De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Landgoed de Logt” Gebiedsontwikkeling op basis van samenwerking

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Landgoed de Logt” Gebiedsontwikkeling op basis van samenwerking"— Transcript van de presentatie:

1 “Landgoed de Logt” Gebiedsontwikkeling op basis van samenwerking
Ing. Mat Crijns

2 “Landgoed de Logt” Initiatiefnemers: 1. Landgoed Rozephoeve;
ontginningslandschap 550 ha. natuur en landbouw ontbreken duidelijke landschappelijke structuur en hoofdmoment op zoek naar nieuwe economische dragers 2. Eco-energy biomassavergisting op zoek naar een vestigingslocatie rendabele bussines-case vergisting rest biomassastromen terugwinnen N,P,K

3 “Landgoed de Logt” 3. Natuurmonumenten;
belangrijkste terreinbeherende instantie in gebied; Ontwikkelen verbindende natuur aansluitend op Natura 2000 gebied hydrologische situatie verbeteren Natura 2000 gebied

4 “Landgoed de Logt” Wet en Regelgeving Beleid Conclusie:
Verordening Ruimte (past niet) Wet Milieubeheer (past) Natuurbeschermingswet (past) Beleid Cie. Van Doorn Nieuwe koersdocument Provincie Bezuiniging natuurbeleid Conclusie: Goed plan beleidsmatig gewenst. Past niet rechtstreeks in wet en regelgeving

5 “Landgoed de Logt” Resultaten 50 ha. nieuwe natuur
40 ha. landschapsversterking Beekherstel Nieuwe en duurzame economische dragers landgoed Recreatieve versterking Hergebruik Biomassa Groene stroom Kringlopen sluiten Duurzame onderneming in buitengebied

6 Lokale marktpartijen samen met overheden
Ontwikkelruimte Uitvoering Programma Privaatrechtelijke afspr. Omgevingsvergunningen Duurzaam ondernemen Overheidsdoelstellingen

7 Ontwikkelruimte voor een rendabele business-case
Vergunbaar traject Beperkte proceduretijd Duurzame relatie met de omgeving

8 Vergunbaar en “Raad van Stateproof”
Gezamenlijk ontwerp als start Vroegtijdig managen risicofactoren (voorbeeld pro-actieve aanwijzing) Cruciale onderzoeken aan begin traject Flexibel ontwerp

9 Proceduretijd beperken
Betrokkenheid partijen Gezamenlijk ontwerpen Heldere projectstructuur en verantwoordelijkheid Vroegtijdig bestuurders betrekken Vroegtijdig belanghebbenden betrekken Duidelijke focus op producten en procedures (is niet sluitstuk)

10 Duurzame relatie met de omgeving
Vroegtijdig belanghebbenden betrekken Bezwaarmakers worden participanten Veehouders prefered suppliers Groene stroom voor de omgeving Rood en Groen in Backyard Relatie met de overheden Integraal bekt lekker maar verkoopt niet altijd even makkelijk

11

12 Ervaringen/ Succesfactoren
Gebiedsmakelaar essentieel om partijen bij elkaar te brengen Procesgeld/ procesdeskundigheid bij start gewenst Ontwikkelende partijen met visie en begrip voor wederzijdse belangen Gezamenlijke ontwerpsessie Wensen en belangen vooraf inbrengen/transparant Vroegtijdig stadium bestuur en omgeving betrekken Flexibel plan Inbedden in gebiedsontwikkeling heeft voordeel

13


Download ppt "“Landgoed de Logt” Gebiedsontwikkeling op basis van samenwerking"

Verwante presentaties


Ads door Google