/ visie op zorg 5. Discussie Yvonne van Kemenade

3 1. Macrokader zorg (FBZ) BKZ-Uitgaven 2014 Zvw (bedragen in € miljard)
Ziekenhuizen/ms 22,4 53% Genees- hulpmidd 6,8 16% Geneesk GGZ 4,3 10% Eerstelijnszorg 4,5 11% HA 2,5 (6%) Tandhkd 0,7 Paramed 0,8 - Verlosk/kraam 0,5 Ziekenvervoer 0,6 1% Overig (opl/ grens-over, beheerskn 4,0 9% Totaal 42,6 100% Yvonne van Kemenade

4 2. Bekostiging huisartsen
2006 (nza 2010) < 2006: ZF (ab) en Part (ffs) Gemid. NL Percentage Inschrijftarieven (praktijk, inventaris, nascholing, da e.d.) max € 55,86 41,8% Huisarts, consulten ed max € 50,78 38,0% POH-S max € 6,53 4,9% POH-GGZ max € 0,64 0,5% MI verrichting (modern&Innov) vrij € 7,83 5,9% MI module max € 0,99 0,8% GEZ max € 4,02 3,0% Keten vrij € 6,83 5,1% Totaal € 133,48 100% Yvonne van Kemenade

5 Hoe: welke contracten? Basis huisartsenzorg declareren vz (ook zonder basiscontract): Inschrijftarieven, consulten en visites Passantentarieven (niet ingeschreven pat.) Overeenkomst ZV – HA: aanvullende HA zorg (basiscontract huisartsenzorg) (deed Kring/LHV, nu vz zelf/zorggroep) Populatiegebonden toeslag op inschrijftarief (achterstandswijk, leeftijd >65 en >75) M&I verrichtingen (kleine chirurgische ingrepen e.d.) M&I modules DBC contracten en/of GEZ (DM, COPD, CVRM, Zorggroep)

6 Praktijkvoering huisarts:
Variaties op inkomsten, omzetten en kosten: Contracten : goed geïnformeerd over (declaratie)mogelijkheden (o.a. M&I v en modules) Taakdelegatie Grote praktijk, samenwerkingsverbanden Bedrijfs-/praktijkkosten e.d. Huisvestings-/e.a. kosten

7 Schatting kosten/omzetten e.d.
Kostencomponent: - Nza(2012): rekent met 1,5 ton kosten per normpraktijk op 1,5 ton fiscaal inkomen - Vb: Praktijk met patiënten: 3 ton kosten - Variaties van 110 euro pp – 160 euro pp - Ha loondienst: euro

8 Hoe krijgt HA inkomsten binnen?
Declaraties zorgverzekeraars (HIS, Vecozo) Declaraties via zorggroepen (DBC’s) Patiënt krijgt geen rekening, ook niet te zien (bewustwording?)

9 Basiscontract HA zorg Resultaatafspraken bij M&I modules
Voorbeelden M&I modules: Depressie Dementie DTO/doelmatig voorschrijven (aangepast) NHG richtlijnen/protocollen Aanvullende eisen t.a.v. regio

10 Conclusies Huisartsenbekostiging?
Kosten verhouding: macro-HA-ZH (6% vs 53%) (te) Ingewikkelde bekostiging HA “Goeden lijden onder slechten” Financiële ruimte (substitutie)….. Yvonne van Kemenade

11 3. Zorggroep Eerste Lijn Yvonne van Kemenade

12 Zorggroepen algemeen (RIVM e.a.)
Organisatie/rechtsvorm: zorgaanbieder/WTZi? ontstaan uit Kring, ROS, CHP, gezcentrum, zelfst. praktijken toetredingseisen? (POH, samenw ketenpartn, praktijkhouder) Huisartsen belangrijkste spelers DM – COPD – CVRM…… Activiteiten/doel zorggroepen verschillend Kwaliteiteisen: visitaties/benchmarks/ nascholing/praktijkeisen….. Profession./grote organisatie/organisatiekracht

13 Ontstaan en Organisatie ZEL
Ondersteuningsorganisatie Coöperatieve Vereniging huisartsen, 200 huisartsen NWN-DWO gebied Gebied: 3 CHP-en 3 ziekenhuizen (RdGG, Vlietland, Haga) regionale zorgverzekeraar (DSW) 1 ROS (ELO) Yvonne van Kemenade

14 Juridische en organisatie structuren

15 15

16 ZEL Beleid Doel: De ZEL, als ondersteuningsorganisatie van de CV, doorontwikkelen tot een slagvaardige en professionele organisatie, die als serieuze gesprekspartner wordt gezien in de regio, met als primaire doel de (huisartsen)zorg in de regio op een kwalitatief hoger niveau te brengen en te behouden. Yvonne van Kemenade

17 DOEL: KWALITEIT VAN (HUISARTSEN) ZORG: verbreden en “integraal”
Chronische zorg: Basis: DBC Diabetes, COPD, CVRM onderhandelingen preferente verzekeraar Verre verzekeraars 10%>: ook in overleg Kwaliteitsverbetering: indicatoren en visitaties Verbreden: Ouderenzorg, GGZ, Jeugdzorg Andere (innovatieve) projecten: POH GGZ Regioplan ICT (registratie in indicatoren) Zorgdomein Eerstelijns diagnostiek Overleg RvB/staf ziekenhuizen Basiscontract (incl. M&I)

