De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

2 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool
Toelichting advies Onderwijsraad LEA-congres, 20 januari 2011 Ib Waterreus Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

3 Kern van het advies Basisschool verzorgt rijk aanbod voor driejarigen gedurende 5 ochtenden Minimaal helft van personeel HBO-opgeleid Twee specialisaties in PABO 3-8 jarigen 6-12 jarigen Aanbod wordt publiek bekostigd - beperkte meerkosten ( miljoen euro) Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

4 Aanleiding Beter pedagogisch aanbod van drie tot zes jaar gewenst Cruciale fase in ontwikkeling van jonge kinderen, veel baat bij hoogwaardig pedagogisch aanbod Vrijwel alle kinderen nemen deel aan voorschoolse voorziening, maar zorgen over kwaliteit Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

5 Deelname aan voorschoolse voorzieningen
Totale deelname aan één of meerdere voorschoolse voorzieningen 92% Kinderdagverblijf (stijgend) 43% Peuterspeelzaal (dalend) 63% Voorschools programma (stijgend) 13% M24 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

6 Zorgen over kwaliteit voorschoolse voorzieningen
Bestaande aanbod voldoet niet aan gewenste kwaliteit: Dalende kwaliteit in kinderdagverblijven, focus op verzorging Sterk daling deelname aan peuterspeelzalen: alleen peuterspeelzalen met achterstandsleerlingen dreigen over te blijven Gebrekkige aansluiting tussen voorschoolse programma’s in peuterspeelzaal en kinderopvang en vroegschoolse programma’s in basisschool Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

7 Hoogwaardig aanbod voor driejarigen in andere landen
Voorbeelden van landen met publiek bekostigd aanbod voor driejarigen, in combinatie met hogere opleidingseisen voor begeleiding: Vlaanderen: hele dagen Denemarken: hele dagen Italië: hele dagen Verenigd Koninkrijk: halve dagen Internationaal onderzoek laat zien dat kwalitatief hoogwaardig aanbod positieve effecten kan hebben op cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling “kan”: kwaliteit begeleiding cruciaal voor effectiviteit Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

8 Raad ziet rol voor versterkte kleuterperiode basisschool
Rijk pedagogisch aanbod voor driejarigen in robuuste en publiek bekostigde voorziening Focus sterker gericht op ontwikkeling dan op zorg Hoger opleidingsniveau biedt perspectief op betere kwaliteit Kleuterklassen nemen nog steeds aparte plaats in basisonderwijs in maar minder aandacht in opleiding nieuwe leerkrachten sinds samenvoeging van KLOS en PA tot PABO Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

9 Advies: aanbod van vijf ochtenden voor driejarigen bij basisschool
Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

10 Invoeringsvariant: aanbod in voorschoolse voorziening
Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

11 Invoeringsvariant: geleidelijke vervroeging instroom
Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

12 Inhoud van pedagogisch aanbod voor jonge kinderen
Grote diversiteit aan bestaande programma’s Brede ontwikkeling via rijk aanbod met weinig sturing, bijvoorbeeld Montessori-onderwijs Brede ontwikkeling via rijk aanbod en veel sturing, bijvoorbeeld Reggio Emilia en Ontwikkelingsgericht onderwijs Specifieke cognitieve vaardigheden met veel sturing, bijvoorbeeld gericht op taal en rekenen Wijze van invulling aanbod is aan scholen maar evaluatie en verbetering van programma’s gewenst Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

13 Financiering aanbod driejarigen
Structurele meerkosten zijn beperkt: miljoen euro Structurele kosten van aanbod vijf ochtenden voor alle driejarigen bedragen miljoen euro Daartegenover staat een besparing op reeds bestaande voorzieningen voor driejarigen van 300 miljoen euro Uitgaande van minimaal 1 begeleider op 12 kinderen en minimaal 50% hoger opgeleiden Rekening gehouden met blijvende behoefte aan (naschoolse) opvang voor circa helft kinderen Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

14 Geschatte structurele personeels-kosten aanbod driejarigen
Opleidingsniveau en docent-kindratio Kosten HBO, 1 op 12 495 mln MBO/HBO, 1 op 12 433 mln MBO, 1 op 12 371 mln MBO, 1 op 8 556 mln M24 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

15 Bestaande uitgaven en geschatte besparingen voor driejarigen
Totaal Besparing bij aanbod driejarigen Kinderopvangtoeslag 2800 mln 125 mln Peuterspeelzalen 200 mln 100 mln Voor- en vroegschoolse educatie 150 mln 75 mln 300 mln M24 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

16 Aanvullend beleid Inhoudelijke en organisatorische randvoorwaarden
Opstellen brede ontwikkelingsdoelen voor kleuterperiode als handvat voor leerkracht Evaluatie en verbetering bestaande inhoudelijke programma’s Meerjarig invoeringstraject met ontwikkelings- en huisvestingsplan Waarborging van kwaliteit personeel cruciaal: Bijscholing van zittend personeel Aangepaste opleiding voor nieuw personeel Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

17 Goed opgeleid personeel: herinrichting PABO
Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

18 Beter pedagogisch aanbod van drie tot zes jaar
Basisschool verzorgt rijk aanbod gedurende 5 ochtenden voor driejarigen Minimaal helft van personeel HBO-opgeleid Twee specialisaties in PABO 3-8 jarigen 6-12 jarigen Beperkte meerkosten ( miljoen euro) Plus: publieke voorziening en beheersmatige eenvoud in vergelijking met huidige situatie Kwaliteit aanbod zodanig dat geen enkele ouder het zijn kind wil ontzeggen Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

19 Eerste reacties in media
Veel reacties van ouders en anderen, zowel negatief als positief: Angst voor verschoolsing (daarom herziening gehele kleuterperiode en pabo-specialisatie van belang) Welkome oplossing voor driejarigen die zich nu op kinderdagverblijf vervelen Rouvoet (CU) heeft bedenkingen Dibi (GL) omarmt het advies maar waakt wel over het vrij spelen Rinnooy Kan (SER) vindt advies het navolgen meer dan waard Trouw is bang voor verschoolsing NRC is positief over het idee maar wil 3 ipv 2 specialisaties binnen de PABO Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

20 Eerste reacties uit veld
PO Raad, MO-groep, AVS, scholen PO Raad: gemengd vanwege gezamenlijke Taskforce Opvang/Onderwijs met MO-Groep MO-groep: negatief over grotere rol onderwijs AVS: positief, wil zelfs nog verder gaan Scholen bieden zich aan voor pilot Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

21 Beleidsreactie op komst
Pabo-differentiatie onderdeel van regeerakkoord, wordt nu nader uitgewerkt Beleidsreactie op advies verwacht in voorjaar 2011 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

22 Nassaulaan 6 – 2514 JS Den Haag www.onderwijsraad.nl
Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool


Download ppt "Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool"

Verwante presentaties


Ads door Google