De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GMP+ certificatieschema 2006 Wegtransport diervoeders

Verwante presentaties


Presentatie over: "GMP+ certificatieschema 2006 Wegtransport diervoeders"— Transcript van de presentatie:

1 GMP+ certificatieschema 2006 Wegtransport diervoeders
Productschap Diervoeder Liebe Vellenga en Christine Rommens

2 Ontwikkeling GMP programma
1992: start van het GMP programma 1995: Richtlijn 95/69 EG met basis kwaliteitseisen 2000/2001: start van het GMP+ programma (GMP + HACCP) 2003: certificatie door CI’s (i.p.v. KDD) 2005: Vo. (EG) 183/2005 met HACCP 2006: Aangepast GMP+ certificatieschema diervoedersector 2006

3 Ontwikkeling GMP wegtransport
1999: Start GMP wegtransport 2000: Certificatie door CI’s 2000-heden: Aanpassingen ladingindeling 2005: Vo. (EG) 183/2005 met HACCP 2006: Aangepast GMP+ wegtransport GMP (weg)transport internationaal: Vanaf 2000 samenwerking met Ovocom (B) Voor binnenvaart samenwerking met België en Duitsland Veel buitenlandse bedrijven nemen deel

4 Waarom redesign GMP programma?
Redenen: ISO 9001:1994  ISO 9001:2000 Overzichtelijkheid en toegankelijkheid; logischer ordenen, doublures eruit Nationale focus  internationale (EU) Accreditatiewaardig maken Aanpassing aan wetgeving, met name de Diervoeder Hygiëne Verordening (Vo. (EG) 183/2005)

5 Eindresultaat Het GMP+ certificatieschema is: Up-to-date Robuust
Internationaal toepasbaar Dekt gehele diervoederkolom Wordt gedragen door de dierlijke productieketen Diervoeder Hygiëne Verordening proof

6 Wetgeving transport diervoeders
Europese wetgeving: Vo. 999/2001: verwerkte dierlijke eiwitten (BSE) Vo. 1774/2002: dierlijke bijproducten vo. Vo. 178/2002: algemene levensmiddelen vo. Vo. 183/2005: diervoeder hygiëne vo. Nationale wetgeving: Kaderwet Diervoeders 1. Implementatie van Europese regelgeving 2. Bestuurlijke maatregelen t.a.v. diervoeder 3. Kapstok voor Europese (diervoeder) verordeningen

7 Samenstel van de Verordeningen
Algemene Levensmiddelen Verordening Diervoeder Hygiëne Verordening Hygiëne Verordening Levens- middelen Dierlijke Bijproducten Verordening GGO- verordening TSE Verordening (dierlijke eiwitten) e.a. Controleverordening Levensmiddelen en Diervoeder

8 Diervoeder Hygiëne Verordening (DHV)
Onderdeel van totaal hygiënepakket 2006 Werkingssfeer: alle diervoederactiviteiten, van primaire productie tot en met het in de handel brengen en transport, incl. import. Vervanging van de erkenningenrichtlijn (Richtlijn 95/69) HACCP wordt een verplichting (art. 6 DHV)

9 Diervoeder Hygiëne Verordening
Registratie resp. erkenning voor alle diervoederbedrijven: iedereen, die diervoeders of grondstoffen voor diervoeders produceert (inclusief primaire productie), be- of verwerkt, verhandelt of transporteert Reikwijdte DHV veel breder dan de huidige erkenningenrichtlijn 95/69 (EG) Registratie kan ook worden ingetrokken Verplichting tot afname van een geregistreerd bedrijf Invoering van gidsen voor goede praktijken

10 Reikwijdte Diervoeder Hygiëne Vo.
Producenten van mengvoeders Producenten en handelaren van voormengsels Producenten en handelaren van toevoegmiddelen (RL 95/69) + Handelaren en importeurs Op- en overslagbedrijven Producenten van voedermiddelen Levensmiddelenbedrijven met bijproducten Transportbedrijven (verpakt en onverpakt) Binnenvaart- en zeeschippers Loonwerkers Akkerbouwers en Veehouders (Vo. 183/2005)

11 Van GMP 2003 naar GMP+ 2006 Wijziging GMP+ wegtransport 2006
Specifieke aandachtspunten: Elementen uit Diervoeder Hygiëne Verordening R&O (verwerkte) dierlijke eiwitten R&O dierlijke bijproducten

