De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ketenzorg spoedeisende hulp; op weg naar een nieuwe CQI vragenlijst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ketenzorg spoedeisende hulp; op weg naar een nieuwe CQI vragenlijst"— Transcript van de presentatie:

1 Ketenzorg spoedeisende hulp; op weg naar een nieuwe CQI vragenlijst
Herman Sixma Inge van Wagtendonk en anderen CQI-onderzoekersforum

2 Keten spoedzorg

3 Project ‘Ontwikkeling CQI spoedketen’
Subsidie: ZonMw Uitvoering: - IQ Healthcare (HAP) - Julius Centrum (SEH) - NIVEL (Ambulancedienst) Betreft: de eerste twee fasen van CQI ontwikkeltraject Afronding:

4 Doelstellingen De constructie van een CQI-vragenlijst, gericht op de samenwerking binnen de keten spoedzorg vanuit het perspectief van patiënten 2. Het realiseren van draagvlak en betrokkenheid bij de verschillende partijen op weg naar implementatie van deze CQI-vragenlijst

5 Uitwerking (1) Het nieuwe CQI-meetinstrument richt op de samenwerking en overdracht van patiënten tussen de ketenpartners in de spoedzorg Het nieuwe CQI-meetinstrument zal modulair worden ingezet, in combinatie met specifieke instrumenten voor de ketenpartners Het realiseren van draagvlak en betrokkenheid bij de verschillende partijen op weg naar implementatie van deze CQI-vragenlijst

6 Uitwerking (2) Het nieuwe CQI-meetinstrument sluit aan op de vragenlijsten die zijn/worden ontwikkeld voor: - de (spoed)zorg door huisartsen en huisartsenposten; - de (spoed)zorg door SEH afdelingen van ziekenhuizen; - de (spoed)zorg verleend door de ambulancedienst

7 Intermezzo (1) “….ergens bij de overdracht in het ziekenhuis is het fout gegaan. De arts was vreselijk boos op de ambulancebroeder en wilde dat die broeder excuses aan mij aanbood. Maar ik weet echt niet waar en wanneer het fout is gegaan….”

8 Intermezzo (2) “…eigenlijk is alles goed gegaan, ook met de overdracht. Ze zeggen precies wat er aan de hand is met al die vaktermen en zo. Die begrijp ik niet maar mijn schoondochter heeft alles uitgelegd. En och, het interesseert mij eigenlijk ook niet, weet je. Je bent eindelijk in het ziekenhuis…”

9 Methode (1) Literatuuronderzoek
Interviews met experts uit de drie groepen Groepsgesprekken (5 stuks, 24 deelnemers) + diepte-interviews (8 stuks) met patiënten Feedback begeleidingscommissie en WOG Cognitieve test via telefonische interviews met 3 x 5 patiënten Afsluitende expert meeting met deelnemers uit de drie groepen

10 De concept CQI vragenlijst (1)
Module 1: samenwerking huisartsenpraktijk en ambulancepersoneel (4 screenervragen, 9 ervaringsvragen, 1 evaluatievraag) Module 2: samenwerking huisartsenpraktijk en SEH afdeling ziekenhuis (1 screenervraag, 9 ervaringsvragen, 1 evaluatievraag)

11 De concept CQI vragenlijst (2)
Module 3: samenwerking huisartsenpost en ambulancepersoneel (4 screenervragen, 9 ervaringsvragen, 1 evaluatievraag) Module 4: samenwerking huisartsenpost en SEH afdeling ziekenhuis (1 screenervraag, 9 ervaringsvragen, 1 evaluatievraag)

12 De concept CQI vragenlijst (3)
Module 5: samenwerking ambulancedienst en SEH afdeling ziekenhuis (2 screenervragen, 6 ervaringsvragen, 1 evaluatievraag) Module 6: persoonlijke gegevens + vragenlijst-verbetering (14 vragen)

13 De concept CQI vragenlijst, voorbeelden van vragen
Huisarts aanwezig bij aankomst ambulance Uitleg huisarts > ambulancepersoneel Tegenstrijdige informatie huisarts – ambulancepersoneel? Aansluitende zorg huisarts – ambulancepersoneel? Dachten huisarts – ambulancepersoneel hetzelfde over de ernst klacht Meebeslissen over keuze ziekenhuis Wist de SEH van de komst patiënt?

14 De nieuwe CQI-spoedketen: verdere ontwikkelingen
Afronding huidig project Ontwikkeling voorstel fase 3 en 4 Bekijken consequenties praktijktest van (een deel van de) nieuwe CQI vragenlijst via een (lopend) onderzoek bij de RAVU

15 Opzet RAVU-onderzoek Onderzoek betreft uittesten van CQI ambulancezorg (inclusief module 5 > samenwerking ambulancedienst – SEH afdeling) Aantal respondenten: 366 (A1 en A2 ritten) Ervaring + belangscores beschikbaar

16 Eerste resultaten RAVU-onderzoek
- Relatief hoge percentages ‘weet niet’ + ‘niet van toepassing’ bij de vragen over ‘meebeslissen ziekenhuis’, ‘wist SEH van komst?’ en ‘hetzelfde denken over ernst klacht’ (30%) Schaal ‘overdracht’ met 3 of 4 vragen Percentage negatieve ervaringen ligt tussen de 3% en 9% op de overdracht-items Evaluatiescore >> 80% geeft ‘8 of hoger’

17 Conclusies Ketenzorg vraagt om een goede definitie; wat neem je wel en niet mee….. Ketenzorg (in ons geval de samenwerking tussen partners in de spoedzorg) is voor patiënten vaak onzichtbaar en daardoor lastig te operationaliseren en te meten Kwaliteit van de keten spoedzorg lijkt voor veel patiënten ondergeschikt aan de zorg die door de ketenpartners zelf wordt verleend


Download ppt "Ketenzorg spoedeisende hulp; op weg naar een nieuwe CQI vragenlijst"

Verwante presentaties


Ads door Google