De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMP + -certificatieschema 2006 Productie van diervoeders Productschap Diervoeder Dik Wolters en Els van der Boon.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMP + -certificatieschema 2006 Productie van diervoeders Productschap Diervoeder Dik Wolters en Els van der Boon."— Transcript van de presentatie:

1 GMP + -certificatieschema 2006 Productie van diervoeders Productschap Diervoeder Dik Wolters en Els van der Boon

2 Waarom redesign GMP programma? Redenen:  ISO 9001:1994  ISO 9001:2000  HACCP Levensmiddelen is vernieuwd  Toegankelijkheid verbeteren  logischer ordenen, doublures eruit  Nationale focus  internationaal (EU)  Accreditatiewaardig maken  Aanpassing aan Diervoeder Hygiëne Verordening (Vo. (EG) 183/2005)

3 Eindresultaat Het GMP + certificatieschema is:  Up-to-date  Internationaal toepasbaar  Dekt gehele diervoederkolom  Wordt gedragen door de dierlijke productieketen  ‘Diervoeder Hygiëne Verordening’-proof

4 Indeling nieuwe GMP-documenten deelname voorwaarden certificaat

5 Indeling B-documenten: standaarden

6

7 Indeling B-documenten: bijlagen

8

9 B-documenten: standaarden

10 B1 Productie & bewerking  Geen onderscheid naar soort diervoeder GMP B1: oud naar nieuw  Samenvoeging van 4 productiestandaarden  Transport blijft apart  Bevat ook eisen voor O&O en handel

11 Reikwijdte GMP B1: Productie & bewerking van diervoeders  Alle vormen van fysiek omgaan met diervoeder  malen, mengen, persen  extruderen, expanderen  schonen, drogen  afzakken, verpakken  interne opslag en intern transport  enz.  Alle soorten diervoeders Bedoeld voor producenten!  Transport blijft apart  Bevat ook eisen voor O&O en handel

12 Reikwijdte GMP B3: Handel in diervoeders  Alle handel (= in- en verkoop)  administratief,  ‘papieren kantoor’  Alle soorten diervoeders  Geen voorwaarden voor productie & bewerking  Opslag & eenvoudige bewerking  B1 Bedoeld voor handelaren!

13 Samenvatting: reikwijdte standaarden Reikwijdte van enkele standaarden StandaardB3B1B4 Doelgroep‘handelaar’‘producent’‘transporteur’ ActiviteitenHandelProductie & bewerking Transport Indien naast productie ook handel of opslag  geen probleem, eisen in B1 opgenomen Indien naast handel ook opslag of eenvoudige bewerking   B1 Indien ook transport  B4

14 Wat betekent dit voor een bedrijf? (Art. 4.1) 1.Beschrijf de diervoeders + de activiteiten i.v.m. diervoeders •Alle diervoeders en activiteiten waarvoor een standaard is, moet je onder systeem brengen 2.Beschrijf de locaties •Alle locaties waar de activiteiten met diervoeders plaatsvinden, moet je onder systeem brengen 3.Beschrijf andere activiteiten •Mogen veiligheid niet beïnvloeden

15 4. Stel uitzonderingen vast •‘Papieren’ handel in niet-GMP diervoeders •Huisdiervoeders 5. Stel uitbesteed werk vast •Alles waarvoor een standaard is: GMP •Alle overige zaken: onder eigen controle Wat betekent dit voor een bedrijf? (Art. 4.1) - vervolg

16 Wat is de reikwijdte van mijn systeem?  Activiteiten/diervoeders & locaties Welke standaard(en) moet ik toepassen? Welke voorwaarden moet ik toepassen? Wat komt er op het certificaat te staan? Wat betekent dit voor een bedrijf? (Art. 4.1) - conclusies √ √ √ √

17 Vermelding reikwijdte op certificaat  Volgens vaste terminologie  Combinatie van activiteiten en diervoeders  Activiteiten  Afgeleid van naam standaarden  Diervoeders  Alle diervoeders  Komt op PDV-website  In vrij deel mag je specificeren

18 ActiviteitenProducten Productie/bewerken Transport Teelt Handel Op- en overslag Analyseren Voedermiddelen Voormengsels Toevoegingsmiddelen Mengvoer Huisdiervoeders volgens standaard B1 en B4.1 ( of andere standaard) In vrij deel mag je specificeren, bv.  Productie van pluimveevoeders  Productie van kalvermelk  Collecteren en drogen van granen Vermelding reikwijdte op certificaat

19 Opbouw van GMP + B1 Productie  Diervoeder Hygiëne Verordening  Ervaring met GMP + standaarden } ≈ ISO 22000 Gebaseerd op:  HACCP Levensmiddelen NL  ISO 9001-2000

