De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV

Verwante presentaties


Presentatie over: "Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV"— Transcript van de presentatie:

1 Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV
Van verstrekking naar ketenzorg: een praktijkvoorbeeld vanuit de 1ste lijn Yvonne van Kemenade Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV 16 oktober 2009 16 oktober 2009

2 Waar gaan we het over hebben?
Ontstaan Stichting ZEL/HC WSD Waarom HC WSD? Wat is de ZEL? ZEL Beleid 2009 Functionele bekostiging in ketens DM COPD 6. Regionale machtspositie ZEL? Coöperatie Vlietland ziekenhuis 16 oktober 2009

3 1. Ontstaan ZEL/HC WSD Wijziging structuur DHV (ROS, Kring, WDH)
2005: O-beleid functionele bekostiging ketenzorg 2006: eerste aanzet door huisartsen, stichting ZEL Mei 2008 oprichting CV: HC WSD Jan 2009: ZEL Beheer BV, met 3 BV’s 16 oktober 2009

4 Regionale situatie Zuid Noord TMC ZEL WDH ELO TZB Kring Vlietland RdGG
16 oktober 2009 CHP Vlaardingen CHP Naaldwijk CHP Delft FSG RCG Versnippering: ha activiteiten & kennis en ervaring Bestuurlijke inefficiency Dezelfde achterban van 180 huisartsen

5 De regio 16 oktober 2009

6 2. Waarom HC WSD? Bestuurlijke efficiency en uniformiteit regio
HA-zorg in de regio op een kwalitatief hoger niveau te brengen en te behouden (keten DBC’s: DM, COPD) Regionale marktpositie: samen sta je sterker Serieuze gesprekspartner in de regio Horizontale integratie belangen: huisartsen Verticale integratie: ketenzorg, coöperatie Vlietland

7 3. Wat is de ZEL? Ondersteuningsorganisatie CV huisartsen
180/163 praktijkhoudende huisartsen NWN-DWO gebied Gebied met: 3 CHP-en 2 ziekenhuizen (RdGG, Vlietland) regionale zorgverzekeraar (DSW) 1 ROS (ELO) 16 oktober 2009

8 Bestuur Huisartsencooperatie/Kring WSD
Organisatiestructuur 2009 Leden/ALV Bestuur Huisartsencooperatie/Kring WSD ZEL Chronische zorg BV Coördinator Kaderarts COPD en DM Algemeen Verantwoordelijk bestuurslid ZEL Ondersteunings BV Coördinator : Algemeen Verantwoordelijk bestuurslid Directie ZEL Beheer BV: - Medisch - Algemeen ICT: Coördinator: Huisarts/medisch Medisch Adviseurs ZEL Deskundigheids- bevordering BV: Coördinator: - Huisarts /medisch - Algemeen Verantw bestuurslid Werkgroepen: -Kenniscentrum -Nascholing -WDH -Educatie Projecten: -ZorgDomein -Acute zorg -EDC Werk groep: Diabetes Werk groep: COPD Werk groep: Visitaties Werkgroep: ICT 8

9 4. Beleid 2009 Doel: De ZEL, als ondersteuningsorganisatie van de CV, doorontwikkelen tot een slagvaardige en professionele organisatie, die als serieuze gesprekspartner wordt gezien in de regio, met als primaire doel de huisartsenzorg in de regio op een kwalitatief hoger niveau te brengen en te behouden. 16 oktober 2009

10 Doel: Zorg hoger niveau
Chronische zorg: keten DBC Diabetes, COPD/Astma, hartfalen, cardiovasculair Kenniscentrum, nascholingen Acute zorg Zorgdomein/EDC/ vestigingsbeleid Andere projecten: POHGGZ, regioplan ICT, sponsorbeleid etc..….. 16 oktober 2009

11 5. FUNCTIONELE BEKOSTIGING IN KETENS
Ketenzorg Diabetes Ketenzorg COPD Ketenzorg CVR Ketenzorg Hartfalen Aanvullende zorg Toegang & triage Basiszorg Huisarts 16 oktober 2009

12 Assemblage van zorg Fysiotherapie Dietetiek Huisarts Overige 1e lijn
Keten diabetes Keten hartfalen Keten CVR Keten COPD 16 oktober 2009 Overige 1e lijn Generalist 1e lijn Specialist 2e lijn

13 Substitutie 1e lijns-keten-DBC’s
Huisarts/1e lijn 2e lijn Uitgangssituatie: 16 oktober 2009 Huisarts/1e lijn 1e lijns keten- DBC 2e lijn

