De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leveranciersbeoordeling GMP+

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leveranciersbeoordeling GMP+"— Transcript van de presentatie:

1 Leveranciersbeoordeling GMP+
Productschap Diervoeder Dik Wolters | Beleidsmedewerker

2 Inhoud Waarom? De leveranciersbeoordeling in het algemeen
historie, hoe en wat De aanpassing van de GMP+-eisen Slotopmerkingen

3 Waarom aanpassing in GMP+
Wens van ketenpartijen (zuivel en vlees) Ondersteund door m.n. mengvoerindustrie Grondstoffen geven vaak problemen Eigen verantwoordelijkheid wordt belangrijker Wens van ketenpartijen om dit te regelen. Reeks van wensen op gebied van recall, T&T, monitoring Op punt van lev. Beoordeling ondersteunt nevedi dit. Brief gestuurd naar bestuur in 2005 Kijken naar incidenten: vaak geven grondstoffen, toevoegingsmiddelen etc de problemen. Eigen proces is oké Eigen verantwoordelijkheid. Zie maar in GFL en DNV en LHV. Bedrijf kan zich niet verschuilen achter GMP als collectief systeem. Je staat voor je eigen product en doet er alles aan zodat dit veilig is. GMP-certificaat is een bevestiging dat je het goed doet. Kun je niet afschuiven.

4 De leveranciersbeoordeling algemeen (1)
Leveranciersbeoordeling = second party audit First party interne controle Second party controle door afnemer Third party controle door onafhankelijke, bijv. CI First partij: doe je zelf. Ingangscontroles, procescontroles en eindproductcontroles. Zeggen niet zoveel ikv betrouwbaarheid. Je controleert jezelf Second party: Worden in levensmiddelsector toegepast Lev. Beoordeling is 1 op 1. je kent elkaar, je krijgt specifieke info over het bedrijf dat jou levert. Geen generieke info, maar speficieke info 3 party audit: onafhankelijke steekproef, over gehele systeem door deskundige mensen

5 De leveranciersbeoordeling algemeen (2)
Gestimuleerd door wetgeving op gebied van productaansprakelijkheid ‘Due diligence’ ‘alles wat redelijkerwijs mogelijk is’ moet je doen leveranciersaudit hoort daar bij Te onderscheiden elementen specificaties maken leveranciers selecteren leveranciers bezoeken monitoring uitvoeren klachten EU wetgeving Overgewaaid vanuit engeland Ikv productaansprakelijkheid kwam bewijslast bij producent/leverancier Due diligence = verschuldigde ijver of toewijding; Due =verschuldigde; Diligence = ijver, toewijding (kan ook ‘postkoets’ betekenen) Due diligence. BRC-code of Duitse IFS-code is ook een gevolg hiervan. BRC is een soort britse CBL. Bundeling van alle eisen aan leveranciers. voorkomet dat elke afnmers op de stoep staat. Geaudit door derden namens de afnemer BRC kenmerk: HACCP + GMP. Verschil met HACCP-Nl is sinds de laatste HACCP-NL-versie kleiner 5 kenmerken: - Beschikken over gedetailleerde specificaties die in overeenstemming zijn met de wetgeving en met de voorwaarden uit relevante standaarden voor goede productie praktijken (GMP); - Leveranciers kiezen op basis van hun vermogen om: het gespecificeerde product te leveren, dat voldoet aan de wettelijke eisen; te werken in overeenstemming met systemen voor goede productie praktijken (GMP); - Het regelmatig bezoeken van leveranciers om te beoordelen of deze aan hun verplichtingen op het gebied van voedselveiligheid kunnen voldoen of het beoordelen van resultaten van audits die bij de betreffende leveranciers zijn uitgevoerd; - Het uitvoeren van een op basis van risicobeoordeling vastgesteld monitoringsprogramma; - Het registreren en opvolgen van klachten en afwijkingen.

