De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V AN VERSTREKKING NAAR KETENZORG : EEN PRAKTIJKVOORBEELD VANUIT DE 1 STE LIJN Yvonne van Kemenade Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV 16 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V AN VERSTREKKING NAAR KETENZORG : EEN PRAKTIJKVOORBEELD VANUIT DE 1 STE LIJN Yvonne van Kemenade Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV 16 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 V AN VERSTREKKING NAAR KETENZORG : EEN PRAKTIJKVOORBEELD VANUIT DE 1 STE LIJN Yvonne van Kemenade Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV 16 oktober 2009

2 W AAR GAAN WE HET OVER HEBBEN ? 1. Ontstaan Stichting ZEL/HC WSD 2. Waarom HC WSD? 3. Wat is de ZEL? 4. ZEL Beleid 2009 5. Functionele bekostiging in ketens  DM  COPD 6. Regionale machtspositie ZEL?  Coöperatie Vlietland ziekenhuis 16 oktober 2009

3 1. O NTSTAAN ZEL/HC WSD  Wijziging structuur DHV (ROS, Kring, WDH)  2005: O-beleid functionele bekostiging ketenzorg  2006: eerste aanzet door huisartsen, stichting ZEL  Mei 2008 oprichting CV: HC WSD  Jan 2009: ZEL Beheer BV, met 3 BV’s 16 oktober 2009

4 R EGIONALE SITUATIE NoordZuid TZB VlietlandRdGG ZELELOWDH CHP Naaldwijk CHP Vlaardingen CHP Delft FSGRCG Kring TMC Versnippering: ha activiteiten & kennis en ervaring Bestuurlijke inefficiency Dezelfde achterban van 180 huisartsen 16 oktober 2009

5 D E REGIO 16 oktober 2009

6 2. W AAROM HC WSD?  Bestuurlijke efficiency en uniformiteit regio  HA-zorg in de regio op een kwalitatief hoger niveau te brengen en te behouden (keten DBC’s: DM, COPD)  Regionale marktpositie: samen sta je sterker  Serieuze gesprekspartner in de regio  Horizontale integratie belangen: huisartsen  Verticale integratie: ketenzorg, coöperatie Vlietland

7 3. W AT IS DE ZEL?  Ondersteuningsorganisatie CV huisartsen  180/163 praktijkhoudende huisartsen  NWN-DWO gebied  Gebied met: 3 CHP-en 2 ziekenhuizen (RdGG, Vlietland) regionale zorgverzekeraar (DSW) 1 ROS (ELO) 16 oktober 2009

8 Bestuur Huisartsencooperatie/Kring WSD ZEL Chronische zorg BV Coördinator -Kaderarts COPD en DM -Algemeen -Verantwoordelijk bestuurslid ZEL Ondersteunings BV Coördinator : Algemeen Verantwoordelijk bestuurslid Directie ZEL Beheer BV: - Medisch - Algemeen ICT: Coördinator: -Huisarts/medisch -Algemeen Verantwoordelijk bestuurslid Medisch Adviseurs ZEL Deskundigheids- bevordering BV: Coördinator: - Huisarts /medisch - Algemeen Verantw bestuurslid Werk groep: Diabetes Werkgroep: ICT Werk groep: COPD Organisatiestructuur 2009 Projecten: -ZorgDomein -Acute zorg -EDC Werk groep: Visitaties Werkgroepen: -Kenniscentrum -Nascholing -WDH -Educatie Leden/ALV

9 4. B ELEID 2009 Doel: De ZEL, als ondersteuningsorganisatie van de CV, doorontwikkelen tot een slagvaardige en professionele organisatie, die als serieuze gesprekspartner wordt gezien in de regio, met als primaire doel de huisartsenzorg in de regio op een kwalitatief hoger niveau te brengen en te behouden. 16 oktober 2009

10 D OEL : Z ORG HOGER NIVEAU  Chronische zorg: keten DBC Diabetes, COPD/Astma, hartfalen, cardiovasculair  Kenniscentrum, nascholingen  Acute zorg  Zorgdomein/EDC/ vestigingsbeleid  Andere projecten:  POHGGZ, regioplan ICT, sponsorbeleid etc..….. 16 oktober 2009

11 Toegang & triage Ketenzorg Diabetes Ketenzorg COPD Ketenzorg CVR Ketenzorg Hartfalen Aanvullende zorg Basiszorg Huisarts 5. FUNCTIONELE BEKOSTIGING IN KETENS 16 oktober 2009

12 Huisarts Overige 1 e lijnGeneralist 1 e lijn Specialist 2 e lijn Fysiotherapie Dietetiek Keten diabetes Keten hartfalen Keten CVR Keten COPD A SSEMBLAGE VAN ZORG 16 oktober 2009

13 Huisarts/1e lijn2e lijn Substitutie 1e lijns-keten-DBC’s Huisarts/1e lijn2e lijn 1e lijns keten- DBC € € €€ Uitgangssituatie : 16 oktober 2009

14 ketenzorg diabetes F UNCTIONELE BEKOSTIGING 1 E LIJNS KETEN -DBC’ S Verzekeraar overigdiëtist huisarts specialist fysio- therapeut Zorggroep/ ketenzorgaanbieder € € € €€ € De ketenleveranciers worden via de zorggroep gefinancierd!!