12 Indeling nieuwe GMP-documenten
deelname voorwaarden Nieuwe indeling. Documenten in 3 groepen A: deelname aanmelding van bedrijven. Aanmelding van CI’s etc C: over de certificatie: acceptatie, CI’s, beoordeling, sancties etc B: standaarden met eisen en voorwaarden certificaat

13 Indeling B-documenten: standaarden
Productie & bewerking B6 Teelt B2 QC (tot 12/2008) B7 Vervoedering B3 Handel B8 Huisdiervoeders B9 Graskippen/ B4. Transport scharreldieren Keuzes zijn gebaseerd op: activiteiten: wat doe je precies ( scope). Hoe je je noemt maakt niet meer uit, het gaat erom welke activiteiten je doet onafhankelijk van product: diervoeders is nu breed gedefinieerd voor specifieke bedrijven wel aparte standaard. Voorbeelden daarvan zijn B6, B10, B5 etc vermijden van meerdere certificaten dubbele teksten: onderhoud B5 Op- en overslag B10 Laboratorium

14 B-documenten: transport standaarden
B4.1 Wegtransport GMP01 + GMP07 Bijlage 14 Wegtransport GMP07, Bijlage 1 B4.2 Binnenvaarttransport GMP01 + GMP08a B4.3 Hygiënecode Binnenvaart GMP08a, Bijlage 1 B4.4 Bevrachting Zeetransport GMP01 + GMP08b B4.5 Bevrachting Railtransport GMP01 + GMP08c

15 Scope GMP B4.1 Wegtransport diervoeders
opslag/ productie opslag/ productie laden vervoeren lossen veehouderij transporteur

16 Opbouw van GMP+ wegtransport
Gebaseerd op: HACCP Levensmiddelen NL ISO Diervoeder Hygiëne Verordening Ervaring met GMP+ standaarden

17 Algemene opbouw van de standaard
8 hoofdstukken, in navolging van ISO9001 1 t/m 3: Scope, definities, etc. 4: Voederveiligheidssysteem 5: Directieverantwoordelijkheid 6: Management van middelen 7: HACCP + Procesbeheersing 8: Meting, analyse en verbetering

18 Nieuwe structuur GMP+-wegtransport
GMP B4.1 is stand-alone standaard vergelijk GMP01 + GMP07 met bijlage alle eisen m.b.t. transport nu in GMP B4.1 paragrafen met *) zijn gelijk aan die paragrafen uit andere GMP+ standaarden + Bijlage 14 wegtransport vergelijk bijlage bij GMP07 voorladingenlijst met reinigingsregimes toelichting op reinigingsregimes (voorheen opgenomen in GMP07)

19 Inhoudelijke aanpassingen
Kwaliteit voederveiligheid Nieuwe ISO 9001:2000 inhoud/structuur Beëindiging graan-na-mest regeling Ladingscategorie wegtransport = LR Integratie elementen uit Diervoeder Hygiëne Verordening R&O regels (verwerkte) dierlijke eiwitten R&O regels dierlijke bijproducten (nog aanpassing in 2006)

20 Elementen Diervoeder Hygiëne Verordening I
I. Algemene eisen: II. Basisvoorwaarden: 1. Documentatie en registratie 1. Personeel 2. Identificatie en traceerbaarheid 2. Infrastructuur - gebouwen - transportmiddelen - laadruimten 3. Klachtenregistratie 3. Reiniging 4. Afvalbeheersing III. HACCP: Transportvolgorde en reinigingsregimes

21 Elementen Diervoeder Hygiëne Verordening II
Verplichting tot toepassing HACCP Generieke HACCP voor diervoedertransport Resultaat: specifieke beheersmaatregelen transportvolgorde reinigings- en desinfectieregimes Conclusie: bedrijven die GMP wegtransport volgen, behoeven geen eigen HACCP plan op te stellen.

