De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 26 november 2013, ASz.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 26 november 2013, ASz."— Transcript van de presentatie:

1 Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 26 november 2013, ASz

2 Zorg in de toekomst  1. Macrokader zorg (FBZ)  2. Bekostiging huisartsen  3. Zorggroep?  4. Toekomst – zorg/ visie op zorg  5. Discussie Yvonne van Kemenade

3 1. Macrokader zorg (FBZ) BKZ-Uitgaven 2014 Zvw (bedragen in € miljard) Ziekenhuizen/ms22,453% Genees- hulpmidd6,816% Geneesk GGZ4,310% Eerstelijnszorg4,511% -HA2,5(6%) -Tandhkd0,7 -Paramed0,8 - Verlosk/kraam0,5 Ziekenvervoer0,61% Overig (opl/ grens- over, beheerskn 4,09% Totaal42,6100% Yvonne van Kemenade

4 2. Bekostiging huisartsen  2006 (nza 2010) < 2006: ZF (ab) en Part (ffs) Gemid. NL Percentage Inschrijftarieven (praktijk, inventaris, nascholing, da e.d.) max € 55,8641,8% Huisarts, consulten ed.. max € 50,7838,0% POH-S max € 6,534,9% POH-GGZ max € 0,640,5% MI verrichting (modern&Innov) vrij € 7,835,9% MI module max € 0,990,8% GEZ max € 4,023,0% Keten vrij € 6,835,1% Totaal€ 133,48100% Yvonne van Kemenade

5 Hoe: welke contracten? Basis huisartsenzorg declareren vz (ook zonder basiscontract): – Inschrijftarieven, consulten en visites – Passantentarieven (niet ingeschreven pat.) Overeenkomst ZV – HA: aanvullende HA zorg (basiscontract huisartsenzorg) (deed Kring/LHV, nu vz zelf/zorggroep) – Populatiegebonden toeslag op inschrijftarief (achterstandswijk, leeftijd >65 en >75) – M&I verrichtingen (kleine chirurgische ingrepen e.d.) – M&I modules DBC contracten en/of GEZ (DM, COPD, CVRM, Zorggroep)

6 Praktijkvoering huisarts:  Variaties op inkomsten, omzetten en kosten:  Contracten : goed geïnformeerd over (declaratie)mogelijkheden (o.a. M&I v en modules)  Taakdelegatie  Grote praktijk, samenwerkingsverbanden  Bedrijfs-/praktijkkosten e.d.  Huisvestings-/e.a. kosten

7 Schatting kosten/omzetten e.d. Kostencomponent: - Nza (2012) : rekent met 1,5 ton kosten per normpraktijk op 1,5 ton fiscaal inkomen - Vb: Praktijk met 15.000 patiënten: 3 ton kosten - Variaties van 110 euro pp – 160 euro pp - Ha loondienst: 60.000 - 80.000 euro

8 Hoe krijgt HA inkomsten binnen?  Declaraties zorgverzekeraars (HIS, Vecozo)  Declaraties via zorggroepen (DBC’s)  Patiënt krijgt geen rekening, ook niet te zien (bewustwording?)

9 Basiscontract HA zorg Resultaatafspraken bij M&I modules Voorbeelden M&I modules: Depressie Dementie DTO/doelmatig voorschrijven (aangepast) NHG richtlijnen/protocollen Aanvullende eisen t.a.v. regio

10 Conclusies Huisartsenbekostiging?  Kosten verhouding: macro-HA-ZH (6% vs 53%)  (te) Ingewikkelde bekostiging HA  “Goeden lijden onder slechten”  Financiële ruimte (substitutie)….. Yvonne van Kemenade

11 3. Zorggroep Eerste Lijn Yvonne van Kemenade

12 Zorggroepen algemeen (RIVM e.a.) Organisatie/rechtsvorm: zorgaanbieder/WTZi? ontstaan uit Kring, ROS, CHP, gezcentrum, zelfst. praktijken toetredingseisen? (POH, samenw ketenpartn, praktijkhouder) Huisartsen belangrijkste spelers DM – COPD – CVRM…… Activiteiten/doel zorggroepen verschillend Kwaliteiteisen: visitaties/benchmarks/ nascholing/praktijkeisen….. Profession./grote organisatie/organisatiekracht

13 Ontstaan en Organisatie ZEL  Ondersteuningsorganisatie Coöperatieve Vereniging huisartsen, 200 huisartsen  NWN-DWO gebied  Gebied:  3 CHP-en  3 ziekenhuizen (RdGG, Vlietland, Haga)  regionale zorgverzekeraar (DSW)  1 ROS (ELO) Yvonne van Kemenade

14 Juridische en organisatie structuren

15

16 ZEL Beleid Doel: De ZEL, als ondersteuningsorganisatie van de CV, doorontwikkelen tot een slagvaardige en professionele organisatie, die als serieuze gesprekspartner wordt gezien in de regio, met als primaire doel de (huisartsen)zorg in de regio op een kwalitatief hoger niveau te brengen en te behouden. Yvonne van Kemenade

