De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Front Office Tewerkstelling www.aandeslag.be. 2 Pakket aan tewerkstellingsbevorderende maatregelen afkomstig van tal van verschillende overheden Te.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Front Office Tewerkstelling www.aandeslag.be. 2 Pakket aan tewerkstellingsbevorderende maatregelen afkomstig van tal van verschillende overheden Te."— Transcript van de presentatie:

1 1 Front Office Tewerkstelling www.aandeslag.be

2 2 Pakket aan tewerkstellingsbevorderende maatregelen afkomstig van tal van verschillende overheden Te vinden op verschillende plaatsen Geschreven in jargon (juridisch, administratief) Moeilijk om toe te passen op individuele situatie van werkgever of werkzoekende Gevolgen: –Niet volle rendement van de maatregelen –Ongekende maatregelen worden niet gebruikt –Ontmoediging van aanvraag Waarom?

3 3 Met www.aandeslag.be Vroeger

4 4 Tewerkstellingsbevorderende maatregelen: –Totaaloverzicht aanbieden:  Door alle maatregelen te verzamelen –Gemakkelijke toegang:  Slechts één toegangskanaal nodig  Gemakkelijk te raadplegen (zoekmotor) –Gemakkelijk te begrijpen door:  Uniforme rubrieken  Uniform taalgebruik –Afgestemd op individuele gebruiker –Voortdurend geactualiseerd en aangevuld Resultaat: –Drempelverlagend –Gebruik van maatregelen en tewerkstelling bevorderen Wat willen wij bereiken ?

5 5 Deelnemende instellingen:  Federale instellingen:  Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO)  Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie (POD MI)  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)  Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO)  Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA)  Brussels Hoofdstedelijk Gewest:  Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling (ACTIRIS)  Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  Duitstalige Gemeenschap:  Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft (ADG)  Dienststelle für Personen mit Behinderung (DPB)  Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft  Vlaams Gewest:  Syntra Vlaanderen  Vlaams Departement Werk en Sociale Economie (Dep. WSE)  Vlaams Subsidieagentschap Werk en Sociale Economie  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB)  Waals Gewest:  Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH)  Direction générale de l'Economie et de l'Emploi (DGEE)  Office régional wallon de la formation professionnelle et de l'emploi (LeFOREM) Coördinatie door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Informatica-technische ondersteuning: Smals Resultaat van een intensieve samenwerking

6 6 ONSS - RSZ

7 7 Om snel tot resultaten te komen: –Fase 1: Gemakkelijk opzoeken van de maatregelen Beschikbaar sinds maart 2007 –Fase 2: Interactieve voordelencalculator Vanaf nu beschikbaar Opsplitsing in fasen

8 8 Eén toegangspunt creëren waar de gebruiker de verschillende maatregelen kan raadplegen. Selecteren van maatregelen: –Op basis van verschillende criteria –Door elke anonieme gebruiker –Aangepast aan zijn situatie Fase 1: Eenvoudige opzoeking

9 9 Uitbreiding van fase 1: Verfijning van de zoekcriteria: –Interactieve simulatie via vraag en antwoord met de gebruiker Aanmelding van de individuele gebruiker: –Koppeling met authentieke bronnen Berekening van het financiële voordeel: –Afzonderlijk per maatregel –Gecombineerd voor cumuleerbare maatregelen Fase 2: Interactieve voordelencalculator

10 10 100 maatregelen:  Federale: 41  Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 13  Duitstalige Gemeenschap: 8  Vlaams Gewest: 21  Waals Gewest: 17 Voortdurend geactualiseerd en aangevuld Beschikbare informatie

11 11 Voor elke maatregel: een gestructureerde informatiefiche:  Algemene beschrijving :  Begin- en (eventueel) einddatum  Bevoegde instantie (met link naar website)  Mate van cumuleerbaarheid met andere maatregelen  Bronvermelding  Voorwaarden  Voordelen  Verwijzing juridisch kader (www.juridat.be)www.juridat.be  Aanvraagprocedure (werkgever en werkzoekende) Twee invalshoeken: werkgever – werkzoekende Hoe aangeboden ?

12 12 Beschrijving profiel van de gebruiker:  Interactieve vragen betreffende  de situatie van de werkzoekende  de situatie van de werkgever  Hoe meer vragen worden beantwoord, hoe gerichter het resultaat Opzoeken op trefwoorden Hoe zoeken ?

13 13 Wat? –Een lijst van maatregelen:  Alle maatregelen  Per doelgroep –De maatregel zelf –Een lijst van laatst gewijzigde maatregelen Hoe? –Online raadpleging –Printbaar –Downloadbaar Aanleveren van informatie

14 14 Elke maatregel is raadpleegbaar In het Nederlands, het Frans en nu ook het Duits Via www.aandeslag.be / www.autravail.be / www.andiearbeit.bewww.autravail.bewww.andiearbeit.be Via sites van derden via Kameleon-principe:  Logo, look-and-feel, titel aangepast aan de site van de partner  De toepassing en inhoud zijn identiek  Transparant voor gebruiker Reeds geïntegreerd in de website van:  VDAB  FOD WASO  Vlaams beleidsdomein Werk en Sociale Economie  Portaal van de sociale zekerheid Hoe bekom je de informatie ?


Download ppt "1 Front Office Tewerkstelling www.aandeslag.be. 2 Pakket aan tewerkstellingsbevorderende maatregelen afkomstig van tal van verschillende overheden Te."

Verwante presentaties


Ads door Google