De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMP + certificatieschema 2006 Wegtransport diervoeders Productschap Diervoeder Liebe Vellenga en Christine Rommens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMP + certificatieschema 2006 Wegtransport diervoeders Productschap Diervoeder Liebe Vellenga en Christine Rommens."— Transcript van de presentatie:

1 GMP + certificatieschema 2006 Wegtransport diervoeders Productschap Diervoeder Liebe Vellenga en Christine Rommens

2 Ontwikkeling GMP programma 1992: start van het GMP programma 1995: Richtlijn 95/69 EG met basis kwaliteitseisen 2000/2001: start van het GMP + programma (GMP + HACCP) 2003: certificatie door CI’s (i.p.v. KDD) 2005: Vo. (EG) 183/2005 met HACCP 2006: Aangepast GMP + certificatieschema diervoedersector 2006

3 Ontwikkeling GMP wegtransport 1999: Start GMP wegtransport 2000: Certificatie door CI’s 2000-heden: Aanpassingen ladingindeling 2005: Vo. (EG) 183/2005 met HACCP 2006: Aangepast GMP + wegtransport GMP (weg)transport internationaal: Vanaf 2000 samenwerking met Ovocom (B) Voor binnenvaart samenwerking met België en Duitsland Veel buitenlandse bedrijven nemen deel

4 Waarom redesign GMP programma? Redenen: ISO 9001:1994  ISO 9001:2000 Overzichtelijkheid en toegankelijkheid; logischer ordenen, doublures eruit Nationale focus  internationale (EU) Accreditatiewaardig maken Aanpassing aan wetgeving, met name de Diervoeder Hygiëne Verordening (Vo. (EG) 183/2005)

5 Eindresultaat Het GMP + certificatieschema is: Up-to-date Robuust Internationaal toepasbaar Dekt gehele diervoederkolom Wordt gedragen door de dierlijke productieketen Diervoeder Hygiëne Verordening proof

6 Wetgeving transport diervoeders Europese wetgeving: Vo. 999/2001: verwerkte dierlijke eiwitten (BSE) Vo. 1774/2002: dierlijke bijproducten vo. Vo. 178/2002: algemene levensmiddelen vo. Vo. 183/2005: diervoeder hygiëne vo. Nationale wetgeving: Kaderwet Diervoeders 1. Implementatie van Europese regelgeving 2. Bestuurlijke maatregelen t.a.v. diervoeder 3. Kapstok voor Europese (diervoeder) verordeningen

7 Samenstel van de Verordeningen Algemene Levensmiddelen Verordening Controleverordening Levensmiddelen en Diervoeder Diervoeder Hygiëne Verordening Hygiëne Verordening Levens- middelen Dierlijke Bijproducten Verordening GGO- verordening TSE Verordening (dierlijke eiwitten) e.a.

8 Diervoeder Hygiëne Verordening (DHV) Onderdeel van totaal hygiënepakket 2006 Werkingssfeer: alle diervoederactiviteiten, van primaire productie tot en met het in de handel brengen en transport, incl. import. Vervanging van de erkenningenrichtlijn (Richtlijn 95/69) HACCP wordt een verplichting (art. 6 DHV)

9 Diervoeder Hygiëne Verordening Registratie resp. erkenning voor alle diervoederbedrijven: iedereen, die diervoeders of grondstoffen voor diervoeders produceert (inclusief primaire productie), be- of verwerkt, verhandelt of transporteert Reikwijdte DHV veel breder dan de huidige erkenningenrichtlijn 95/69 (EG) Registratie kan ook worden ingetrokken Verplichting tot afname van een geregistreerd bedrijf Invoering van gidsen voor goede praktijken

10 Reikwijdte Diervoeder Hygiëne Vo. Producenten van mengvoeders Producenten en handelaren van voormengsels Producenten en handelaren van toevoegmiddelen (RL 95/69) Handelaren en importeurs Op- en overslagbedrijven Producenten van voedermiddelen Levensmiddelenbedrijven met bijproducten Transportbedrijven (verpakt en onverpakt) Binnenvaart- en zeeschippers Loonwerkers Akkerbouwers en Veehouders (Vo. 183/2005) +