14 Functionele bekostiging 1e lijns keten-DBC’s
Verzekeraar De ketenleveranciers worden via de zorggroep gefinancierd!! Zorggroep/ ketenzorgaanbieder ketenzorg diabetes huisarts overig diëtist specialist fysio- therapeut

15 ZEL Keten DBC DM 2009 Modules % DM verr. Tarieven
Standrd zorg DM door HA: - Nascholing verplicht Protcoll werken & beg POH ICT, registreren Visitatie en verbeteren 100% Advies/gezamenlijk consult Opzet met RdG en Vlietl Expertteam ha-intern 10% Fundusscreening Contract met RdG en Vliet (niet) Druppelen Evaluaties Win-win situatie 70% Glucosemeters - Beide zh en apothekers 50% ZEL 16 oktober 2009

16 ZEL Keten DBC DM 2010? Modules % DM verr. Tarieven
Standrd zorg DM door HA: 100% Advies/gezamenlijk consult 10% Fundusscreening 70% Glucosemeters 50% + Mogelijk: Leefstijl begeleiding + Mogelijk : Voetenpoli ZEL 16 oktober 2009

17 Keten DBC DM: Wat (nog) niet meegenomen?
Klein beginnen: DBC wordt ieder jaar verder uitgebreid tot complete keten. POH inzet: te complex Wat doen zij en voor hoeveel uren precies in de DM keten? Inzet POH heel verschillend in ha-praktijk. Eerlijke verdeelsleutel nog uitzoeken. AIV gelden: loopt via thuiszorg. Consulten: om het zuiver te houden Leidt anders tot extra kosten (black box). 16 oktober 2009

18 ZEL Keten DM: (DM patient onder behandeling bij de ha)
Totstandkoming DBC DM: ZEL onderhandelt transparant met DSW over Keten DBC DM ZEL en DSW maken contract Contract naar Nza ter goedkeuring Contract verstuurd aan verre verzekeraars Implementatie: Contracten met onderaannemers: Huisartsen, lid HC WSD Ziekenhuizen RdG en Vlietland Apothekers ZEL vraagt bestanden van huisartsen-leden ZEL declareert keten DBC bij verzekeraars (4x per jaar) Ziekenhuizen declareren fundus e.d. bij ZEL Eind v.h. jaar, transparantie: ZEL afrekening o.b.v. reele % Resultaten prestaties o.b.v. indicatoren 16 oktober 2009

19 ZEL Keten COPD 2010 Module % verr Tarieven COPD stand zorg ha:
Protocll werken Nascholing Registratie Spirometrie Visitatie & audits en verbeteren 100 Casefinding (spirometrie) Longreactivering/Beweegprogramma: - Fysiotherapeuten (FEL) 10 Eenmalig/overleg longarts: - Opzet/project longartsen 16 oktober 2009

20 ZEL DBC COPD Mogelijke uitbreiding 2011:
Dietetiek: wordt nu werkgroep gestart Stoppen met roken Astma 16 oktober 2009

21 Eerstelijns diagnostiek
Situatie nu: Huisartsen diagnostiek in ziekenhuizen Geen bemoeienis extern Commerciele patijen op de markt (goedkoper, service) Onze regio nog niet mogelijk om in keten DBC te doen Doel EDC: 1 regionale huisartsenlaboratorium /EDC Organiseren vanuit ZEL ism ? (beide ziekenhuizen) Service eisen huisartsen (wachttijden, beschikbaarheid, bereikbaarheid, medisch inhoudelijke zaken) Goedkoper en efficiënter: winst investeren in zorg 16 oktober 2009

22 6. Regionale marktpositie ZEL?
Invloed op regionale partijen: DSW: ZEL onderhandelt voor 163 huisartsen (dag en ANW/CHP-en) Zorgbelang, categorale patientenverenigingen Ziekenhuizen: structureel overleg RvB/staf Coöperatie Vlietland ziekenhuis 16 oktober 2009

23 Coöperatievorming Vlietland ziekenhuis
Deelnemers Coöperatie (7 leden, 74% belang)): DSW 3 Verpleeg-&verzorgingshuizen Specialisten en medewerkers Vlietland Coöperatie huisartsen ???? (26%) Doel: betrokken partijen zonder winstoogmerk gaan samenwerken en investeren in kwalitatief regionale (keten) zorg 16 oktober 2009