6 De GMP+ eisen nu Leveranciersbeoordeling wordt al geëist
(=ISO ) In de praktijk verschillend uitgevoerd Eisen in GMP kunnen beter en duidelijker  meer uniformiteit en transparantie

7 Leveranciersbeoordeling in andere schemas
ISO9001(=GMP+) algemene eisen ISO algemene eisen HACCP(NL) algemene eisen GMP Pharma algemene eisen+ 100% ingangscontrole Vergelijkbaar met GMP: wel dát, maar niet: hoe en wat wat

8 De aanpassingen in GMP+
De Feed Safety Sheet Feed Safety Sheet bevat: basisgegevens productiegegevens samenstelling toepasselijke wet- + regelgeving opslag, transport en gebruik etiketgegevens risico’s + beheersmaatregelen monitoringsplan overige ‘FSS is samenvatting van gevarenanalyse’ Middel voor communicatie Er is sinds de brief van Nevedi heel veel heen en weer gepraat in allerlei commissies en adhoc werkgroepen Uiteindelijk is overeenstemming bereikt met als belangrijkste actiepunten: Het opstellen van een feed safety sheet wordt verplicht voor producenten van diervoederproducten en collecteurs van akkerbouwgewassen De huidige GMP-eisen voor de leveranciersbeoordeling, die nu al in de GMP+-standaarden B1 en B2 staan, zullen worden aangevuld of vervangen De nieuwe eisen zullen een onderwerp van overleg zijn met de houders van geaccepteerde systemen (zoals Ovocom, QS, FEMAS). De implementatie zal geleidelijk aan kunnen plaatsvinden. Een bedrijf dat niet direct volledig aan alle voorwaarden voldoet, krijgt een jaar de tijd om de aanvullende voorwaarden door te voeren. Evaluatie van alle aspecten 1ste kwartaal 2008.

9 Feed Safety Sheet Wie stelt Feed Safety Sheet op? Voedermiddel
producent van Voedermiddel Voormengsel Toevoegingsmiddel Halffabrikaat collecteurs van teeltproducten Producenten van industriële voedermiddelen, voormengsels, toevoegingsmiddelen en halffabrikaten en collecteurs van granen, zaden en peulvruchten dienen de resultaten van de HACCP-analyse, zoals die wordt geëist in de paragrafen 7.3 t/m 7.10, samen te vatten in een feed safety sheet en beschikbaar te stellen aan (potentiële) afnemers. Zie hiervoor Bijlage 16.

10 Leveranciersbeoordeling
Welke stappen? 1) selectie, beoordeling en acceptatie 2) herbeoordeling/evaluatie Door wie? de afnemer: handelaar/verwerker Hoe? alleen of gezamenlijk eigen verantwoordelijkheid staat voor op

11 Leveranciersbeoordeling
Stap 1: Selectie, beoordeling en acceptatie gegevens verzamelen verificatie is certificaat akkoord (GMP+, Ovocom, FAMI-QS, etc) valt het diervoeder onder de scope van dit certificaat voedermiddel: staat dit op DRV-bank beoordeling risico’s, beheersmaatregelen en monitoringsplan overige gegevens, o.a. van monitoring en audit hoe is de beleving van de leverancier t.a.v. voederveiligheid

12 Leveranciersbeoordeling
Stap 1: Selectie, beoordeling en acceptatie (vervolg) besluit meer info nodig? oke/niet oke ingangscontrole? beheersmaatregelen communciatie met leverancier

13 Leveranciersbeoordeling
Stap 2: herbeoordeling minimaal jaarlijks werkwijze: zie bij stap 1 ook monitoring en klachten in beoordeling betrekken besluit zie bij stap1 bezoek brengen? communicatie met leverancier

14 Leveranciersbeoordeling
Evaluatiebezoek Zie bij stappen 1 en 2 Nadere indruk van locatie en borging mindset leverancier Besluit Communicatie

15 Slotopmerkingen De nieuwe eisen
Herschikking en verduidelijking huidige eisen Verbetering uniformiteit en transparantie Afspiegeling van huidige praktijk Voor de zomer een definitief besluit over de opname van deze eisen in standaarden.


Download ppt "Leveranciersbeoordeling GMP+"

Verwante presentaties


Ads door Google