11 Van GMP 2003 naar GMP + 2006 Wijziging GMP + wegtransport 2006 Specifieke aandachtspunten: Elementen uit Diervoeder Hygiëne Verordening R&O (verwerkte) dierlijke eiwitten R&O dierlijke bijproducten

12 Indeling nieuwe GMP-documenten deelname voorwaarden certificaat

13 Indeling B-documenten: standaarden B2 QC (tot 12/2008) B6 Teelt B1 Productie & bewerking B9 Graskippen / scharreldieren B4. Transport B8 Huisdiervoeders B10 Laboratorium B3 Handel B5Op- en overslag B7 Vervoedering

14 B-documenten: transport standaarden B4.1 Wegtransport GMP01 + GMP07 Bijlage 14 Wegtransport B4.2 Binnenvaarttransport B4.3 Hygiënecode Binnenvaart B4.4 Bevrachting Zeetransport B4.5 Bevrachting Railtransport GMP07, Bijlage 1 GMP08a, Bijlage 1 GMP01 + GMP08a GMP01 + GMP08b GMP01 + GMP08c

15 ladenvervoerenlossen veehouderij transporteur opslag/ productie opslag/ productie Scope GMP B4.1 Wegtransport diervoeders

16 Opbouw van GMP + wegtransport Gebaseerd op: HACCP Levensmiddelen NL ISO 9001-2000 Diervoeder Hygiëne Verordening Ervaring met GMP + standaarden

17 Algemene opbouw van de standaard 8 hoofdstukken, in navolging van ISO9001 1 t/m 3:Scope, definities, etc. 4:Voederveiligheidssysteem 5:Directieverantwoordelijkheid 6:Management van middelen 7:HACCP + Procesbeheersing 8:Meting, analyse en verbetering

18 Nieuwe structuur GMP + -wegtransport GMP B4.1 is stand-alone standaard – vergelijk GMP01 + GMP07 met bijlage – alle eisen m.b.t. transport nu in GMP B4.1 – paragrafen met *) zijn gelijk aan die paragrafen uit andere GMP + standaarden + Bijlage 14 wegtransport – vergelijk bijlage bij GMP07 – voorladingenlijst met reinigingsregimes – toelichting op reinigingsregimes (voorheen opgenomen in GMP07)

19 Inhoudelijke aanpassingen Kwaliteit voederveiligheid Nieuwe ISO 9001:2000 inhoud/structuur Beëindiging graan-na-mest regeling Ladingscategorie wegtransport = LR Integratie elementen uit Diervoeder Hygiëne Verordening R&O regels (verwerkte) dierlijke eiwitten R&O regels dierlijke bijproducten (nog aanpassing in 2006)

20 Elementen Diervoeder Hygiëne Verordening I 1. Documentatie en registratie 2. Identificatie en traceerbaarheid 3. Klachtenregistratie 1. Personeel 2. Infrastructuur - gebouwen - transportmiddelen - laadruimten 3. Reiniging 4. Afvalbeheersing I. Algemene eisen: II. Basisvoorwaarden: Transportvolgorde en reinigingsregimes III. HACCP:

21 Elementen Diervoeder Hygiëne Verordening II Verplichting tot toepassing HACCP Generieke HACCP voor diervoedertransport Resultaat: specifieke beheersmaatregelen – transportvolgorde – reinigings- en desinfectieregimes Conclusie: bedrijven die GMP wegtransport volgen, behoeven geen eigen HACCP plan op te stellen.

22 Inhoud hygiënecode wegtransport (gids voor goede praktijk) 4 hoofdstukken uit GMP + wegtransport vormen de hygiënecode wegtransport 1 t/m 3:Scope, definities, etc. 4:Voederveiligheidssysteem 5:Directieverantwoordelijkheid 6:Management van middelen 7:HACCP + Procesbeheersing 8:Meting, analyse en verbetering

23 R&O (verwerkte) dierlijke eiwitten Voorwaarden uit EU BSE-regelgeving: – goedgekeurde reinigingsprocedure en inspectie door de bevoegde autoriteit – bevoegde autoriteit in NL is de VWA VWA interpretatie van deze voorwaarden: – goedkeuring reinigingsprocedure – melding van reiniging aan VWA – steekproefsgewijze controle op de reiniging door VWA (vgl. APK keuring)