24 Coöperatie Vlietland ziekenhuis
Reden/Oorzaak: financieel Stand van zaken: Verhuizing nieuwbouw Overeenstemming tussen deelnemers Samenwerkingsovereenkomst getekend Samen 18,5 miljoen investeren Streven voor 1 jan 2010: Oprichting Cooperatie en nw region. bestuurlijke structuur Vlietland gerealiseerd (BV) Geen fusie! (zelfstandigheid leden) Formele procedures VWS, CS, NZa Nma e.a.: afronding eind 2009? 16 oktober 2009

25 Vlietland coöperatie Ziekenhuis: Stichting wordt BV
Stichting: ontbreken van eigenaar met eigen belang Coöperatie fungeert als Holding Coöperatie 100% eigenaar en enig aandeelhouder ZH- BV Coöperatieleden in collectief zeggenschap ivv ledenraad (AVA) Raad van Commissarissen 16 oktober 2009

26 De bestuursstructuur van de coöperatie in relatie tot de Vlietland BV
Coöperatieleden Coöperatieleden hebben als hoogste orgaan een algemene ledenvergadering (ALV). In de ALV worden 5 bestuursleden benoemd voor de coöperatie op basis van een preambule: een (onafhankelijke) voorzitter en 4 (onafhankelijke) leden. Het Coöperatie Bestuur benoemt de voorzitter RvB van Vlietland BV (thans SSVZ) als algemeen directeur van de coöperatie. De 5 bestuursleden van de coöperatie vormen namens de coöperatie de AvA van de Vlietland BV. De RvC Vlietland BV bestaat uit 7 leden: cooperatiebestuur en 2 leden op voordracht van de OR en PAR van Vlietland. De RvC benoemt, ontslaat en schorst de RvB van Vlietland BV. De voorzitter van de RvB van SSVZ wordt voorzitter RvB Vlietland BV. Samen 100% v/d leden Coöperatie als holding 100% aandelen kapitaal in de AVA RvT RvC Stichting Vlietland ‘ssvz’ Vlietland BV Stichting wordt omgezet in structuur BV RvT wordt opgeheven

27 4. Voordelen coöperatie-model?
Geen doel maar vehikel om strategie te verwezenlijken! ALV hoogste orgaan: leden bepalen beleid. ALV benoemd eigen bestuur (huisartsen), die de ondersteuningsorganisatie bestuurt. Leden hebben belang en een betrokkenheid bij de organisatie Onderneming en leden liggen in elkaars verlengde Uitgangspunt: geen (maximale winst), maar zo goed mogelijke condities (facilitering) voor haar leden. Gemeenschappelijk belang = zeggenschap over de organisatie en commitment met de organisatie. Leden zijn het vertrekpunt van de organisatie. 16 oktober 2009

28 Voorwaarden lidmaatschap HC WSD
Ieder Lid: Moet aan bepaalde voorwaarden voldoen Moet bereid zijn een beperkte financiële aansprakelijkheid te dragen (igv verlies) Heeft een inspanningsverplichting ten bate van de organisatie. 16 oktober 2009

29 Meerwaarde coöperatie-model?
Governance (Toezicht): - Belangen van leden - Correctie achterban Besturing (RvB-ms): - Externe druk leden op interne keuzen en bedrijfsvoering Integrale zorg: - Positieve impuls regionale ketenzorg - Meer gelijk gerichte belangen 16 oktober 2009

30 Charmante van coöperatie-model?
Toezicht Zeggenschap Verantwoording Resultaatgerichtheid 16 oktober 2009

31 Kritiekpunten Marktwerking: concurrentie vs samenwerking
Gescheiden rollen marktpartijen Keuzevrijheid patienten Belang verzekeraar vs belang zh: (kosten vs kwaliteit) Motie Schippers (dec 2008): verzekeraars mogen geen aanbieders overnemen (tenzij beperkte periode) Amerikaanse “toestanden” (HMO): Kaiser Permanente NZa: Aanmerkelijke marktmacht? Misbruik AM? Mededingingswet 16 oktober 2009

32 6. Regionale marktpositie ZEL?
Regionaal: samen sterk (massa) Richting ziekenhuizen & coöperatie Vlietland (?) Richting verzekeraar Richting patiëntenverenigingen Richting andere stakeholders (gemeente, andere aanbieders e.d.) 16 oktober 2009 www


Download ppt "Directeur Zorggroep Eerstelijn Beheer BV"

Verwante presentaties


Ads door Google