20 Inhoudelijke aanpassingen  Nieuwe HACCP systematiek  Basisvoorwaardenprogramma geïntegreerd  Nieuwe ISO 9001:2000 inhoud/structuur  Hoofdstukindeling  Omschrijvingen aangepast aan voederveiligheid (i.p.v. kwaliteit)

21 Inhoudelijke aanpassingen  Toevoeging nieuwe voorwaarden uit Diervoeder Hygiëne Verordening  Voorwaarden uit bijlage II opgenomen  Ervaring met GMP standaarden  Basiskwaliteit  voederveiligheid  Minder administratie, zoals procedures, lijsten en overzichten

22 Algemene opbouw van de standaard 8 hoofdstukken, in navolging van ISO9001 1 t/m 3:Scope, definities, etc. 4:Voederveiligheidssysteem 5:Directieverantwoordelijkheid 6:Management van middelen 7:HACCP + Procesbeheersing 8:Meting, analyse en verbetering

23 Wat is er anders in de standaard? Per hoofdstuk de wijzigingen benoemen Hoofdstuk 1 Onderwerp en toepassingsgebied … Hoofdstuk 2 Normatieve verwijzingen …. Hoofdstuk 3 Termen en definities ….. …. zijn al behandeld

24 Hoofdstuk 4 Voederveiligheidssysteem Reikwijdte systeem (4.1): is al behandeld Minder voorgeschreven procedures (4.2):  Beheersing van kalibratie/onderhoud meetmiddelen  Behandeling, opslag en verpakking  Statistische technieken Wat is er anders in de standaard?

25 Minder verplichte lijsten (4.2):  Lijst van toeleveranciers;  Kwartaaloverzicht uitgevoerde analyses  Lijst uitgevoerde analyses per laboratorium Directieverklaring hoeft niet meer naar CI Bewaartermijn registraties (4.2)  van 2  3 jaar Wat is er anders in de standaard?

26 Hoofdstuk 5 Directieverantwoordelijkheid Meer benadrukt in navolging van HACCP en General Food Law Beoordeling (5.5)  explicieter wordt opgesomd de • input (5.5.2), en • output (5.5.3)

27 Wat is er anders in de standaard? Hoofdstuk 6: Management van middelen

28 Wat is er anders in de standaard? Hoofdstuk 6: Management van middelen Personeel (6.2)  Goede verzorging i.v.m. voederveiligheid  Zo nodig beschermende kleding  Regels t.a.v. eten, drinken en roken

29 Wat is er anders in de standaard? Omgeving, gebouwen, ruimten, apparatuur (6.3) Omgeving/terrein (6.3.1/6.3.2.1)  Bewustzijn van risico’s vanuit omgeving Ruimten (6.3.2.2)  Wering tegen ongedierten explicieter  Gebruikt water veilig voor dieren  Voldoende licht  Niet toegankelijk voor onbevoegden  Bezoekersregeling

30 Wat is er anders in de standaard? Werkomgeving (6.4)  Bevat de dagelijkse werkzaamheden • reiniging en ontsmetting, • ongediertebestrijding, • onderhoud, • afvalbeheersing (nieuw!)

31 Wat is er anders in de standaard? Samenvatting Hoofdstuk 6 Zorg voor: Goed personeel Goede voorzieningen (o.a. ruimte, apparatuur) Werk netjes en schoon  basisvoorwaarden voor succesvol toepassen van HACCP (hoofdstuk 7) √ √ √

32 Wat is er anders in de standaard? Hoofdstuk 7 HACCP + Procesbeheersing Basisvoorwaardenprogramma (7.1)  explicieter opgenomen in B1  voorwaarden te vinden in hoofdstuk 6+7 Beheersmaatregelen (7.6)  Algemene beheersmaatregelen: • onderdeel basisvoorwaardenprogramma • niet gekoppeld aan CCP • voorheen PvA

33 Wat is er anders in de standaard? Beheersmaatregelen (7.6)  Specifiek •gekoppeld aan CCP •vaak meetbaar zoals tijd en temp. •ondersteund door normen, monitoring en corrigerende acties

34 Wat is er anders in de standaard? Validatie (7.10) Functioneert het HACCP systeem?  Verificatie: achteraf beoordelen  Validatie(nieuw):vooraf beoordelen  Gevaren onderbouwd en volledig  Risico-indeling onderbouwd  Opgestelde beheersmaatregelen afdoende  Monitoringsplan adequaat  Corrigerende acties adequaat  door validatieteam  HACCP-team + onafhankelijke leden

35 Wat is er anders in de standaard? Hoofdstuk 8 Meting, analyse en verbetering  Meer aandacht voor (continue) verbetering  In navolging van HACCP  Bewust bezig zijn met  Voldoen aan keteneisen en wetgeving  Corrigerende maatregel  afwijking vòòrkomen  Corrigerende actie (7.9)  afwijking verhelpen

