De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een nieuw concept, en dan…? Den Bosch, 3 februari 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een nieuw concept, en dan…? Den Bosch, 3 februari 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Een nieuw concept, en dan…? Den Bosch, 3 februari 2009

2

3 !

4 4 Hoe lang 1 Waarom 2 Wat 5 Waar 3 Hoe 6 Hoe goed is goed concept >> Werkplan cgo Waarheen leidt de weg…..?

5 Definiëren competentiegericht onderwijs Top down sturen en bottom up beïnvloeden Sturen op visie met ruimte voor inspraak Kernconcept implementatie

6 Competentie in een schema Situaties Complicerende factoren Fysieke omgeving Voorwaardelijk Kennis Vaardigheden Houdingen Waar gaat het gebeuren? Wat heb je daarbij nodig? Competentie Wat ga je doen? Activiteit - relatie - opdracht - onderzoeken - uitvoeren Relatie met examenprogramma

7 OndernemingsniveauOmschrijving Strategisch >>eindverantwoordelijke(n) Richten Tactisch >>middenmanagement Inrichten Operationeel >>Middenmanagement & Docenten Verrichten Verander-niveaus

8 Ondernemings- niveau OmschrijvingCompetenties =mix van… StrategischRichten Visie en open staan Invloed (macht?) Planningsvaardigheid Administratief inzicht Innovatie Relaties school en regio Raadplegen experts Eind-verantwoordelijke(n)

9 Ondernemings niveau OmschrijvingCompetenties =mix van… TactischInrichten Invloed (macht?) Leidinggeven Handelen in onzekere situaties Planningsvaardigheid Besluitvaardigheid Administratieve vaardigheden Logistieke vaardigheden Middenmanagement

10 Ondernemings niveau OmschrijvingCompetenties =mix van… OperationeelVerrichten Aanpassingsvermogen Planningsvaardigheid Zelfcontrole Representatievaardigheid (ambassadeur) Contacten en netwerken Arrangeren Reflectie (competenties tot….?) !Eigenschap: stressbestendig Docenten & Middenmanagement

11 PLATFORM VMBO INTERSECTORAAL Wat is intersectoraal vmbo? Programma op het niveau van Basisberoeps- Kaderberoeps- en Gemengde Leerweg. Opgebouwd uit elementen van bestaande sectoren* Biedt uitstel van studie-/beroepskeuze Leidt tot versterking ‘definitieve’ studie- en beroepskeuze. Brede opleiding, sterk oriënterend. *techniek, Z&W, economie, groen

12 PLATFORM VMBO INTERSECTORAAL Wat is intersectoraal vmbo? Streeft naar integratie AVO-vakken / praktijk. Doorlopende leerlijnen en competentiegericht onderwijs Zoveel mogelijk reële praktijkopdrachten. Goede basis voor instromen in het MBO. Uitdagend onderwijs voor zowel jongens als meisjes om zich breed te oriënteren en ontwikkelen.

13 PLATFORM VMBO INTERSECTORAAL Kwaliteit gebaseerd op: Doorstroomconvenant met ROC Cgo-afspraken met mbo en verkenning aansluiting domeinen Afstemming met regio Contacten met arbeidsmarkt en instellingen Intersectorale leermiddelen (in ontwikkeling door scholen en via Platform) Toegerust en bekwaam docenten team Inspirerende leeromgeving Kwaliteitsbewaking, CE (CSPE) en schoolexamen Afstemming met OC&W

14 1. Scholing 3. Acquisitie 2. Ondernemings- plan 7. Bouwen webwinkel 8. Orderverwerking 4. Selecteren assortiment 9. Evaluatie & beoordeling 5. PR & Marketing 6. Voorbereiding webwinkel

15

16 Binnen de thema’s worden theorie- en praktijkmodules behandeld. Voorbeelden van modules zijn: Organisatie en uitvoering van sport- en recreatieactiviteiten Onderhoud groen Onderhoud gebouwen Praktijk zwemmen Sociale vaardigheden ICT en AV middelen Stage

17 PLATFORM VMBO INTERSECTORAAL VERTREKPUNT? Puur onderwijsinhoudelijk Prognose zorgen Cultuur Profiel

18 PLATFORM VMBO INTERSECTORAAL VERTREKPUNT onderwijsvernieuwing? Puur onderwijsinhoudelijk Prognose zorgen Cultuur Profiel Pedagogisch didactische visie cgo Stevige afspraken ROC Onderlinge afstemming team Teamscholing Dynamiek LOB maar … Dirigent en orkest Fasering en timing Vasthoude n

19 PLATFORM VMBO INTERSECTORAAL VERTREKPUNT onderwijsvernieuwing? Puur onderwijsinhoudelijk Prognose zorgen Cultuur Profiel Positionering door merging van afdelingen Weer ruimte voor inhoud Behoud van ‘pareltjes’ Maar …. Snelle stolling Betrokkenheid? Hang naar het traditionele Nadruk vakinhoud vs lob

20 PLATFORM VMBO INTERSECTORAAL VERTREKPUNT onderwijsvernieuwing? Puur onderwijsinhoudelijk Prognose zorgen Cultuur Profiel Dynamiek Teamvorming Competentievorming >>Bekwaamheid (BiO) Relatie docent<>leerling Maar…. Weerstands vertraging Doorontwikkel capaciteit

21 PLATFORM VMBO INTERSECTORAAL VERTREKPUNT onderwijsvernieuwing? Puur onderwijsinhoudelijk Prognose zorgen Cultuur Profiel Aantrekkingskracht Pedagogisch didactische ‘gekendheid’ Inkadering vernieuwingsruimte Complementair binnen RPO ‘Zuivere’ doorstroom Community Maar…. Afhankelijkheid regio Verwachtingen Doorstroom mbo en beroepenveld

22 Acht Tips uit de Praktijk Neem de tijd om visie en cgo-concept goed uit te denken en te concretiseren (definiëring!); Investeer in het personeel door tijd, geld en ruimte beschikbaar te stellen; Overleg vanaf de start van het traject met het roc, bedrijven en instellingen in je regio; Ga kijken bij andere scholen en leer van hun ervaringen; Geef docententeams de ruimte om mee te denken en mee te doen in de ontwikkelingen; Begin klein en werk vanuit succeservaringen aan verdere vernieuwingen; Wees voorzichtig met grote investeringen in huisvesting en inrichting; Ontwikkel eerst je leerplan (incl. leercontexten) en maak daarna de vertaling naar de huisvesting Sluit aan bij de domeinen mbo

23 Trots? “dat we er aan zijn begonnen….”


Download ppt "Een nieuw concept, en dan…? Den Bosch, 3 februari 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google