De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Subtitel TITEL VDKVO i.s.m. DNI De voorbereiding van een omvormingsdossier BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Subtitel TITEL VDKVO i.s.m. DNI De voorbereiding van een omvormingsdossier BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5."— Transcript van de presentatie:

1 subtitel TITEL VDKVO i.s.m. DNI De voorbereiding van een omvormingsdossier BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5

2 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Opzet  Een internettenproject  4 Dossiers 1.Elektronica 2.Informatica 3.Boekhouden 4.Orthopedagogie  Per dossier 3 sessies

3 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Welkom Sessie 1 Het programma van vandaag 5 februari  Verwelkoming en voorstelling  Tijdspad HBO 5  Toelichting kader toets nieuwe opleiding en de macrodoelmatigheidstoets in het kader van de omvormingsdossiers  Middagpauze  Inleiding en oefening op IKZ, onderwerp 5 van het omvormingsdossier

4 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Welkom Sessie 2 Onderwerpen 1 en 2: Beoogde leerresultaten en Programma  Competentiematrixen ontwerpen over een aantal beroepsspecifieke opleidingsonderdelen van een finaliteit.  Het aftoetsen van beoogde leerresultaten t.o.v. de Dublindescriptoren en de descriptoren van het Europees referentiekader niveau 5.  Aftoetsen van de opleidingsprogrammaties.

5 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Welkom Sessie 3 Onderwerpen 6, 3 en 4: Evaluatie, Personeel en Voorzieningen  Competentiematrixen aftoetsen aan deze onderwerpen  Screaning van evaluatiemethodes  Inzetbaarheid en nascholing personeel  Infrastructuur op maat van de opleiding

6 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Doelstellingen De kwaliteitscoördinator en/of opleidingscoördinator kan/kunnen:  een inhoudelijk sterk omvormingsdossier opstellen volgens de gestelde criteria van de NVAO en de Commissie HBO;  een systeem van interne kwaliteitszorg opzetten op het niveau van de opleiding;  een actieplan opstellen voor het verzamelen en ontsluiten van relevante data, zowel ter ondersteuning van het omvormingsdossier als in functie van de macrodoelmatigheidstoets.

7 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Wat is NIET de bedoeling  Concrete begeleiding IKZ  Aanbieden van een kant en klaar omvormingsdossier  De onduidelijkheden tussen het Departement en de NVAO uitklaren

8 17/09/2014 Doelstelling 1 De kwaliteitscoördinator en/of opleidingscoördinator kan/kunnen:  een inhoudelijk sterk omvormingsdossier opstellen volgens de gestelde criteria van de NVAO en de Commissie HBO Hoe:  gerichte info- en werksessies rond de verschillende onderwerpen van het conceptkader  het conceptkader aangevuld met:conceptkader  zelfevaluatievragen  mogelijke bronnen  tips bij het uitschrijven BEGELEIDINGSTRAJECT

9 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Het tijdspad HBO 5 Het tijdspad omvorming HBO naar HBO5: Aanvraagdossier ingediend voor 1 januari 2012 zonder afbreuk te doen aan de termijnen, dus:

10 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Het tijdspad HBO 5  Wanneer een opleiding of module start op 1 september: Dossier indienen voor 30 november  Wanneer een opleiding of module start op 1 februari: Dossier indienen voor 31 mei

11 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Tijdspad HBO 5 Toets nieuwe opleiding Accreditatieorgaan (NVAO)

12 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Tijdspad HBO 5 Macrodoelmatigheidstoets Commissie HBO ( AKOV)

13 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Tijdspad HBO 5 Deze twee organisaties brengen hun advies uit op 15 maart of op 30 september.  1 maand vooraf krijgt de instelling ontwerprapport.  Bijsturen is mogelijk.

14 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Tijdspad HBO 5 In een volgende stap krijgt de Vlaamse Onderwijsraad 30 dagen om advies uit te brengen. Op basis van deze drie adviezen neemt de Vlaamse Regering een beslissing, BVR.

15 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Tijdspad HBO 5 Het BVR wordt binnen 30 dagen aan de instelling bezorgd. Wanneer is dit precies????

