De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 Megastallen en Milieu Megastallen en IPPC. 2 3 Wat is de IPPC richtlijn 96/61/EC? Europese Wet milieubeheer voor grotere inrichtingen Dateert van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 Megastallen en Milieu Megastallen en IPPC. 2 3 Wat is de IPPC richtlijn 96/61/EC? Europese Wet milieubeheer voor grotere inrichtingen Dateert van."— Transcript van de presentatie:

1 11 Megastallen en Milieu Megastallen en IPPC

2 2

3 3 Wat is de IPPC richtlijn 96/61/EC? Europese Wet milieubeheer voor grotere inrichtingen Dateert van 1996 Alle bestaande inrichtingen moeten voldoen aan best beschikbare technieken vanaf oktober 2007 Eind 2005 omgezet naar Nederlandse wetgeving Nieuwe richtlijn aangenomen, die later van kracht zal worden Niet direct op beroepen, tenzij…

4 4 Wetgeving relatie tot veehouderij Wet milieubeheer Inrichtingen en vergunningenbesluit milieubeheer Besluit MER Wet ruimtelijke ordening (best. plan) Wet verontreiniging oppervlaktewater Natuurbeschermingswet Wet luchtkwaliteit Activiteitenbesluit NER …..

5 5 Megastellen vallen altijd onder IPPC richtlijn/gpbv richtlijn Toetsingskader breder dan andere inrichtingen Moet ook voldoen aan Europese eisen Extra eis aan aanvraag; alternatieven (artikel 5.1 Ivb) Regeling aanwijzing BBT documenten (BREF’s)

6 6 Relevante BREF’s BREF Intensieve veehouderij BREF Op- en overslag bulkgoederen BREF Cross media & economics BREF Monitoring Oplegnotitie BREF Intensieve pluimvee- en varkenshouderij en varkenshouderij BREF’s beschrijven best beschikbare technieken waaraan inrichtingen moeten voldoen

7 7 BREF Intensieve veehouderij juli 2003 Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing of Poultry and Pigs Samenvatting BBT Hoofdstuk 1 t/m 4 algemene informatie Hoofdstuk 5 BBT technieken Helaas weinig concreet BREF/veel split views Behoorlijk verouderd, in 2008 is review gestart Te vinden op http://eippcb.jrc.es/

8 8 BREF veehouderij Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan 40.000 plaatsen voor pluimvee (kippen, kalkoenen, eenden en parelhoenders), 2.000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg) of 750 plaatsen voor zeugen

9 9 BREF veehouderij Management van het bedrijf Bereiding van voer en voedingsstrategie Verzamelen en opslaan van mest Verwerking van mest binnen de inrichting Uitrijden van mest Afvalwaterzuivering

10 10 Nederlandse teksten Samenvatting BREF Oplegnotitie Jurisprudentie www.infomil.nl

11 11 MER Toetsing aan alle relevante BREF’s (zie boven) Alternatieven Wat te doen als MER niet compleet is? Inspreken?

12 12 Vergunningaanvraag Artikel 5.1 Ivb Alternatieven Toetsing aan alle relevante BREF’s (zie boven)

13 13 Knelpunten voor vergunningverlening/kansen Luchtkwaliteit mbt stof wordt overschreden Geurnormering Wordt wel BBT toegepast zoals ammoniak en stofverwijdering? (Derks Beuningen) Andere technieken zoals beschreven in BREF’s Natuurbeschermingswet

14 14 Tegenhouden van megastallen Politiek proberen tegen te houden Als dat niet lukt dan procederen Aanvragers beschikken over geld en een team van technici en juristen Veel kennis, inventiviteit en doorzettingsvermogen nodig van kant van omwonenden om megastallen tegen te houden Ontvankelijkheid

15 15 Publicaties MNP: Megastal: kansen én risico's voor milieu en landschap Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) www.infomil.nl


Download ppt "11 Megastallen en Milieu Megastallen en IPPC. 2 3 Wat is de IPPC richtlijn 96/61/EC? Europese Wet milieubeheer voor grotere inrichtingen Dateert van."

Verwante presentaties


Ads door Google