De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een bestuurs- overeenkomst voor de POD Wetenschaps- beleid ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een bestuurs- overeenkomst voor de POD Wetenschaps- beleid ?"— Transcript van de presentatie:

1 Een bestuurs- overeenkomst voor de POD Wetenschaps- beleid ?

2 Een Bestuursovereenkomst ? Waar komt dat vandaan ?

3 Responsabilisering op federaal niveau Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut A A B B C C D D Wet van 21/03/1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven Koninklijk besluit van 03/04/97 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid ’90 : privatisering Centrale ministeries 1999-2003 : Copernicus hervorming Matrix en federale overheidsdiensten (FOD) 1999-2003 : Copernicus hervorming Matrix en federale overheidsdiensten (FOD) 2008 : Beleidsplan Minister Openbare Ambt Beheerscontract en-autonomie voor de FOD, POD, WI en overblijvende A en B, ex post controle 2008 : Beleidsplan Minister Openbare Ambt Beheerscontract en-autonomie voor de FOD, POD, WI en overblijvende A en B, ex post controle 2001-2003 Invoering van mandaatfuncties voor topambtenaren 2001-2003 Invoering van mandaatfuncties voor topambtenaren

4 Responsabilisering op deelstaatsniveau (Binnen en onveranderd) Binnen en bijgevoegd Vlaamse Overheid Buiten 2000-2008 : Beter Bestuurlijk Beleid 2007 : management- overeenkomsten voor departementen Wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut A A B B C C Wet van 21/03/1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven Centrale ministeries 2004-2005 : bestuurlijke decreten voor parastatalen en CEO 2007 : Plan Marcourt Waals Gewest 2004: bestuurlijke decreten voor parastatalen en CEO Franse Gemeenschap Brussels Hoofdstedelijk Gewest

5 Vlaamse Overheid 56 agentschappen 13 departementen Vlaamse Overheid 56 agentschappen 13 departementen Waals Gewest 27 instellingen of overheidsbedrijven Waals Gewest 27 instellingen of overheidsbedrijven Franse Gemeenschap 6 instellingen of overheidsbedrijven Franse Gemeenschap 6 instellingen of overheidsbedrijven Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 instellingen of overheidsbedrijven Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5 instellingen of overheidsbedrijven Federale Overheid 10 overheidsbedrijven 16 openbare instellingen van sociale zekerheid Toekomst ? 14 FOD’s, 6 POD’s, 16 wetenschappelijke instellingen, 14 ION’s ? Federale Overheid 10 overheidsbedrijven 16 openbare instellingen van sociale zekerheid Toekomst ? 14 FOD’s, 6 POD’s, 16 wetenschappelijke instellingen, 14 ION’s ? In België ?

6 Een BO afsluiten ? Alleen maar met een agentschap of een overheidsbedrijf ! Public Service Agreements / Delivery Agreements (UK) Contrats de performance au sein de l’administration fiscale (Fr) Satements of Intents, Output Plans, Statements of Forecast Service Performance (NZ) Managementovereenkomsten Een BO voor centrale departementen ?