15 ZEL K ETEN DBC DM 2009 Modules% DM verr.Tarieven Standrd zorg DM door HA: - Nascholing verplicht - Protcoll werken & beg POH - ICT, registreren - Visitatie en verbeteren 100% Advies/gezamenlijk consult - Opzet met RdG en Vlietl - Expertteam ha-intern 10% Fundusscreening - Contract met RdG en Vliet -(niet) Druppelen - Evaluaties -Win-win situatie 70% Glucosemeters - Beide zh en apothekers 50% ZEL100% 16 oktober 2009

16 ZEL K ETEN DBC DM 2010? Modules% DM verr.Tarieven Standrd zorg DM door HA:100% Advies/gezamenlijk consult10% Fundusscreening70% Glucosemeters50% + Mogelijk: Leefstijl begeleiding + Mogelijk : Voetenpoli ZEL100% 16 oktober 2009

17 K ETEN DBC DM: W AT ( NOG ) NIET MEEGENOMEN ? - Klein beginnen: DBC wordt ieder jaar verder uitgebreid tot complete keten. - POH inzet: te complex - Wat doen zij en voor hoeveel uren precies in de DM keten? - Inzet POH heel verschillend in ha-praktijk. - Eerlijke verdeelsleutel nog uitzoeken. - AIV gelden: loopt via thuiszorg. - Consulten: om het zuiver te houden - Leidt anders tot extra kosten (black box). 16 oktober 2009

18 ZEL K ETEN DM: (DM PATIENT ONDER BEHANDELING BIJ DE HA ) Totstandkoming DBC DM:  ZEL onderhandelt transparant met DSW over Keten DBC DM  ZEL en DSW maken contract  Contract naar Nza ter goedkeuring  Contract verstuurd aan verre verzekeraars Implementatie:  Contracten met onderaannemers:  Huisartsen, lid HC WSD  Ziekenhuizen RdG en Vlietland  Apothekers  ZEL vraagt bestanden van huisartsen-leden  ZEL declareert keten DBC bij verzekeraars (4x per jaar)  Ziekenhuizen declareren fundus e.d. bij ZEL  Eind v.h. jaar, transparantie:  ZEL afrekening o.b.v. reele %  Resultaten prestaties o.b.v. indicatoren 16 oktober 2009

19 ZEL K ETEN COPD 2010 Module% verrTarieven COPD stand zorg ha: -Protocll werken -Nascholing -Registratie -Spirometrie -Visitatie & audits en verbeteren 100 Casefinding (spirometrie)100 Longreactivering/Beweegprogramma: - Fysiotherapeuten (FEL) 10 Eenmalig/overleg longarts: - Opzet/project longartsen 10 16 oktober 2009

20 ZEL DBC COPD Mogelijke uitbreiding 2011:  Dietetiek: wordt nu werkgroep gestart  Stoppen met roken  Astma 16 oktober 2009

21 E ERSTELIJNS DIAGNOSTIEK Situatie nu:  Huisartsen diagnostiek in ziekenhuizen  Geen bemoeienis extern  Commerciele patijen op de markt (goedkoper, service)  Onze regio nog niet mogelijk om in keten DBC te doen Doel EDC:  1 regionale huisartsenlaboratorium /EDC  Organiseren vanuit ZEL ism ? (beide ziekenhuizen)  Service eisen huisartsen (wachttijden, beschikbaarheid, bereikbaarheid, medisch inhoudelijke zaken)  Goedkoper en efficiënter: winst investeren in zorg 16 oktober 2009

22 6. R EGIONALE MARKTPOSITIE ZEL? Invloed op regionale partijen:  DSW: ZEL onderhandelt voor 163 huisartsen (dag en ANW/CHP-en)  Zorgbelang, categorale patientenverenigingen  Ziekenhuizen: structureel overleg RvB/staf  Coöperatie Vlietland ziekenhuis 16 oktober 2009

23 Coöperatievorming Vlietland ziekenhuis Deelnemers Coöperatie (7 leden, 74% belang)): – DSW – 3 Verpleeg-&verzorgingshuizen – Specialisten en medewerkers Vlietland – Coöperatie huisartsen – ???? (26%) Doel: betrokken partijen zonder winstoogmerk gaan samenwerken en investeren in kwalitatief regionale (keten) zorg 16 oktober 2009