36 Wat is er nieuw in de bijlagen?

37 Bijlage 4 Minimumvoorwaarden inspectie en controle  Samenvoeging GMP 18a & b en actieplannen  Protocollen met standaard indeling  Doublures eruit  Analyseresultaten melden aan DOS-databank  Analyseverplichting voedermiddelen voor veehouderijbedrijf vervallen (m.u.v. salmonella) Kruisverwijzingstabel als hulpmiddel (www.pdv.nl)

38 Indeling B-documenten: bijlagen

39 Bijlage 10 Minimumvoorwaarden Inkoop  Gekoppeld aan 7.11 Inkoop  Zorgen dat je krijgt wat je besteld hebt  Strikte eisen, met als basis ( 7.11.1): ‘Diervoeders en diensten kopen van GMP + - gecertificeerde ondernemingen’ + ‘Risicobeoordeling gepubliceerd op DRV-bank (= te beheersen voedermiddel)’

40 Definities Relatie tussen producten en diervoeders - Diervoeders - Mengvoeders - Voedermiddelen - Toevoegingsmiddelen - Voormengsels - Diergeneesmiddelen - Technische hulpstoffen - Reinigingsmiddelen - etc

41 Bijlage 10 Minimumvoorwaarden Inkoop a) met GMP + -certificaat (7.11.1a)  Mengvoeders, voormengsels, voedermiddelen en toevoegingsmiddelen  O&O, transport, productie & bewerking, analyses  Dus ook: opzakken, verpakken, productie in loondienst, opslag, enz.

42 Bijlage 10 Minimumvoorwaarden Inkoop: b) met gelijkwaardig/geaccepteerd certificaat (7.11.1b) Product/dienstStandaardOpmerkingen AlleOvocom Mengvoer +voedermiddel QSAlleen QS- systeempartners VoedermiddelFemas, IFSA GTP Voorwaarden Granen, zaden en peulvruchten FFCAT, GZP Bakkerijrestproduct Uitgesort. aardappels Hyg. Code Levensmiddelen‘HACCP’(‘onder constructie’) Analysewerkzaamheden‘ISO 17025Voorwaarden

43 Bijlage 10 Minimumvoorwaarden Inkoop: c) als Poortwachter (7.11.1c)  Producent is niet GMP + -gecertificeerd  Je staat als afnemer garant  Beleid = per geval (per type diervoeder en/of origine)  Poortwachter onder extra voorwaarden  Controle vindt plaats tijdens audit bij afnemer  Op dit moment concrete voorwaarden voor  Toevoegingsmiddelen  Producten van teler (graan, zaden, peulvruchten, maar ook stro en hooi)  Enkele voedermiddelen: ingangscontrole

44 Bijlage 10 Minimumvoorwaarden Inkoop: c) als Poortwachter (7.11.1c) VoedermiddelStandaardOpmerkingen Interventiepoeder zuivel-- Interventiegraan-ingangscontrole Zuivelpoeders (foodgrade)-‘ovaaltje’ Stro-Ingangscontrole palmolie-Voorwaarden + ingangscontrole Granen, zaden en peulvruchten-Voorwaarden + ingangscontrole

45 Bijlage 10 Minimumvoorwaarden Inkoop: d) overige producten/diensten (7.11.1d)  zelf beoordelen en controleren  risico’s inschatten en beheersen  Siloreiniging  Ongediertebestrijding  Reinigings- en ontsmettingsmiddelen

46 Praktische gevolgen overgang Handboeken:  Conform nieuwe GMP B1 en/of  Middels goede kruisverwijzingstabel Kruisverwijzingstabellen als hulpmiddel www.pdv.nl

47 Overgangsperiode GMP + 2003 - 2006  Per 1 januari 2006  GMP + 2006 vervangt GMP + 2003  2006 overgangsjaar  beide schema’s draaien naast elkaar in 2006  GMP deelnemer & CI: overeenkomst GMP + 2006  Audit op basis van GMP + 2006  Certificaat GMP 2003 Certificaat GMP 2006

48 Wat wordt nog aangepast/ontwikkeld?  Enkele GMP-standaarden (teelt, vervoedering)  Residunormen (MRL’s) en versleping  Uniformiteit mengen  Monitoring  Poortwachter van levensmiddelen  Leveranciersbeoordeling en -selectie  Monsternameprotocollen  HACCP-handleiding


Download ppt "GMP + -certificatieschema 2006 Productie van diervoeders Productschap Diervoeder Dik Wolters en Els van der Boon."

Verwante presentaties


Ads door Google