16 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT Wat moet vooraf gaan:  Referentiekaders: Beroepscompetentieprofielen, BCP  BCP worden ingeschaald, niveau 5 noodzakelijk.  Beroepskwalificatie  Onderwijskwalificaties  Dan pas kan een instelling een programmatie of omvorming starten! Tijdspad HBO 5

17 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5 De Kaders  Programmatie van een HBO 5 -opleiding  Macrodoelmatigheidstoets  Toets nieuwe opleiding  Kwaliteitszorg  Interne kwaliteitszorg  Externe kwaliteitszorg Visitatie Accreditatie  Overgangsbepalingen:  omvorming bestaande opleidingen

18 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT  Wat beoogt de opleiding?  Met welk programma?  Met welk personeel?  Met welke voorzieningen?  Hoe wil de opleiding de kwaliteit borgen?  Hoe wil de opleiding toetsen?  Zijn er voldoende financiële middelen? (alleen bij TNO volledig nieuwe opleidingen) HBO 5 De Kaders

19 17/09/2014 Beoogde leerresultaten  Domeinspecifieke eisen  Beoogde leerresultaten:  gebaseerd op erkende beroepskwalificatie  aansluiten bij eisen vanuit beroepenveld  in afstemming met aanvullende opleidingen HBO of HO  Niveau  erkende beroepskwalificatie: niveaudescriptor 5 in Vlaamse kwalificatiestructuur  aansluiten bij Dublin descriptoren (short cycle) BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5 De Kaders

20 17/09/2014 Programma  Professionele gerichtheid -actuele vakliteratuur/cursusmateriaal -aansluiten bij actuele ontwikkelingen in vakgebied -aansluiten bij actuele beroepspraktijk  Relatie tussen beoogde leerresultaten en programma -inhoud, didactisch concept, werkvormen -vertaling beoogde leerresultaten in leerdoelen -Werkplekleren  Samenhang programma -inhoudelijke samenhang (verticaal en horizontaal) BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5 De Kaders

21 17/09/2014 Inzet van personeel  Kwaliteit personeel  kwalificaties van het personeel  verbinding met beroepspraktijk  Kwantiteit personeel  ‘ voldoende’ personeel? BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5 De Kaders

22 17/09/2014 Voorzieningen  Materiële voorzieningen  huisvesting en materiële voorzieningen  Studiebegeleiding en informatievoorziening  adequaat met het oog op studievoortgang? BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5 De Kaders

23 17/09/2014 Interne kwaliteitszorg  Kwaliteitssysteem systeem van interne kwaliteitszorg Streefdoelen Evaluaties verbetermaatregelen (pdca)  Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5 De Kaders

24 17/09/2014 Toetsing  Toetsbeleid  toetsing: valide, betrouwbaar, inzichtelijk  Afsluitende toetsing  weerspiegeling van beoogde leerresultaten? HBO 5 De Kaders BEGELEIDINGSTRAJECT

25 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5 De Kaders De Scores  NVAO-kaders:  facetten  onderwerpen  eindoordeel  Bij visitatie/accreditatie: vierpuntsschaal  onvoldoende, voldoende, goed, excellent  Bij TNO: tweepuntschaal  Onvoldoende, voldoende (voor nieuwe opleidingen)  “Voldoende” = voldoet aan de basiskwaliteit  Bij TNO omvorming: geen scores voor facetten!

26 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5 Macrodoelmatigheidstoets Criteria(1):  De verwachte instroom  De verwachte uitstroom van de opleiding  De mate waarin de opleiding gericht is op de beoogde doelgroep  De beschikbare infrastructuur

27 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5 Macrodoelmatigheidstoets Criteria(2):  De beschikbaarheid van plaatsen voor werkplekleren.  De beschikbaarheid van de middelen om het volledige opleidingstraject te kunnen aanbieden  De beschikbare expertise  De samenwerking met andere onderwijsinstellingen of publieke verstrekkers van beroepsopleidingen (in het kader van de instroom en uitstroom – verkorte trajecten)

