De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Trekker Wendy Bonne Dienst Marien Milieu, DG Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu PA3 FRANKRIJK Direction Régionale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Trekker Wendy Bonne Dienst Marien Milieu, DG Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu PA3 FRANKRIJK Direction Régionale."— Transcript van de presentatie:

1 Trekker Wendy Bonne Dienst Marien Milieu, DG Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu PA3 FRANKRIJK Direction Régionale de l'Environnement Nord - Pas-de-Calais (DIREN) A gence de l'Eau Artois-Picardie, Mission Littoral /Boulogne sur mer BELGIË Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) (VLAANDEREN) Dienst Marien Milieu, DG Leefmilieu, FOD VVVL (FEDERAAL) Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee (BMM) (FED) NEDERLAND R ijkswaterstaat - Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS - RIKZ) PA3: Toestand kust- en overgangswateren

2 Aspecten voor overleg in PA3 in het teken van de waterbeheerkwesties  De chemische en biologische waterkwaliteit verbeteren  De lozing van Scheldespecifieke verontreinigende stoffen verminderen om de goede toestand te bereiken Wat is goede chemische en ecologische toestand ? - Aspecten die nog niet Europees vastgelegd zijn - Integratie van verschillende parameters voor status classificatie op niveau van kwaliteitselement - Afbakening van SVWL en artificiële WL – havens (workshop 9 juli 2007) - Mogelijke afstemming van monitoringprogramma’s (met OSPAR, tussen partijen)

3 Aspecten voor overleg in PA3 in het teken van de waterbeheerkwesties  Gegevens, meetmethoden en beoordelingsmethoden uitwisselen en de vergelijkbaarheid verbeteren wegens complexiteit van de Richtlijn verschillen in interpretatie diversiteit aan oplossingen voor wetenschappelijke, technische en practische problemen inzicht in verschillen en overeenkomsten tussen partijen (PA3: chemische en ecologische toestand, scheldespecifieke stoffen, monitoring, maatregelen) kan ook risico op foutieve implementatie beperken

4 Aspecten voor overleg in PA3 in het teken van de waterbeheerkwesties  Goed bestuur voorzien voor de implementatie van de KRW Raadpleging nodig op verschillende niveau’s voor gemeenschappelijk inzicht en aanpak - Verschillen in beheer en capaciteit - Verschillen in tijdsschema in een kader van een veeleisend tijdsschema Kost-efficiëntie en transparantie = sleutel tot geïntegreerd management/coördinatie van beheersplannen en maatregelenprogramma’s  De link leggen met het beheer van beschermde gebieden (ook onder de Habitat- en Vogelrichtlijn) en het voorstel voor een Europese Mariene Strategie

5 Kustwateren 1. Voorstelling (gemeenschappelijke) watertypes in PA3 Monitoring chemische toestand Prioritaire stoffen Monitoring ecologische toestand OW: meso- en macrotidaal laaglandestuarium Overgangs- wateren VL NL BE FR NL Overgangs- wateren Kust- wateren TypesWLTypesWL Frankrijk34 (3H)4 (1)5 (1) Vlaanderen2 (1)12 (2)(3H)11 België feder//1 (1) Nederland1 (1) 3 (1)4 (1) KW: ondiep, mesotidaal, zandig - Euhalien, onbeschut (PA3) Schelde IRBD: oppervlaktewateren – types en categorieën

6 2. Coordinatie van milieudoelstellingen Bepaling goede ecologische toestand Nog overleg nodig Europees afgesproken Coordination encore requise Convenu à niveau européen Huidige - verwachte ecologische toestand ? ? ? ? ???? ? ? ? ? ? ? ? ?

7 Antwerpen Gent Vlissingen Terneuzen Durme Lokeren Rupel Zenne Dijle Nete Kleine Nete Grote Nete Dutch-Belgian border North Sea Overgangswateren VL- NL Durme Rupel Nete Dijle Zenne C D PA3 Bovenschelde Gent stroomop- waarts Westerschelde Zeeschelde Schelde-estuarium Huidige uitdaging: afstemming goede toestand- maximum potentieel

8 Huidige chemische toestand – moeilijkheden in monitoring

9 Scheldespecifieke verontreinigende stoffen Substances polluantes spécifiques pour l’Escaut

10 3. Internationale coördinatie van milieudoelstellingen en nationale-gewestelijke meetnetten Afstemmingen Ecologische toestand: chlorofyl a voor Scheldedistrict: FR NL, BE Chemische toestand trendmonitoring: Coordinatie in OSPARin het Coordinated Environmental Monitoring Programme (CEMP) Scheldespecifieke stoffen Mogelijkheid integratie campagnes op zee

11 Classificatiemiddel voor Macrobenthos (Ysebaert & Escaravage) Ecosysteemschaal Habitat schaal Binnen habitat schaal Schor % Slik % Ondiep subtidaal % Mosselbanken ha Prim.P.:Macro-B Diversiteit Similariteit gemeen- schapssamenstelling Densiteit Biomassa Hiërarchische structuur van sub-indicatoren en indicatoren voor KRW evaluatie (zoals voor Westerschelde en Belgische/Nederlandse kustwateren reeds gebruikt) Algemene indicator BEQI Abra alba gemeenschap / ondiep slibachtig zand Nephtys cirrosa gem./ goed-gesorteerd mobiel zand Ophelia limacina – Glycera lapidum gem./ medium tot grof zand Macoma balthica gem./ ondiep zandig slib OW KW

12 havens VL kunstmatig Sterk veranderde waterlichamen Artificiële waterlichamen Natuurlijke waterlichamen #%#%#% Frankrijk 3H75%//1 KW25% Vlaanderen 8 OW67%3H25%1 KW8% België federaal ////1 KW100% Nederland 1 OW+KW100%//// Alle WL lopen risico ! Zowel chemisch als ecologisch na integratie van alle parameters 4. Coördinatie van de maatregelenprogramma’s Schelde-estuarium: 100% sterk veranderd havens FR sterk veranderd

13 Dank u voor uw aandacht Met dank aan Leden PA3 Secretariaat Internationale Scheldecommissie


Download ppt "Trekker Wendy Bonne Dienst Marien Milieu, DG Leefmilieu FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu PA3 FRANKRIJK Direction Régionale."

Verwante presentaties


Ads door Google