17 Chronische zorg:  Basis: DBC Diabetes, COPD, CVRM  onderhandelingen preferente verzekeraar  Verre verzekeraars 10%>: ook in overleg  Kwaliteitsverbetering: indicatoren en visitaties  Verbreden: Ouderenzorg, GGZ, Jeugdzorg Andere (innovatieve) projecten:  POH GGZ  Regioplan ICT (registratie in indicatoren)  Zorgdomein  Eerstelijns diagnostiek  Overleg RvB/staf ziekenhuizen  Basiscontract (incl. M&I) DOEL: KWALITEIT VAN (HUISARTSEN) ZORG: verbreden en “integraal”

18 ZEL “keten” DBC DM Modules % DM verr.Tarieven Standrd zorg HA: - Nascholing verplicht - Protcoll werken & beg POH - ICT, registreren - Visitatie en verbeteren 100% Advies/gezamenlijk consult -Beide zkh 10% Fundusscreening - Beide zkh 70% Glucosemeters - Beide zkh en apothekers 50% ZEL100%

19 Inhoud modules huisartsen Basistarief Uren besteed aan: Visitaties en spiegelbijeenkomsten Ontwikkelingen protocollaire ketenzorg Samenwerking andere zorgverleners Deskundigheidsbevordering / training Uren besteed aan: Training en instructie Implementatie van de DBC Implementatietarief

20 DBC Diabetes per patiënt (concept) Trapsgewijze afbouw naar verankerde zorg Basistarief Consult huisarts jaarcontrole 1-9-2009 1-9-2011 1-9-2013 ≥ 1-9-2013 POH-S “Basistarief + Implementatie- Tarief” Implementatie- tarief Basistarief

21 ketenzorg diabetes Integrale bekostiging 1e lijns keten-DBC’s Verzekeraar overigdiëtist huisarts specialist fysio- therapeut Zorggroep/ ketenzorgaanbieder € € € €€ € De ketenleveranciers worden w/n via de zorggroep gefinancierd!!

22 Huisarts Overige 1 e lijnGeneralist 1 e lijn Specialist 2 e lijn Fysiotherapie Dietetiek Keten diabetes Keten hartfalen Keten CVR Keten COPD Assemblage van zorg Yvonne van Kemenade

23 Zorggroep…… Spelregels: samenwerken vraagt hierom (ook binnen ZEL organisatie) Stukje verlies van autonomie: we bepalen samen (i.p.v. individueel) wat goede kwaliteit is en visiteren dat ook Randvoorwaarden met elkaar bepalen: bv POH of DA? Registratie en administratie Kracht van 200 huisartsen (samen kan je meer) is ook valkuil (je bent het nooit allemaal met elkaar eens) Voordeel: georganiseerd verband van huisartsen: - kwaliteitsverbetering (huisartsen)zorg - mogelijke doorontwikkeling verdere ondersteuning (ontlasten HA/prof., dat wat zij niet persé zelf hoeven te doen) - gesprekspartner verzekeraar/ziekenhuizen/V&V e.d…

24 Zorggroep…… Van huisartsen naar huisartsenzorg (naar zorg & gezondheid): Zorgpad ontwikkeling brede 1 ste (- 2 de lijn) Verbeteren ondersteuning praktijkvoering Uitkomstindicatoren (beperkt)

25 4. Visie op zorg en gezondheid: Yvonne van Kemenade

26 …Porter… The most fundamental and unrecognized problem is that competition operates at the wrong level. It takes place at the level of health plans, networks, and hospital groups. It should occur in the prevention, diagnosis, and treatment of individual health conditions or co-occurring conditions. It is at this level that true value is created.........

27 Trends & ontwikkelingen  Politiek: concurrentie, marktdenken  Economische  Sociaal-demografische  (Medisch) technologische  Arbeidsmarkt  Zorgvraag: Gezond langer leven (RIVM)  Transparantie: benchmarking, indicatoren, black box

28 Segmenten HA/MS zorg:  Acute zorg / spoed  Planbare zorg:  routine/minder complex  complex  Chronische zorg  Palliatieve zorg  Topklinische zorg  Topreferentie zorg  (Preventie)  Poortwachter  Zorgverlener (generalisme vs specialisme)  Regisseur Yvonne van Kemenade

29 Huisartsen/medisch spec. zorg: HuisartsenzorgMed. specialistische zorg Poortwachter en broodheer 2 de lijn Zorg: - rondom proces - generalist, regisseur Patiënt/burger-insteek: langdurend contact Toegankelijk dichtbij in wijk, laagdrempelig Na verwijzing Zorg: - proces onderdeel - specialist Ziekte- insteek: kortdurend Toegankelijk na verwijzing, niet altijd dichtbij

30 Uitgangspunten redenatie visie Wat (inhoud)?  Redeneren vanuit zorg/inhoud (i.p.v. aanbod)  Onafhankelijk van het aanbod  Juiste zorg (gezondheidsdoelen, indicatoren….) Wie in welke rol? Waar (organisatie)?  Organisatie, juiste plek (juiste tijd) Hoe (bekostiging)? Bekostiging: prikkels (intrinsiek/extrinsiek, gezamenlijk) Dus loslaten eigen belangen!

