De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CAO en Combinatiefunctionarissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "CAO en Combinatiefunctionarissen"— Transcript van de presentatie:

1 CAO en Combinatiefunctionarissen
Ben Hoogendam Beleidsmedewerker en Regiobestuurder ABVAKABO FNV

2 Inhoud WS Waarom ook al weer ? Stand van zaken aan de CAO tafels.
Context PO, KO en PSZ werk (welzijn) Combimogelijkheden en de CAO’s.

3 Combifuncties: Waarom ook al weer?

4 Waarom? School Combinatie functies “Opvang” Pedagogisch geschoolden
Kostenreductie Overeenkomstige doelgroep Kwaliteit Vernieuwende visie op ontwikkeling kinderen

5 Voor school/ leerkrachten: Voor combifunctionarissen:
Meer individuele aandacht kinderen Verlichting werkdruk Kwaliteit tussenschoolse opvang Samenwerkingsimpuls NSO Completer beeld kind Voor kinderen: Vertrouwd gezicht gedurende de dag Meer rust door minder wisselingen Continuïteit in pedagogische begeleiding Hechtere band Kansen Voor kinderopvang: Volwaardige dienstverbanden Ontplooiingsmogelijkheden personeel Samenwerkingsimpuls school Voor combifunctionarissen: Volwaardige functie Beter beeld van een individueel kind Ontplooiingsmogelijkheid

6 Voorwaarden combi functies
Gezamenlijke visie Afspraken op schrift Creëren van overlegmomenten Draagvlak binnen organisaties en open communicatie Middelen Bereidheid om voor 2 werkgevers te werken Goed gekwalificeerd personeel

7 Stand van zaken aan de CAO tafels. ” Allemaal primaten
Stand van zaken aan de CAO tafels.” Allemaal primaten! maar begrijpen we elkaar en hebben we altijd dezelfde focus? 26 april in het overleg tussen bonden en werkgevers po is gesproken over combinatie-functies. "De centrales onderling gaan eerst bekijken over welke functies we kunnen praten, alvorens dit nader aan de cao tafel over te praten en functies te ontwikkelen. Over details zullen we het voorlopig niet hebben." KO; 2 CAO KO en de consequenties CAO W vernieuwd , WMO en beleidsambities landelijk (jeugd) en lokaal gemeentelijk Sport , cultuur…….?

8 Context PO, KO en PSZ werk (welzijn)
CAO verkenningen PO CAO Onderwijs Onderwijsassistent Verscherpen opleidingseisen De arbeidsmarktpositie van het beroep van onderwijsassistent kan worden versterkt door duidelijker opleidings- en bekwaamheidseisen te stellen aan deze functie. Het recente advies van het Landelijk Platform Beroepen in het Onderwijs draagt hieraan bij. Verbeteren voorlichting over arbeidsmarktperspectief Het aanbod van onderwijsassistent kan, zowel kwantitatief als kwalitatief, beter aansluiten bij de vraag door een betere voorlichting aan (potentiële) studenten over het arbeidsmarktperspectief van onderwijsassistenten (arbeidsmarktcommunicatie). Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de ROC’s die de opleiding van onderwijsassistent aanbieden. Optimaliseren doorstoom naar de leraarsfunctie (terugdringen uitval) Het stellen van kwaliteitseisen aan de opleiding en het verbeteren van de arbeidsmarktcommunicatie kunnen tevens bijdragen aan het optimaliseren van de doorstroom van MBO naar Pabo-opleiding. De MBO-route moet, zeker bij een verkrapping van de arbeidsmarkt voor hoger opgeleiden, optimaal worden benut, maar dit mag niet leiden tot een ‘inflatie’ van de kwaliteit van de leraar. Creëren van combinatiefuncties (brede school) Het creëren van combinatiefuncties op het terrein van onderwijs, voor- en vroegschools opvang, kinderopvang en sport en beweging e.d. kunnen het arbeidsmarktperspectief voor zowel onderwijsassistenten als ondersteunend personeel in de sectoren kinderopvang en sport verruimen.

9 Context PO, KO en PSZ werk (welzijn)
KO en PSZ werk ander wettelijk kader; wet KO en WMO Wil samen met PO , maar w.g. bang voor verlies verworvenheid “marktsector”, wg en Wn en ouders KO (en PSZ werk) het is geen Onderwijs: samen met PO, Niet eronder! Vlag: groepsleidster is pedagogisch medewerker. Opleidingseis omhoog? BSO: meer diepgang, diversiteit vragen doelgroep 4/12. PSZ werk: geen L/K ratio ;sterke eigen identiteit, incl VVE; SPELEN IS LEREN!

10 Combimogelijkheden en de CAO’s.
1. Werkingssfeer en dispensatie (TSO onder KO) Inhoud van de functie en FUWA systematiek? Werkorganisatie en Groepsgrootte Arbeidsvoorwaarden

11 Combimogelijkheden en de CAO’s.
inhoud van de functie en FUWA systematiek? Mogelijke vormen: (sheets hierna) Werkgevers die iemand op een combinatiefunctie willen aanstellen hebben daartoe verschillende mogelijkheden. Meestal krijgt een medewerker op een combinatiefuncties twee arbeidscontracten. Dat brengt nadelen met zich mee als dit bijvoorbeeld leidt tot pensioenopbouw bij twee pensioenfondsen. Er zijn ook andere opties mogelijk. één arbeidscontract met interne verrekening, alleen mogelijk bij één werkgever en bestuur, bijvoorbeeld een brede school of een brede welzijnsinstelling; één arbeidscontract + detachering, waarbij werkgever 1 met werkgever 2 een detacheringovereenkomst heeft; één arbeidscontract volgens CAO 1, met toegekende ontheffing van CAO 2. Ontheffing kan alleen als CAO 1 de werknemer niet minder aanspraken biedt dan CAO 2.[1]

12 Inhoud van de functie: Varianten
Sport Les Programma school Les Programma school Tussen Schoolse opvang Na schoolse opvang Voor schoolse opvang Welzijn Cultuur

13 Onderwijsstructuur vs. functie gebouwen:fuwa gevolgen?

14 Combimogelijkheden en de CAO’s.
Werkorganisatie en groepsgrootte Kwaliteitsregels KO en Cao werkdruk, welzijn geen kwaliteitskader… Onderwijs: “bredeschool”, positie leerkracht, TSO last Arbeidsvoorwaarden 36 uur, basisvakantie 170 uur, in schoolvakanties wordt gewerkt, Minimaal opleidingsniveau PO decentraal kan….via FUWA PO Pensioen voorziening PGGM/ ABP Salarisverschillen.

15 Uitdagingen Afstemming arbeidsvoorwaarden (Geen BTW op detachering)
Functiedifferentiatie in het onderwijs en duurzaam perspectief werkzekerheid Opleidingstrajecten passend maken m.b.v. EVC en aanvullend maatwerk


Download ppt "CAO en Combinatiefunctionarissen"

Verwante presentaties


Ads door Google