De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BKK Conferentie Kinderopvang werkt! 23 november 2012 Implementatie pedagogisch kader in de praktijk Judith Maas.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BKK Conferentie Kinderopvang werkt! 23 november 2012 Implementatie pedagogisch kader in de praktijk Judith Maas."— Transcript van de presentatie:

1 BKK Conferentie Kinderopvang werkt! 23 november 2012 Implementatie pedagogisch kader in de praktijk Judith Maas

2 Kinderopvang 2Samen Kinderopvang 2Samen, Den Haag > 60 locaties: kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen Ongeveer 2700 (bezette) kindplaatsen Ongeveer 750 medewerkers (+ oproep 150) Afdeling Innovatie, Pedagogiek en Kwaliteit Pedagogisch projectbegeleider

3 Kinderopvang 2Samen Inhoud presentatie Implementatie pedagogisch kader in de praktijk • Proces • Middelen • Terugblik

4 Kinderopvang 2Samen Pedagogisch kader voor kindercentra 0-4 jaar Elly Singer en Loes Kleerekoper. Iedere kinderopvangorganisatie en elke locatie dagopvang heeft het boek in 2009 cadeau gekregen van BKK.

5 Kinderopvang 2Samen Hoe bouwen we verder aan pedagogische kwaliteit? Doelen • Pedagogische kwaliteit en professioneel handelen versterken. • Zowel individueel als in het team. • Handelen beter kunnen verwoorden. • Thema’s bespreken pedagogisch kader.

6 Kinderopvang 2Samen Keuze voor E-learning & Web-TV E-learning Een vorm van deskundigheidsbevordering in een digitale omgeving, via internet of intranet. Web-TV: E-learning over hoofdstukken uit het Pedagogisch kader voor kindercentra 0-4 jaar. 12 afleveringen met Elly Singer. Bevat een interview met een deskundige, videomateriaal, kennistoets & artikelen.

7 Kinderopvang 2Samen Voortraject implementatie • Alle E-learning afleveringen bekeken. • Bijeenkomst met Kinderopvangacademie, MT en leidinggevenden. • Met leidinggevenden interne pilot E-learning. • Met leidinggevenden en p.m.-ers.

8 Kinderopvang 2Samen Een greep uit wat is besproken: • Sluit naadloos aan op kader en beleidsplan. • Meer praktisch dan theoretisch. • In pilot E-learning enthousiast ontvangen. • Modern. • Voorwaarde is goed kunnen inloggen/techniek. • Tijdstip van bekijken naar eigen keuze. • Afleveringen duren 20-30 minuten, is lang.

9 Kinderopvang 2Samen En….individueel leren via de computer is niet voldoende. Combineren met collectief leren in het team.

10 Kinderopvang 2Samen Vervolg implementatietraject • Looptijd 3 jaar- 4 afleveringen per jaar. • Organisatiebreed invoeren – 600 medewerkers. • Centrale aansturing van thema’s. • Verplichte deelname. • Kijktijd” is alleen 1 e jaar gefaciliteerd (1/2 uur). • Werkvormen voor leidinggevenden in team. • Interne werkgroep ontwikkelen werkvormen.

11 Kinderopvang 2Samen Werkvormen bij aflevering 12 Opbouw per werkvorm12. Inrichting en ruimtegebruik Titel, doel, werkwijze, tips uitvoering 1. Meer verdiepingsvragen erbij (o.a. over hoe vaak veranderen). Verwijzen naar: beleid, scholing, producten organisatie 2. Op bezoek in andere groep en 4 tops en 2 tips opschrijven. 3. Vijf foto’s maken vanuit perspectief kind. 4. Huishoek verrijken met echte spelmaterialen. 5. Creëren van een eenvoudig verstopplekje voor kind. 6. Ruimte-analyse afnemen met geschoolde collega.

12 Kinderopvang 2Samen Werkvormen bij aflevering 2 Opbouw werkvorm2. Wennen, begroeten en afscheid nemen Titel, doel, werkwijze, tips uitvoering Meer verdiepingsvragen erbij (o.a. over emoties, rituelen). Verwijzen naar: beleid, scholing, producten organisatie Wenprotocol bespreken en hoe hiermee om te gaan? Praat- en kijkposter maken over onderwerp. “Welkom” op bord in meerdere talen voor ouders maken. Rollenspel omgaan met ouders. 3 casussen in de praktijk.

13 Kinderopvang 2Samen Werkgroep Sfeer – brainstorm - flap Veel deelnemers Leren werkvormen maken Wat ze zien in de praktijk Agenda

14 Kinderopvang 2Samen Enquête p.m.-ers n=229 (42,6% - vrijwillig) • Kijken op de computer prettig 78.3 % • Filmpjes met praktijkvoorbeelden leuk 68.1% • Individueel leren in combinatie team helpt om pedagogische inhoud op te nemen 51.9% • Meerwaarde: vooral opfrissen kennis en weer enthousiast geworden over onderwerp 75,7% • Niet veel p.m.-ers worden zenuwachtig van de toets 7.7%

15 Kinderopvang 2Samen Enquête leidinggevende n=24 (77%) Accent in aansturing • Motiveren/inspireren door voorbeeldhouding 50% • Ondersteunen door uitleg te geven over pedagogische inhoud 46% • Controleren, door te kijken naar de deelnamecijfers 42% • Door praktisch te helpen bij computerproblemen en vragen. 25%

16 Kinderopvang 2Samen Wat vind ik nu zelf? • Opnieuw doen? • Centraal gestuurd? • Werken met werkgroep (ook MT erin)? • Goed plannen, langdurig traject. • Verbindingen proberen te maken.

17 Kinderopvang 2Samen Afsluitend: Hoe ben of ga jij aan de slag met het pedagogisch kader?


Download ppt "BKK Conferentie Kinderopvang werkt! 23 november 2012 Implementatie pedagogisch kader in de praktijk Judith Maas."

Verwante presentaties


Ads door Google