31 Visie op zorg en gezondheid: 1. Mensen uit zorg houden 2. Als mensen in zorg zijn: Integratie zorg, beste zorg, meest doelmatige plek 3. Mensen uit zorg halen (waardig sterven) (zinnige zorg)

32 … Verpleging & verzorging Fysiotherapie … Diëtetiek Revalidatie Medisch special zorg …… Huisartsenzorg Visie op zorg & gezondheid Zorgstandaard/protocol: diabetes Zorgstandaard/protocol: Zorgstandaard/protocl Zorgstandaard/protocol: Patiënt Uit zorg houden In zorg Uit zorg halen

33 Visie op zorg http://youtu.be/Nlxid4nL7Ic http://youtu.be/Nlxid4nL7Ichttp://youtu.be/Nlxid4nL7Ic

34  Gefragmenteerde zorg  Re-actief  Onnodige zorg  (Teveel hetzelfde, 80 ongediff zh/ha) Zorg nu:

35  Populatie in beeld (populatiescan)  Pro actieve benadering  Integrale zorg, gecoördineerd  Dichtbij wat kan vs concentratie gespec zorg  Incentives gericht op gezondheid i.p.v. zorg/ziekte Zorg toekomst: Yvonne van Kemenade

36  Data voor patiënten  Meer data, meer (onnodige) zorg  Werkdruk  Incentives: niet in budget/niet geleverd  ……..….. Gevaren:

37 Yvonne van Kemenade  Inhoud zorg: - Wat: zorgpad ontwikkelen: Top 5 (stijgers, volume, substutiepotentieel, kosten/baten…..) - Wie: alle betrokken professionals (taakdelegatie, differentiatie e.d..) - Welke rol (verwijzer, regie, behandelaar..)  Organisatie: waar? Hoe dan?

38 Yvonne van Kemenade  Bekostiging - - Regionaal/diagnose budget/schadelast: verdelen o.b.v. afspraken/criteria (creëer gemeenschappelijk belang) - Honorering (declaraties) zo eenvoudig mogelijk - Koppeling aan kwaliteit/resultaat/gezondheid en inzet! - (Beheerst groeien: win-win-win) Gewoon doen: starten, monitoren, bijstellen, oz, doorpakken Crux = informatie en transparantie, indicatoren, benchmarken kwaliteitsafspraken, transparant maken van acties, middelen en resultaten.

39 Substitutie potentieel, (nivel okt 2013)  VW: laag complex, planbaar, volume, kennis ha  Chronische zorg – nieuwe technieken/profess.  Chronische zorg: DM, COPD, CVRM, artrose, depressie  Oncologische nazorg en palliatieve zorg  GGZ: BasisGGZ-gespecialiseerd  Kleine chirurgie en (tele)dermatologie  Diagnostiek  Spoedeisende zorg  Meekijk consult/ gezamenlijk consult/ teleconsultatie  Landelijke Transmurale Afspraken (LTA)

40 Kleine stapjes: - Gat dichten HA-MS (zorg)? - Goede afspraken-vertrouwen-aanspreken op afspraken - Kennis huisarts/poh voldoende zijn - Bekostiging duidelijk en consitent ha-ms - Investeren in ruimte voor overlegstructuur: ms – ha - Bevorderen samenwerkingsstructuren: eerder (terug)verwijzen - Reflectie op eigen handelen m.b.t. (terug)verwijzigingen - Informatie overdracht eenduidigheid ha-ms - Scholing - Overleg zg/ha-ms/zh - Gezamenlijk consultatie…. - LTA - Keten-DBC’s aansluiten/doorontw/ontw: Zorggroep/ha-Zh/ms - ????

41 Echt anders: - Populatiemanagement/bekostiging, Coöperatie ha/ms/burgers, verzekeraar/investeringsmaatschappij….. - Partnerships…… - Ideeën?

42  Hoe wil je dat de zorg er over 10 jaar uitziet? - Welke zorg zou IK waar en hoe willen ontvangen - Out of the box  Wat betekent dat voor het heden en de te nemen stappen?  I.p.v. redeneren vanuit het heden……  Gewoon doen en beginnen! Visie vragen Yvonne van Kemenade

43 We hebben er zin in! Yvonne van Kemenade


Download ppt "Zorg Zorg in de toekomst! Yvonne van Kemenade 26 november 2013, ASz."

Verwante presentaties


Ads door Google