28 17/09/2014 BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5 Macordoelmatigheidstoets Criteria(3):  De samenwerking met andere onderwijsinstellingen in het kader van mogelijk verkorte trajecten in het hoger onderwijs.  De samenwerking van de arbeidsmarkt  De samenwerking met publieke verstrekkers van beroepsopleidingen

29 17/09/2014 Opmerkingen Rekening houdende met volgende feiten: 1.De commissie HBO bestaat nog niet 2.De onderwijskwalificaties zijn er nog niet 3.Voor de meeste HBO 5 -opleidingen zijn er nog geen beroepsprofielen beschikbaar. 4.Nog geen protocol taakverdeling Inspectie versus visitatiecommissie 5.Nog geen visitatieprotocol 6.Nog geen accreditatieprotocol 7.Enkel een conceptkader HBO 5 -opleidingen van de NVAO BEGELEIDINGSTRAJECT

30 subtitel TITEL VDKVO i.s.m. DNI Vragen/bedenkingen BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5

31 subtitel TITEL VDKVO i.s.m. DNI MIDDAGPAUZE BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5

32 subtitel TITEL VDKVO i.s.m. DNI Hefbomen voor de eigen ontwikkeling IKZ EN EKZ

33 17/09/2014 ACTPLAN DOCHECK PLANDO CHECKACT Centrummissie Visie per opleiding (geënt op de centrumvisie) Strategische en Operationele Doelstellingen en indicatoren bepalen JAP = Operationele doelstellingen Meten van indicatoren IKZ EKZ Visitatie en Accreditatie VC VB → OR >< RO VR Opvolging VR IKZ EN EKZ Hefbomen voor de eigen ontwikkeling Op centrum- /opleidings -niveau Op opleidings- niveau Borgen, Bijsturen Bannen OD ZER

34 17/09/2014 Interne kwaliteitszorg  Kwaliteitssysteem Er is voorzien in een systeem van interne kwaliteitszorg, waarbij mede aan de hand van toetsbare streefdoelen en periodieke evaluaties verbetermaatregelen worden getroffen.  Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Bij de interne kwaliteitszorg worden medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de opleiding actief betrokken. BEGELEIDINGSTRAJECT Opdracht 1

35 17/09/2014 Opdracht 1 Opdracht bij onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg Vereisten: wat moeten we beschrijven? een systeem van interne kwaliteitszorg toetsbare streefdoelen periodieke evaluaties verbetermaatregelen het actief betrekken van medewerkers, studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de opleiding Beschrijf concreet en gedepersonaliseerd één van bovenstaande vereisten. BEGELEIDINGSTRAJECT

36 17/09/2014 Opdracht 2 Opdracht bij onderwerp 5: Interne kwaliteitszorg Lees elkaars teksten vanuit het standpunt van een beoordelingspanel. Is alles duidelijk? Welke vragen heb je voor dit CVO? Overleg en noteer. BEGELEIDINGSTRAJECT

37 subtitel TITEL VDKVO i.s.m. DNI Vragen/bedenkingen BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5

38 17/09/2014 Vervolg Plaats: Nascholingscentrum GO! te Jette Data: 5 maart 2010 van 10 tot 15u Doelstelling sessie 2:  Competentiematrixen ontwerpen over een aantal beroepsspecifieke opleidingsonderdelen van een finaliteit.  Het aftoetsen van beoogde leerresultaten t.o.v. de Dublindescriptoren en de descriptoren van het Europees referentiekader niveau 5.  Aftoetsen van de opleidingsprogrammaties. BEGELEIDINGSTRAJECT

39 17/09/2014 Vervolg Opdracht Mee te brengen:  Opleidingsprogramma  Opleidingsdoelstellingen  Opleidingscompetentie  NVAO-conceptkaders van beroepsspecifieke opleidingsonderdelen EVALUATIEFORMULIER SESSIE 1 BEGELEIDINGSTRAJECT


Download ppt "Subtitel TITEL VDKVO i.s.m. DNI De voorbereiding van een omvormingsdossier BEGELEIDINGSTRAJECT HBO 5."

Verwante presentaties


Ads door Google