7 Waarborg goede functionering Transparentie Verbetering planning Dynamisme in governance Overleg met Voogdij Waarom ?

8 Regeerakkoord Federale Regering (18/03/2008) De voogdijminister maakt met de overheidsinstellingen bestuursovereenkomsten die concrete doelstellingen bevatten en die bijgestuurd worden indien de voorwaarden gedurende de looptijd eenzijdig door de overheid worden gewijzigd. De voorzitters van hun kant bekomen een grotere vrijheid inzake het personeelsbeleid en de overheidsopdrachten en het budgettair beheer van hun organisatie. Door de invoering van de interne audit verschuift de a priori-controle door de Inspectie van Financiën naar een steekproefsgewijze a posteriori-controle Beleidsnota van de Minister van Ambtenaren Zaken (29/10/2009) Deze bestuursovereenkomsten bevatten de belangrijkste afspraken tussen de minister(s) en zijn/haar administratie over de te behalen doelstellingen tijdens de legislatuur, de wijze waarop ze moeten bereikt worden, het geheel van de middelen dat hiervoor wordt ingezet en de toewijzing ervan in functie van de prioriteiten, alsook de modaliteiten voor de opvolging en de evaluatie van hun realisatie. Ze zijn het resultaat van een overlegproces tussen gelijkwaardige partners; maar het primaat van de politiek blijft algemeen gelden. In ruil voor een concreet resultaatengagement en verzekerde transparantie, krijgen de overheidsmanagers meer autonomie over de uitvoering en de inzet van middelen. Omwille van deze belangrijke cultuuromslag is geopteerd om vanuit het domein Ambtenarenzaken de invoering van de bestuursovereenkomsten te ondersteunen via het opstarten van een aantal pilootprojecten binnen het huidig regelgevend kader. Regeerakkoord Federale Regering (18/03/2008) De voogdijminister maakt met de overheidsinstellingen bestuursovereenkomsten die concrete doelstellingen bevatten en die bijgestuurd worden indien de voorwaarden gedurende de looptijd eenzijdig door de overheid worden gewijzigd. De voorzitters van hun kant bekomen een grotere vrijheid inzake het personeelsbeleid en de overheidsopdrachten en het budgettair beheer van hun organisatie. Door de invoering van de interne audit verschuift de a priori-controle door de Inspectie van Financiën naar een steekproefsgewijze a posteriori-controle Beleidsnota van de Minister van Ambtenaren Zaken (29/10/2009) Deze bestuursovereenkomsten bevatten de belangrijkste afspraken tussen de minister(s) en zijn/haar administratie over de te behalen doelstellingen tijdens de legislatuur, de wijze waarop ze moeten bereikt worden, het geheel van de middelen dat hiervoor wordt ingezet en de toewijzing ervan in functie van de prioriteiten, alsook de modaliteiten voor de opvolging en de evaluatie van hun realisatie. Ze zijn het resultaat van een overlegproces tussen gelijkwaardige partners; maar het primaat van de politiek blijft algemeen gelden. In ruil voor een concreet resultaatengagement en verzekerde transparantie, krijgen de overheidsmanagers meer autonomie over de uitvoering en de inzet van middelen. Omwille van deze belangrijke cultuuromslag is geopteerd om vanuit het domein Ambtenarenzaken de invoering van de bestuursovereenkomsten te ondersteunen via het opstarten van een aantal pilootprojecten binnen het huidig regelgevend kader. De definitie van een BO volgens de Federale regering

9 Een Bestuursovereenkomst ? Wat houdt het in ?

10 1. Ops outputs om mijn opdrachten te realiseren 2. Afspraken met de Voogdij 3. Een budget om dit te realiseren

11 De doelstelling laat een onbetwistbare interpretatie toe van de te bereiken doelstelling en/of van de gebruikte indicatoren Specific S S Mogelijkheid om de uitvoering van de doelstelling te evalueren en te meten Measurable M M De doelstelling is realiseerbaar en voldoend ambitieus, rekening houdend met de omgevingsfactoren en de beschikbare middelen Achievable A A De doelstelling beantwoord aan een reële behoefte en neemt relevant deel aan de realisatie van een of meerdere strategische doelstellingen Relevant R R Aanwezige van een duidelijke omschreven datum of periode waarvoor de doelstelling dient bereikt te worden Time based T T

12 Nauwkeurige beschrijving van een duidelijke omschreven toekomstige situatie tov van een huidige te verbeteren situatie Resultaat Nauwkeurige beschrijving van een of meerdere acties/prestaties/producten dat de dienst zal moeten leveren. Prestatie Nauwkeurige beschrijving van de middelen (personeel of budgetten) die worden ingezet bij een doelstelling Middelen Beschrijving, in algemene en niet gedetailleerde termen, van een te bereiken situatie, van te leveren prestaties of van in te zetten middelen Tendens Beschrijving van de kwaliteitsprincipes dat de dienst zal moeten respecteren Principe Nauwkeurige beschrijving van meerdere acties/prestaties/producten dat de dienst zal moeten leveren in een welbepaalde volgorde. Project

13

14 Een Bestuursovereenkomst ? Hoe doen wij dat ?

15 Uittekenen van de strategische richtlijnen Ontwikkeling van de operationele doelstellingen Consolidatie Confrontatie met budget Arbitrages

16 Wat zijn onze opdrachten ? Wat zijn onze producten / activiteiten ? Welke kwaliteit voor onze producten en activiteiten ?