24 R&O (verwerkte) dierlijke eiwitten Dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat, bloedmeel en bloedproducten, biologische meststoffen en bodemverbeteraars - Ladingscategorie LR1 - Goedgekeurde reinigingsprocedure VWA - Melding van reiniging aan VWA

25 R&O (verwerkte) dierlijke eiwitten Vismeel: - ladingscategorie LR1 - met goedgekeurde reinigingsprocedure door VWA mogen voertuigen na vismeel voor andere doeleinden worden gebruikt - melding van reiniging aan VWA Indien de volgende lading voeders met vismeel betreft: ladingscategorie LR4

26 R&O (verwerkte) dierlijke eiwitten Diervoeders met vismeel, dicalcium- en tricalciumfostaat en bloedproducten van niet-herkauwers, indien de vervolglading voeder voor herkauwers betreft: - ladingscategorie LR1 - goedgekeurde reinigingsprocedure door de VWA - melding van reiniging aan VWA Indien vervolglading voeder voor niet- herkauwers geldt ladingscategorie LR4

27 R&O dierlijke bijproducten Voorwaarden uit Dierlijke Bijproducten Verordening -Reiniging en desinfectie na ieder gebruik van het transportmiddel Dit betreft alle voedermiddelen van dierlijke oorsprong -zuivelproducten, dierlijke vetten, etc. -is nu nog ladingscategorie LR4 -wordt in 2006 ladingscategorie LR2 -conform het VWA R&O kader

28 R&O dierlijke bijproducten Versoepeling vanuit het VWA R&O kader op reiniging en desinfectie na ieder gebruik: -Indien volgende lading hetzelfde product betreft van dezelfde producent dan kan reiniging en desinfectie periodiek aan het einde van de werkdag plaatsvinden -Voor gesmolten vetten is periodieke reiniging en desinfectie van bijv 1x per dag of 1x per week voldoende

29 Praktische gevolgen overgang GMP wegtransport wordt GMP + Transportlogo vervalt, één GMP + logo Inhoud handboeken conform nieuwe GMP B4.1 en/of middels goede kruisverwijzingstabel –Kruisverwijzingstabellen www.pdv.nlwww.pdv.nl als hulpmiddel

30 Overgangsperiode GMP 2003 - 2006 Per 1 januari 2006 – GMP + 2006 vervangt GMP + 2003 2006 overgangsjaar GMP deelnemer: overeenkomst GMP + 2006 Audit op basis van GMP + 2006 Certificaat GMP 2003 Certificaat GMP 2006

31 Procedure verzoek tot ladingindeling Procedure voor het indienen van een verzoek tot (her)indeling van ladingen is ongewijzigd Indeling van ladingen blijft wel veel aandacht vragen, mede door: - Uitwisselbaarheid met internationale systemen, zoals Leitlinie Futtermittel- transport en Qualimat - Vragen vanuit overheid, in verband met diervoeder hygiëne verordening

32 Onaangekondigde controle wegtransport Pilot onaangekondigde controle Controle aan de poort van de bedrijven Start pilot 1 januari 2006 In eerste instantie alleen deelnemende wegtransporteurs van CI Vianorm Eind 2006 evaluatie en besluitvorming over definitieve invoering nieuwe vorm van onaangekondigde controle

33 Digitale database voorladingen Digitale lijst van voorladingen on-line beschikbaar Eenvoudiger en sneller zoeken in de lijst -Zoeken op productnaam, uniek nummer, ladingscategorie, synoniem Voorladingen informatie in 4 talen (NL, EN, DUI en FR) Papieren print van lijst blijft beschikbaar

34

35

36

37 GMP gecertificeerde wasplaatsen Opstellen criteria voor wasplaatsen Wasplaatsen laten erkennen door overheid voor in tijden van besmettelijke dierziekten Optionele module gekoppeld aan GMP + wegtransport


Download ppt "GMP + certificatieschema 2006 Wegtransport diervoeders Productschap Diervoeder Liebe Vellenga en Christine Rommens."

Verwante presentaties


Ads door Google