De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Thermometer Presentatie Thermometer Introductie Vlietland Ziekenhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Thermometer Presentatie Thermometer Introductie Vlietland Ziekenhuis"— Transcript van de presentatie:

1 Thermometer Presentatie Thermometer Introductie Vlietland Ziekenhuis
Aanleiding deelname Draagvlak creeren Werking instrument Conclusies Vervolgstappen Evaluatie

2 Thermometer Vlietland Ziekenhuis: Modern regionaal ziekenhuis.
Vanaf 1 januari 2009 in gebruikname nieuwbouw Verzorgingsgebied Nieuwe Waterweg Noord Motto ‘Beter worden doen wij samen’ met kernwaarden persoonlijke, goede, veilige en efficiënte zorg Ruim 1700 medewerkers Investeren in goed werkgeverschap door aandacht te besteden aan welbevinden en gezondheid van medewerkers Werken aan ontwikkeling deskundigheid, klantgerichtheid, Zelfstandigheid en het vermogen samen te werken

3 Thermometer Aanleiding deelname: Samenvoeging 2 locaties
Inzicht krijgen in kwaliteit van de arbeidsverhoudingen Ter ondersteuning beleidsbepaling.

4 Draagvlak creeren: Thermometer Betrekken OR
Draagvlak creeren Raad van Bestuur en het MT

5 Thermometer Werking instrument: Verzamelen informatie HRM beleid
2. In kaart brengen hoe het ( werk) overleg vorm gegeven is 3. Uitvoeren groepsinterviews teamleiders ( 9) en met de teams( 6), hierbij is een dwarsdoorsnede gemaakt van de organisatie vier thema’s: ontwikkelingsmogelijkheden relatie leidinggevende medewerker regelruimte Samenwerken 4. Bespreken rapportage met Raad van Bestuur , teamleiders en teams 5. Formuleren verbeteracties

6 Thermometer Conclusies: ( beperkte) Opleidingsmogelijkheden
Onduidelijkheid opleidingsbudget per afdeling Loopbaanmogelijkheden/doorgroeimogelijkheden zijn beperkt Opleiden in verband met uitgeroosterd worden verhoogt de werkdruk Werving en selectiebeleid wordt niet altijd consistent uitgevoerd Er is weinig intercollegiaal leren. Ondersteunen van individuele medewerkers bij het opstellen van ontwikkeling/loopbaanplanning Onbekendheid ziekenhuisbeleid Weinig samenwerking tussen teams/afdelingen . Werkdrukbeleving Beperkte beschikbaarheid van het document beheerssysteem Werktijden en dienstrooster beleid optimaliseren Eilanden cultuur

7 Thermometer Vervolgstappen (wat is gedaan):
Meerjarenopleidingsbeleidsplan opgesteld met betrokkenheid van leidinggevenden / medewerkers. Opleidingsbegroting en uitputting van de opleidingsbegroting inzichtelijk gemaakt ( circa 70% van de opleidingsbegroting wordt jaarlijks benut) Individueel loopbaanbeleid onderdeel gemaakt van de opleidingsjaarplannen Leidinggevenden worden ondersteund door de afdeling Opleiding bij het opstellen opleidingsjaarplan Periodiek terugkoppeling uitputting opleidingsbegroting/wat is gerealiseerd? Bruto netto factor aangepast met 16 uur scholing per FTE Werving en selectiebeleid opnieuw beschreven en intern gecommuniceerd Bijeenkomsten voor leidinggevenden georganiseerd op het terrein van ziekteverzuimbeleid, opleidingsbeleid, werktijdenbeleid aanpassingen organisatiestructuur zorgbedrijf en externe samenwerking Deelname aan project verbeterteams( over afdelingen heen) Besluit E-learning Wat staat nog op de rol: Aanpassing jaargesprekken systematiek Beleid formuleren naar aanleiding van onderzoek duurzame inzetbaarheid( uitgevoerd in 2 e kwartaal 2012) Implementatie zorgbedrijf fase 2 ( rol teamleiders, MD traject)

8 Thermometer Evaluatie Thermometer: Heeft mede een impuls gegeven aan de verbeteractiviteiten en de fasering hiervan. Onafhankelijke uitvoering Betrokkenheid medewerkers Draagvlak RvB en OR Aandachtspunten:

9 Thermometer Reactie namens de Ondernemingsraad Gevolgde procedure
Aandachtspunten voor de OR Resultaten en vervolg

10 Thermometer Procedurestappen
Tijdens overleg met Jose Rigter geïnformeerd over mogelijkheden van ‘Thermometer’ Nadere informatie door bureau MEDE tijdens de ondernemingsraadvergadering Uitkomst met MEDE besproken in de OR Vervolgstappen besproken met Jose Rigter

11 Thermometer Aandachtspunten voor de OR
Uitkomst ‘oud’ arbeidbelevingsonderzoek Werkdruk Stijl van leidinggeven Communicatie Menselijke maat Uitkomst Thermometer lijkt herbevestiging op hoofdlijnen

12 Thermometer Resultaten en vervolg
Richtinggevend bij ontwikkeling beleid en prioritering OR bespreekt regelmatig de voortgang met Jose Rigter en ontvangt advies- en instemmingsaanvragen als resultante Voortvarende aanpak tot nu toe Door derden niet alleen herbevestiging maar ook “frisse blik”: Wat anarchie lijkt kan ook gewaardeerd worden als zelfredzaamheid bij gebrek aan beleid en sturing!


Download ppt "Thermometer Presentatie Thermometer Introductie Vlietland Ziekenhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google