18 ZEL “keten” DBC DM Modules Standrd zorg HA: 100%
Modules % DM verr. Tarieven Standrd zorg HA: - Nascholing verplicht Protcoll werken & beg POH ICT, registreren Visitatie en verbeteren 100% Advies/gezamenlijk consult Beide zkh 10% Fundusscreening - Beide zkh 70% Glucosemeters - Beide zkh en apothekers 50% ZEL

19 Inhoud modules huisartsen
Uren besteed aan: Visitaties en spiegelbijeenkomsten Ontwikkelingen protocollaire ketenzorg Samenwerking andere zorgverleners Deskundigheidsbevordering / training Basistarief Uren besteed aan: Training en instructie Implementatie van de DBC Implementatietarief

20 DBC Diabetes per patiënt (concept) Trapsgewijze afbouw naar verankerde zorg
POH-S POH-S POH-S Consult huisarts jaarcontrole “Basistarief + Implementatie- Tarief” Consult huisarts jaarcontrole Implementatie- tarief Consult huisarts jaarcontrole Basistarief Basistarief

21 Integrale bekostiging 1e lijns keten-DBC’s
Verzekeraar De ketenleveranciers worden w/n via de zorggroep gefinancierd!! Zorggroep/ ketenzorgaanbieder ketenzorg diabetes huisarts overig diëtist specialist fysio- therapeut

22 Assemblage van zorg Fysiotherapie Dietetiek Huisarts Overige 1e lijn
Keten diabetes Keten hartfalen Keten CVR Keten COPD Overige 1e lijn Generalist 1e lijn Specialist 2e lijn Yvonne van Kemenade

23 Zorggroep…… Spelregels: samenwerken vraagt hierom (ook binnen ZEL
organisatie) Stukje verlies van autonomie: we bepalen samen (i.p.v. individueel) wat goede kwaliteit is en visiteren dat ook Randvoorwaarden met elkaar bepalen: bv POH of DA? Registratie en administratie Kracht van 200 huisartsen (samen kan je meer) is ook valkuil (je bent het nooit allemaal met elkaar eens) Voordeel: georganiseerd verband van huisartsen: - kwaliteitsverbetering (huisartsen)zorg - mogelijke doorontwikkeling verdere ondersteuning (ontlasten HA/prof., dat wat zij niet persé zelf hoeven te doen) - gesprekspartner verzekeraar/ziekenhuizen/V&V e.d…

24 Zorggroep…… Van huisartsen naar huisartsenzorg (naar zorg & gezondheid): Zorgpad ontwikkeling brede 1ste (- 2de lijn) Verbeteren ondersteuning praktijkvoering Uitkomstindicatoren (beperkt)

25 4. Visie op zorg en gezondheid:
Insteek is integratie ha/ms zorg, maar beter zou zijn insteek mensen uit zorg te houden. Populatiegebonden benadering. Ik kaart brengen populatie en insteken op preventie, welzijn, wonen e.d… Yvonne van Kemenade

26 …Porter… The most fundamental and unrecognized problem
is that competition operates at the wrong level. It takes place at the level of health plans, networks, and hospital groups. It should occur in the prevention, diagnosis, and treatment of individual health conditions or co-occurring conditions. It is at this level that true value is created

27 Trends & ontwikkelingen
Politiek: concurrentie, marktdenken Economische Sociaal-demografische (Medisch) technologische Arbeidsmarkt Zorgvraag: Gezond langer leven (RIVM) Transparantie: benchmarking, indicatoren, black box

28 Segmenten HA/MS zorg: Acute zorg / spoed Planbare zorg: Poortwachter
routine/minder complex complex Chronische zorg Palliatieve zorg Topklinische zorg Topreferentie zorg (Preventie) Poortwachter Zorgverlener (generalisme vs specialisme) Regisseur Yvonne van Kemenade

29 Huisartsen/medisch spec. zorg:
Huisartsenzorg Med. specialistische zorg Poortwachter en broodheer 2de lijn Zorg: - rondom proces - generalist, regisseur Patiënt/burger-insteek: langdurend contact Toegankelijk dichtbij in wijk, laagdrempelig Na verwijzing Zorg: - proces onderdeel - specialist Ziekte- insteek: kortdurend Toegankelijk na verwijzing, niet altijd dichtbij

30 Uitgangspunten redenatie visie
Wat (inhoud)? Redeneren vanuit zorg/inhoud (i.p.v. aanbod) Onafhankelijk van het aanbod Juiste zorg (gezondheidsdoelen, indicatoren….) Wie in welke rol? Waar (organisatie)? Organisatie, juiste plek (juiste tijd) Hoe (bekostiging)? Bekostiging: prikkels (intrinsiek/extrinsiek, gezamenlijk) Dus loslaten eigen belangen!

