De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beroep Pedagogisch Werker Visie ontwikkeling voor krimpregio.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beroep Pedagogisch Werker Visie ontwikkeling voor krimpregio."— Transcript van de presentatie:

1 Beroep Pedagogisch Werker Visie ontwikkeling voor krimpregio

2 Pedagogisch Werker Werkterrein/omgeving • Dagopvang met/zonder VVE • PSZ met/zonder VVE • BSO • Van SPELEN naar LEREN • Eenpitter of onderdeel koepel • Locatie IKC of tussenvorm Beroep • Overheidseisen stijgen – Taal – VVE – meldcode • Elk kind z’n etiketje • Ouders willen het beste • Interactie met andere org.

3 KRIMP Oorzaak • demografisch • Conjunctureel – Betaalbaarheid – Werkeloosheid Gevolg • Alle organisaties rond kind betroffen • Ontslagen – geen nieuwe instroom – mobiliteit – Opleidingsstaf minimaal • Organisaties gaan/moeten samenwerken: bijv. IKC • Anders samenwerken met OA, leerkracht PO

4 Welkom in workshop Visie ontwikkeling Beroep PW in krimpregio

5 Beroep Pedagogisch Werker Visie ontwikkeling voor krimpregio

6 Workshop • Herkenning….aanvulling?? • Wat betekent krimp voor (continu) leren? – Bijscholing door ……… – Financiering …….. • Kan huidig PW-er hoger niveau aan? • En het kind?

7 Situatieschets • Minder kinderen beïnvloed voorzieningenniveau : • Gemeentelijk beleid: – leefbaarheid/middelen/voorzieningen (MFA’s) • Landelijk beleid: – Achterstandenbeleid (VVE in 34 grote gemeenten, rest 2016) – Focus op Vakmanschap (beroepsonderwijs) opvangonderwijsVrije tijd structureel- 25%Jaja conjunctureel-10%? tot ?janeedeels

8 Beroep Pedagogisch Werker • Uitgangspunten: – Behoefte jonge/oudere kind maatgevend – Doorlopende leerlijn: persoonsvorming…spelen/leren – Interactie tussen werkers in opvang/VVE/onderwijs/cultuur/beweging/… • Visieontwikkeling: – Welke focus/verdieping heeft PW nodig in krimpscenario? – Hoe te bereiken? • Initiële scholing PW (beroepskeuze, zij instroom) • Bijscholing PW (inhaal, continue scholing) • Cultuuromslag (samenwerking vs. eilandjes) – Welke interactie met andere kind begeleiders nodig? • Gezamenlijke deskundigheidsbevordering PW/OA/BO/…


Download ppt "Beroep Pedagogisch Werker Visie ontwikkeling voor krimpregio."

Verwante presentaties


Ads door Google