22 Inhoud hygiënecode wegtransport (gids voor goede praktijk)
4 hoofdstukken uit GMP+ wegtransport vormen de hygiënecode wegtransport 1 t/m 3: Scope, definities, etc. 4: Voederveiligheidssysteem 5: Directieverantwoordelijkheid 6: Management van middelen 7: HACCP + Procesbeheersing 8: Meting, analyse en verbetering

23 R&O (verwerkte) dierlijke eiwitten
Voorwaarden uit EU BSE-regelgeving: goedgekeurde reinigingsprocedure en inspectie door de bevoegde autoriteit bevoegde autoriteit in NL is de VWA VWA interpretatie van deze voorwaarden: goedkeuring reinigingsprocedure melding van reiniging aan VWA steekproefsgewijze controle op de reiniging door VWA (vgl. APK keuring)

24 R&O (verwerkte) dierlijke eiwitten
Dicalciumfosfaat en tricalciumfosfaat, bloedmeel en bloedproducten, biologische meststoffen en bodemverbeteraars Ladingscategorie LR1 Goedgekeurde reinigingsprocedure VWA Melding van reiniging aan VWA

25 R&O (verwerkte) dierlijke eiwitten
Vismeel: - ladingscategorie LR1 met goedgekeurde reinigingsprocedure door VWA mogen voertuigen na vismeel voor andere doeleinden worden gebruikt melding van reiniging aan VWA Indien de volgende lading voeders met vismeel betreft: ladingscategorie LR4

26 R&O (verwerkte) dierlijke eiwitten
Diervoeders met vismeel, dicalcium- en tricalciumfostaat en bloedproducten van niet-herkauwers, indien de vervolglading voeder voor herkauwers betreft: - ladingscategorie LR1 - goedgekeurde reinigingsprocedure door de VWA - melding van reiniging aan VWA Indien vervolglading voeder voor niet-herkauwers geldt ladingscategorie LR4

27 R&O dierlijke bijproducten
Voorwaarden uit Dierlijke Bijproducten Verordening Reiniging en desinfectie na ieder gebruik van het transportmiddel Dit betreft alle voedermiddelen van dierlijke oorsprong -zuivelproducten, dierlijke vetten, etc. is nu nog ladingscategorie LR4 wordt in 2006 ladingscategorie LR2 conform het VWA R&O kader

28 R&O dierlijke bijproducten
Versoepeling vanuit het VWA R&O kader op reiniging en desinfectie na ieder gebruik: Indien volgende lading hetzelfde product betreft van dezelfde producent dan kan reiniging en desinfectie periodiek aan het einde van de werkdag plaatsvinden Voor gesmolten vetten is periodieke reiniging en desinfectie van bijv 1x per dag of 1x per week voldoende

29 Praktische gevolgen overgang
GMP wegtransport wordt GMP+ Transportlogo vervalt, één GMP+ logo Inhoud handboeken conform nieuwe GMP B4.1 en/of middels goede kruisverwijzingstabel Kruisverwijzingstabellen als hulpmiddel

30 Overgangsperiode GMP 2003 - 2006
Per 1 januari 2006 GMP vervangt GMP+ 2003 2006 overgangsjaar GMP deelnemer: overeenkomst GMP+ 2006 Audit op basis van GMP+ 2006 Certificaat GMP 2003 Certificaat GMP 2006

31 Procedure verzoek tot ladingindeling
Procedure voor het indienen van een verzoek tot (her)indeling van ladingen is ongewijzigd Indeling van ladingen blijft wel veel aandacht vragen, mede door: Uitwisselbaarheid met internationale systemen, zoals Leitlinie Futtermittel- transport en Qualimat Vragen vanuit overheid, in verband met diervoeder hygiëne verordening

32 Onaangekondigde controle wegtransport
Pilot onaangekondigde controle Controle aan de poort van de bedrijven Start pilot 1 januari 2006 In eerste instantie alleen deelnemende wegtransporteurs van CI Vianorm Eind 2006 evaluatie en besluitvorming over definitieve invoering nieuwe vorm van onaangekondigde controle

33 Digitale database voorladingen
Digitale lijst van voorladingen on-line beschikbaar Eenvoudiger en sneller zoeken in de lijst Zoeken op productnaam, uniek nummer, ladingscategorie, synoniem Voorladingen informatie in 4 talen (NL, EN, DUI en FR) Papieren print van lijst blijft beschikbaar

34

35

36

37 GMP gecertificeerde wasplaatsen
Opstellen criteria voor wasplaatsen Wasplaatsen laten erkennen door overheid voor in tijden van besmettelijke dierziekten Optionele module gekoppeld aan GMP+ wegtransport


Download ppt "GMP+ certificatieschema 2006 Wegtransport diervoeders"

Verwante presentaties


Ads door Google