31 Visie op zorg en gezondheid:
1. Mensen uit zorg houden 2. Als mensen in zorg zijn: Integratie zorg, beste zorg, meest doelmatige plek 3. Mensen uit zorg halen (waardig sterven) (zinnige zorg) Insteek is integratie ha/ms zorg, maar beter zou zijn insteek mensen uit zorg te houden. Populatiegebonden benadering. Ik kaart brengen populatie en insteken op preventie, welzijn, wonen e.d…

32 Visie op zorg & gezondheid
Diëtetiek Fysiotherapie Huisartsenzorg Medisch special zorg Revalidatie Verpleging & verzorging Zorgstandaard/protocol: diabetes Zorgstandaard/protocol: Zorgstandaard/protocl Patiënt Zorgstandaard/protocol: Visie op zorg gaat over mensen in zorg. Beter nog uit zorg houden, populatie in kaart brengen met gezondheidsrisico’s. Linken met preventie, welzijn en wonen. Zelfde principe en gedachtenlijn. Uit zorg houden In zorg Uit zorg halen

33 Visie op zorg

34 Zorg nu: Gefragmenteerde zorg Re-actief Onnodige zorg
(Teveel hetzelfde, 80 ongediff zh/ha) Denken in gezondheidswinst, maar ook in proces rondom patient, voorkom versnippering. Betrokkenheid bij de patient en zijn leefomgeving.

35 Zorg toekomst: Populatie in beeld (populatiescan)
Pro actieve benadering Integrale zorg, gecoördineerd Dichtbij wat kan vs concentratie gespec zorg Incentives gericht op gezondheid i.p.v. zorg/ziekte Denken in gezondheidswinst, maar ook in proces rondom patient, voorkom versnippering. Betrokkenheid bij de patient en zijn leefomgeving. Yvonne van Kemenade

36 Gevaren: Data voor patiënten Meer data, meer (onnodige) zorg Werkdruk
Incentives: niet in budget/niet geleverd ……..….. Denken in gezondheidswinst, maar ook in proces rondom patient, voorkom versnippering. Betrokkenheid bij de patient en zijn leefomgeving.

37 Hoe dan? Inhoud zorg: - Wat: zorgpad ontwikkelen: Top 5 (stijgers, volume, substutiepotentieel, kosten/baten…..) - Wie: alle betrokken professionals (taakdelegatie, differentiatie e.d..) - Welke rol (verwijzer, regie, behandelaar..) Organisatie: waar? Waar: denken buiten de huidige domeinen. Kan bijvoorbeeld ook denken in specialist die in huisartsenpraktijk spreekuur houdt. Yvonne van Kemenade

38 Bekostiging - Regionaal/diagnose budget/schadelast: verdelen o.b.v. afspraken/criteria (creëer gemeenschappelijk belang) - Honorering (declaraties) zo eenvoudig mogelijk - Koppeling aan kwaliteit/resultaat/gezondheid en inzet! - (Beheerst groeien: win-win-win) Gewoon doen: starten, monitoren, bijstellen, oz, doorpakken Crux = informatie en transparantie, indicatoren, benchmarken kwaliteitsafspraken, transparant maken van acties, middelen en resultaten. Yvonne van Kemenade

39 Substitutie potentieel, (nivel okt 2013)
VW: laag complex, planbaar, volume, kennis ha Chronische zorg – nieuwe technieken/profess. Chronische zorg: DM, COPD, CVRM, artrose, depressie Oncologische nazorg en palliatieve zorg GGZ: BasisGGZ-gespecialiseerd Kleine chirurgie en (tele)dermatologie Diagnostiek Spoedeisende zorg Meekijk consult/ gezamenlijk consult/ teleconsultatie Landelijke Transmurale Afspraken (LTA)

40 Kleine stapjes: Gat dichten HA-MS (zorg)? ????
Goede afspraken-vertrouwen-aanspreken op afspraken Kennis huisarts/poh voldoende zijn Bekostiging duidelijk en consitent ha-ms Investeren in ruimte voor overlegstructuur: ms – ha Bevorderen samenwerkingsstructuren: eerder (terug)verwijzen Reflectie op eigen handelen m.b.t. (terug)verwijzigingen Informatie overdracht eenduidigheid ha-ms Scholing Overleg zg/ha-ms/zh Gezamenlijk consultatie…. LTA Keten-DBC’s aansluiten/doorontw/ontw: Zorggroep/ha-Zh/ms ????

41 Echt anders: Populatiemanagement/bekostiging, Coöperatie ha/ms/burgers, verzekeraar/investeringsmaatschappij….. Partnerships…… Ideeën?

42 Visie vragen Hoe wil je dat de zorg er over 10 jaar uitziet?
- Welke zorg zou IK waar en hoe willen ontvangen - Out of the box Wat betekent dat voor het heden en de te nemen stappen? I.p.v. redeneren vanuit het heden…… Gewoon doen en beginnen! Yvonne van Kemenade

43 We hebben er zin in! Yvonne van Kemenade


Download ppt "Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 26 november 2013, ASz."

Verwante presentaties


Ads door Google