De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool."— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool

2 Toelichting advies Onderwijsraad LEA-congres, 20 januari 2011 Ib Waterreus

3 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Kern van het advies Basisschool verzorgt rijk aanbod voor driejarigen gedurende 5 ochtenden Minimaal helft van personeel HBO-opgeleid Twee specialisaties in PABO 3-8 jarigen 6-12 jarigen Aanbod wordt publiek bekostigd - beperkte meerkosten (100-200 miljoen euro)

4 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Aanleiding Cruciale fase in ontwikkeling van jonge kinderen, veel baat bij hoogwaardig pedagogisch aanbod Vrijwel alle kinderen nemen deel aan voorschoolse voorziening, maar zorgen over kwaliteit Beter pedagogisch aanbod van drie tot zes jaar gewenst

5 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Deelname aan voorschoolse voorzieningen M24 Totale deelname aan één of meerdere voorschoolse voorzieningen 92% Kinderdagverblijf (stijgend)43% Peuterspeelzaal (dalend)63% Voorschools programma (stijgend)13%

6 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Zorgen over kwaliteit voorschoolse voorzieningen Bestaande aanbod voldoet niet aan gewenste kwaliteit: Dalende kwaliteit in kinderdagverblijven, focus op verzorging Sterk daling deelname aan peuterspeelzalen: alleen peuterspeelzalen met achterstandsleerlingen dreigen over te blijven Gebrekkige aansluiting tussen voorschoolse programma’s in peuterspeelzaal en kinderopvang en vroegschoolse programma’s in basisschool

7 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Hoogwaardig aanbod voor driejarigen in andere landen Voorbeelden van landen met publiek bekostigd aanbod voor driejarigen, in combinatie met hogere opleidingseisen voor begeleiding: Vlaanderen: hele dagen Denemarken: hele dagen Italië: hele dagen Verenigd Koninkrijk: halve dagen Internationaal onderzoek laat zien dat kwalitatief hoogwaardig aanbod positieve effecten kan hebben op cognitieve en non-cognitieve ontwikkeling “kan”: kwaliteit begeleiding cruciaal voor effectiviteit

8 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Raad ziet rol voor versterkte kleuterperiode basisschool Rijk pedagogisch aanbod voor driejarigen in robuuste en publiek bekostigde voorziening Focus sterker gericht op ontwikkeling dan op zorg Hoger opleidingsniveau biedt perspectief op betere kwaliteit Kleuterklassen nemen nog steeds aparte plaats in basisonderwijs in maar minder aandacht in opleiding nieuwe leerkrachten sinds samenvoeging van KLOS en PA tot PABO

9 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Advies: aanbod van vijf ochtenden voor driejarigen bij basisschool

10 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Invoeringsvariant: aanbod in voorschoolse voorziening

11 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Invoeringsvariant: geleidelijke vervroeging instroom

12 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Inhoud van pedagogisch aanbod voor jonge kinderen Grote diversiteit aan bestaande programma’s Brede ontwikkeling via rijk aanbod met weinig sturing, bijvoorbeeld Montessori-onderwijs Brede ontwikkeling via rijk aanbod en veel sturing, bijvoorbeeld Reggio Emilia en Ontwikkelingsgericht onderwijs Specifieke cognitieve vaardigheden met veel sturing, bijvoorbeeld gericht op taal en rekenen Wijze van invulling aanbod is aan scholen maar evaluatie en verbetering van programma’s gewenst

13 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Financiering aanbod driejarigen Structurele kosten van aanbod vijf ochtenden voor alle driejarigen bedragen 400-500 miljoen euro Daartegenover staat een besparing op reeds bestaande voorzieningen voor driejarigen van 300 miljoen euro Uitgaande van minimaal 1 begeleider op 12 kinderen en minimaal 50% hoger opgeleiden Rekening gehouden met blijvende behoefte aan (naschoolse) opvang voor circa helft kinderen Structurele meerkosten zijn beperkt: 100-200 miljoen euro

14 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Geschatte structurele personeels- kosten aanbod driejarigen M24 Opleidingsniveau en docent-kindratio Kosten HBO, 1 op 12495 mln MBO/HBO, 1 op 12433 mln MBO, 1 op 12371 mln MBO, 1 op 8556 mln

15 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Bestaande uitgaven en geschatte besparingen voor driejarigen M24 TotaalBesparing bij aanbod driejarigen Kinderopvangtoeslag2800 mln125 mln Peuterspeelzalen200 mln100 mln Voor- en vroegschoolse educatie 150 mln75 mln Totaal300 mln

16 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Aanvullend beleid Opstellen brede ontwikkelingsdoelen voor kleuterperiode als handvat voor leerkracht Evaluatie en verbetering bestaande inhoudelijke programma’s Meerjarig invoeringstraject met ontwikkelings- en huisvestingsplan Waarborging van kwaliteit personeel cruciaal: Bijscholing van zittend personeel Aangepaste opleiding voor nieuw personeel Inhoudelijke en organisatorische randvoorwaarden

17 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Goed opgeleid personeel: herinrichting PABO

18 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Beter pedagogisch aanbod van drie tot zes jaar Basisschool verzorgt rijk aanbod gedurende 5 ochtenden voor driejarigen Minimaal helft van personeel HBO-opgeleid Twee specialisaties in PABO 3-8 jarigen 6-12 jarigen Beperkte meerkosten (100-200 miljoen euro) Plus: publieke voorziening en beheersmatige eenvoud in vergelijking met huidige situatie Kwaliteit aanbod zodanig dat geen enkele ouder het zijn kind wil ontzeggen

19 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Eerste reacties in media Veel reacties van ouders en anderen, zowel negatief als positief: Angst voor verschoolsing (daarom herziening gehele kleuterperiode en pabo-specialisatie van belang) Welkome oplossing voor driejarigen die zich nu op kinderdagverblijf vervelen Rouvoet (CU) heeft bedenkingen Dibi (GL) omarmt het advies maar waakt wel over het vrij spelen Rinnooy Kan (SER) vindt advies het navolgen meer dan waard Trouw is bang voor verschoolsing NRC is positief over het idee maar wil 3 ipv 2 specialisaties binnen de PABO

20 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Eerste reacties uit veld PO Raad, MO-groep, AVS, scholen PO Raad: gemengd vanwege gezamenlijke Taskforce Opvang/Onderwijs met MO-Groep MO-groep: negatief over grotere rol onderwijs AVS: positief, wil zelfs nog verder gaan Scholen bieden zich aan voor pilot

21 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Beleidsreactie op komst Pabo-differentiatie onderdeel van regeerakkoord, wordt nu nader uitgewerkt Beleidsreactie op advies verwacht in voorjaar 2011

22 Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool Nassaulaan 6 – 2514 JS Den Haag www.onderwijsraad.nl


Download ppt "Naar een nieuwe kleuterperiode in de basisschool."

Verwante presentaties


Ads door Google