24 Coöperatie Vlietland ziekenhuis Reden/Oorzaak: financieel Stand van zaken: Verhuizing nieuwbouw 1-1-2009 Overeenstemming tussen deelnemers Samenwerkingsovereenkomst getekend Samen 18,5 miljoen investeren Streven voor 1 jan 2010: Oprichting Cooperatie en nw region. bestuurlijke structuur Vlietland gerealiseerd (BV) Geen fusie! (zelfstandigheid leden) Formele procedures VWS, CS, NZa Nma e.a.: afronding eind 2009? 16 oktober 2009

25  Ziekenhuis: Stichting wordt BV  Stichting: ontbreken van eigenaar met eigen belang  Coöperatie fungeert als Holding  Coöperatie 100% eigenaar en enig aandeelhouder ZH- BV  Coöperatieleden in collectief zeggenschap ivv ledenraad (AVA)  Raad van Commissarissen Vlietland coöperatie 16 oktober 2009

26 RvC D E BESTUURSSTRUCTUUR VAN DE COÖPERATIE IN RELATIE TOT DE V LIETLAND BV Vlietland BV 1.Coöperatieleden hebben als hoogste orgaan een algemene ledenvergadering (ALV). 2.In de ALV worden 5 bestuursleden benoemd voor de coöperatie op basis van een preambule: een (onafhankelijke) voorzitter en 4 (onafhankelijke) leden. 3.Het Coöperatie Bestuur benoemt de voorzitter RvB van Vlietland BV (thans SSVZ) als algemeen directeur van de coöperatie. 4.De 5 bestuursleden van de coöperatie vormen namens de coöperatie de AvA van de Vlietland BV. 5.De RvC Vlietland BV bestaat uit 7 leden: cooperatiebestuur en 2 leden op voordracht van de OR en PAR van Vlietland. De RvC benoemt, ontslaat en schorst de RvB van Vlietland BV. 6.De voorzitter van de RvB van SSVZ wordt voorzitter RvB Vlietland BV. Coöperatie als holding Samen 100% v/d leden Coöperatieleden 100% aandelen kapitaal in de AVA Stichting Vlietland ‘ssvz’ Stichting wordt omgezet in structuur BV RvT wordt opgeheven RvT

27 4. V OORDELEN COÖPERATIE - MODEL ?  Geen doel maar vehikel om strategie te verwezenlijken!  ALV hoogste orgaan: leden bepalen beleid.  ALV benoemd eigen bestuur (huisartsen), die de ondersteuningsorganisatie bestuurt.  Leden hebben belang en een betrokkenheid bij de organisatie  Onderneming en leden liggen in elkaars verlengde  Uitgangspunt: geen (maximale winst), maar zo goed mogelijke condities (facilitering) voor haar leden.  Gemeenschappelijk belang = zeggenschap over de organisatie en commitment met de organisatie.  Leden zijn het vertrekpunt van de organisatie. 16 oktober 2009

28 V OORWAARDEN LIDMAATSCHAP HC WSD Ieder Lid:  Moet aan bepaalde voorwaarden voldoen  Moet bereid zijn een beperkte financiële aansprakelijkheid te dragen (igv verlies)  Heeft een inspanningsverplichting ten bate van de organisatie. 16 oktober 2009

29 Meerwaarde coöperatie-model?  Governance (Toezicht): - Belangen van leden - Correctie achterban  Besturing (RvB-ms): - Externe druk leden op interne keuzen en bedrijfsvoering  Integrale zorg: - Positieve impuls regionale ketenzorg - Meer gelijk gerichte belangen 16 oktober 2009

30 C HARMANTE VAN COÖPERATIE - MODEL ?  Toezicht  Zeggenschap  Verantwoording  Resultaatgerichtheid 16 oktober 2009

31 Kritiekpunten  Marktwerking: concurrentie vs samenwerking  Gescheiden rollen marktpartijen  Keuzevrijheid patienten  Belang verzekeraar vs belang zh: (kosten vs kwaliteit)  Motie Schippers (dec 2008): verzekeraars mogen geen aanbieders overnemen (tenzij beperkte periode)  Amerikaanse “toestanden” (HMO): Kaiser Permanente  NZa: Aanmerkelijke marktmacht? Misbruik AM? Mededingingswet 16 oktober 2009

32 www 6. R EGIONALE MARKTPOSITIE ZEL? Regionaal: samen sterk (massa) Richting ziekenhuizen & coöperatie Vlietland (?) Richting verzekeraar Richting patiëntenverenigingen Richting andere stakeholders (gemeente, andere aanbieders e.d.) www.zorggroep-el.nl 16 oktober 2009


Download ppt "V AN VERSTREKKING NAAR KETENZORG : EEN PRAKTIJKVOORBEELD VANUIT DE 1 STE LIJN Yvonne van Kemenade Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV 16 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google