De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PUmA Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid. Arbeidsmarkt en deskundigheid Doel van het project…. Het verkrijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PUmA Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid. Arbeidsmarkt en deskundigheid Doel van het project…. Het verkrijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd."— Transcript van de presentatie:

1 PUmA Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid

2 Arbeidsmarkt en deskundigheid Doel van het project…. Het verkrijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel voor het werkveld omgevingsrecht Verbeteren imago werkveld HOG Docentendag 6 nov 2012

3 werkveld werkveld WO HBO MBO potentiële studenten Zij-instromers Afvallers scholenNatuurlijk verloop Uittreders naar ander werkveld Imago Wisselingen werkgever 1 2 3 4 6 VO PO 7 8 Ander werkveld werkveld 5

4 1.Werkveld Milieu/ bouw/ ruimte Rijk, provincies, gemeenten/ RUD’s, waterschappen Adviesbureaus HOG Docentendag 6 nov 2012

5 Werkveld 2 HOG Docentendag 6 nov 2012 Hele werkveld 19.000 medewerkers In openbaar bestuur 10.000 medewerkers Ongeveer 9.000 medewerkers bij adviesbureaus etc

6 Werkveld 3 Versnippering Groot aantal beroepsverenigingen Samenwerkingsstructuur ontbreekt Eigenaarschap ontbreekt Slecht zicht op initiatieven (communicatie) HOG Docentendag 6 nov 2012

7 2. De instroom in het werkveld Instroom scholen slinkt (ontgroening) Jeugd kiest niet voor werken in het werkveld omgevingsrecht / de overheid Te weinig personeel / zij-instromers Bezuinigingen HOG Docentendag 6 nov 2012 Instroom onderwijs nu ongeveer 700 2007 – 2010: 30% minder jongeren

8 Teruglopende uitstroom scholen HOG Docentendag 6 nov 2012

9 3. De uitstroom Uitstroom naar ander werkveld neemt toe Uitval op scholen ( ongeveer 20 %) Natuurlijk verloop (vergrijzing/ ziekte etc) HOG Docentendag 6 nov 2012 Vervangingsvraag nu 2500 mw per jaar Pensioen nu 250, na 2020 > 600 mws

10 4. Samenwerking scholen en werkveld Scholen en werkveld werken onvoldoende samen Onderlinge communicatie kan beter Steeds minder ‘milieuscholen’. Erg ? Onvoldoende stageplekken Scholen en werkveld niet sexy Gastlessen Aangrijpingstabel HOG Docentendag 6 nov 2012

11 leeftijdschooldoel actiesactierol werkveld 4 t/m 12basisschool leerlingen en leerkrachten voelen zich verbonden met de kwaliteit van hun leefomgeving, water, lucht, natuur etc. natuur-/waterprojectjes, themaweken Persoonlijk contact, lesondersteuning met praktische projecten in eigen omgeving en praktische begeleiding Basisschool structureel ondersteunen om Beta in hun leerplan op te nemen Regionaal actief participeren in VTB-programma (Verbreding Techniek Basisonderwijs) 12 t/m 15Voortgezet Onderwijs Beïnvloeden pakketkeuze (techniek) Beelden (laten) ontwikkelen volgens Beta-mentality model; bijv. voor concrete Beta en Mensgerichte generalist toegespitst op omgevingsrecht Aangepast aan doelgroep. Ontwikkeling van deze beelden ondersteunen, praktisch of financieel. Samen met vervolgonderwijs. 15 t/m 18Voortgezet Onderwijs Beïnvloeden keuze vervolgopleiding (NT- of NG-pakket) Contextrijke beta-projecten uitvoeren op vmbo of havo/vwo scholen die aansluiten bij Betamentality-wereld van de jongeren (=interesse) en zicht bieden op toekomstperspectief (=beroepsbeeld) Aansluiten bij programma’s als TechNet (voor vmbo en mbo), Jet-Net (voor havo/vwo), Technasium en Universum Uitdagende en contextrijke projecten ondersteunen Ondersteuning bieden bij profielwerkstukken in samenwerking met regionaal onderwijs Actief participeren in beroeps- en opleidingsoriëntatie. Beroepsbeelden concreet voor het voetlicht brengen Oriënterende activiteiten (excursies, snuffelstages, maatschappelijke stage, workshops) aanbieden in samenwerking met regionaal onderwijs. Persoonlijke verhalen over beroep en loopbaan. Imago verbeteren Praktijkactiviteiten (excursies, maatschappelijke stage) aanbieden. Persoonlijke verhalen met dilemma’s, spannend! Werkveld en geschikte opleidingen in beeld brengt met Betamentality- beelden; via websites, groepen in social media. Opzet en onderhoud website (met vervolgopleidingen); Groepen in social media waarin jonge professionals actief meedoen. Jongeren tijdens PR-activiteiten van vervolgopleidingen perspectief bieden (interessant werkveld, loopbaanperspectief) Jonge professionals doen actief mee tijdens PR-activiteiten (digitaal en real- life) van geschikte mbo-hbo-univ. opleidingen. Regionaal HOG Docentendag 6 nov 2012 Aangrijpingstabel

12 Samenwerking 2 Gericht op meer instroom (PSO-box) Beïnvloeding keuze scholieren Regionale samenwerking scholen-werkveld Landelijke coördinatie HOG Docentendag 6 nov 2012 overheid scholenwerkveld

13 5. MBO / HBO /WO Doorlopende leerlijn Onderlinge afstemming Welke opleidingen zijn relevant ? Communicatie naar studenten en werkveld ? Bijeenkomst studenten ! Andere vormen van werving toepassen Opleidingsprogr.’s sluiten aan op werkveld HOG Docentendag 6 nov 2012

14 6. Primair en voortgezet onderwijs Jeugd kent werkveld niet of nauwelijks Nme sluit niet aan bij werkveld HOG Docentendag 6 nov 2012

15 7. Imago Geen/ slecht beroepsbeeld bij jongeren Wat is ‘het vak’ ? Verbetering imago (filmpje, wervingssite)wervingssite Geitenwollensokken HOG Docentendag 6 nov 2012

16 Titel van de presentatie

17 8. Ander werkveld etc. Salariëring Concurreren of samenwerken ? Invloed politiek (bijv. topsector, NME, bezuinigingen) HOG Docentendag 6 nov 2012

18 Aantoonbare expertise individuele medewerker Behoud kwaliteit op langere termijn Kwaliteit scholing (veel kaf tussen het koren) Hoe kunnen we opgedane ervaring ‘oogsten’ ? Betere aansluiting scholen op werkveld Gekwalificeerd ? HOG Docentendag 6 nov 2012

19 Meer informatie ? HOG Docentendag 6 nov 2012 www.omgevingsstudies.nl www.uitvoeringmetambitie.nl ronald.bakker@minienm.nl


Download ppt "PUmA Project Arbeidsmarkt en Deskundigheid. Arbeidsmarkt en deskundigheid Doel van het project…. Het verkrijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd."

Verwante presentaties


Ads door Google