17 Een Bestuursovereenkomst ? Voor de POD ?

18 Gemeen- schappelijke doelstellingen ?

19

20 Allouer Contrôler Autoriser Acheter Recouvrer Réglementer Informer/conseiller Promouvoir/communiquer

21 SPF Sécurité sociale DG Personnes avec un handicap (DGHAN) DG Inspection sociale (DGSIS) DG Victimes de Guerre (DGWAR) DG Indépendants (DGIND) DG Politique sociale (DGSOC) DG Appui stratégique (DGSTRAT)

22 Service au client * Prise de décision (octroi de droit) * Accueil * Répondre aux questions Appui à la politique sociale * Gestion de processus externes * Appui réglementaire * Analyses et études * Reporting * Appui opérationnel Lutte contre la fraude sociale * Contrôles * Support à la politique nationale * Coopération internationale Gouvernance * Gestion des processus * Gestion des connaissances * Gestion durable DGHAN, DGIND, DGSOC, DGWAR, DGSIS, DGSTRAT DGIND, DGSOC, DGSIS, DGSTRAT DGSIS, DGSTRAT

23 Gemeen- schappelijke doelstellingen ?

24 Governance Beheer van de collecties en het patrimonium Wetenschappelijke onderzoeken en expertises Ondersteuning aan beleid Dienstverlening aan burger en andere klanten Internationale samenwerking

25 Gestion des collections et du patrimoine Développement de l’expertise et de la recherches scientifiques Support à la politique Service au public et autres utilsateurs Acquisition Support à la recherche (programmes de recherches, collaboration à d’autres recherches, support à la recherche) Appui stratégique à la politique (Information & coordination) Information générale au public, aux médias, aux entreprises, etc. Gestion et conservation Développement expertise propre (Réalisation d’études scientifiques propres, Développement d’instruments de mesure) Appui opérationnel à la politique (secrétariat de comité) Services personnalisés : recommandations, contrôles, informations sur mesure, attestations Publications et valorisation Accueil du public

26 Missions activités Collectio ns RecherchesAppui politique Services au public Produits Acquisition Gestion et conservation Support à la recherche Epertise propre Publication et valorisation Info et Coordination Appui opérationnel Information générale Services personnalisés Acceuil du public Archives du royaume Bibliothèque royale de Belgique Centre d'Etudes et de Documentation Guerre et Sociétés contemporaines Institut d'Aéronomie spatiale de Belgique Institut royal météorologique de Belgique Institut royal des Sciences naturelles de Belgique Institut royal du Patrimoine artistique Musée royal d'Afrique centrale Musées royaux d'Art et d'Histoire Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique Observatoire royal de Belgique Programmes de Recherche & Applications aérospatiales Coordination internationale, interfédérale et indicateurs scientifiques

27 Quelles opportunités et quels problèmes à gérer ? Grands projets pour y apporter une réponse ? Session 1 Gouvernance Quelles sont les activités de base pour ces missions ? Quels sont les critères de qualité pour les produits finaux ? Session 2 Patrimoine et expertise Quelles sont les activités de base pour ces missions ? Quels sont les critères de qualité pour les produits finaux ? Session 3 Appui à la politique et service au client Quelles sont les synergies possibles afin de réaliser les 4 missions ? Quels projets transversaux entre les Instituts ? Session 4 Projets transversaux Base pour le travail opérationnel

28 Tom Auwers Tom.auwers@minsoc.fed.be Amaury Legrain Amaury.legrain@minsoc.fed.be


Download ppt "Een bestuurs- overeenkomst voor de POD Wetenschaps- beleid ?"

Verwante presentaties


Ads door Google