De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CQI meetinstrumenten: achtergronden en instrumentontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "CQI meetinstrumenten: achtergronden en instrumentontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 CQI meetinstrumenten: achtergronden en instrumentontwikkeling
Herman Sixma Rotterdam april 2007

2 Opbouw presentatie Achtergronden CQI meetinstrumenten
Doelstelling CQI meetinstrumenten Het ontwikkeltraject - constructie - psychometrische test - test op discriminerend vermogen - vaststelling meetinstrument Afsluitende opmerkingen

3 Bouwsteen 1: de QUOTE meetinstrumenten
QUality Of care Through the patient’s Eyes Vragenlijsten met algemene en aandoening- en/of sectorspecifieke kwaliteitsaspecten, waarbij gevraagd wordt naar: Belang van kwaliteitsaspecten Ervaring (wordt aan verwachtingen voldaan?) Verbeterpunten: ervaring x belang

4 Voorbeelden van QUOTE’s en QUOTE Look-a-likes
Benchmark thuiszorg Kwaliteit van zorg epilepsie Ziekenhuis Vergelijkings Systeem Benchmark zorgkantoren Kwaliteit prestaties RIO’s Kwaliteit van zorg verstandelijk gehandicapten QUOTE Diabetes QUOTE Astma / COPD QUOTE Reuma QUOTE Staar QUOTE HIV QUOTE IBD QUOTE borstkanker QUOTE angst en depressie QUOTE fysiotherapie QUOTE huisartsen QUOTE ouderen QUOTE ergotherapie QUOTE lich. Gehandicapten QUOTE TBC

5 Bouwsteen 2: de CAHPS meetinstrumenten
Consumer Assessment of Healthcare Providers and Systems Vragenlijsten met vooral algemene kwaliteits-aspecten waarbij gevraagd wordt naar: Ervaring (wordt aan verwachtingen voldaan) Problemen met toegankelijkheid Algemeen rapportcijfer Protocollen voor steekproeftrekking, data-verzameling, analyse en rapportage

6 CAHPS-instrumenten Please answer the questions in this survey about this stay at [FACILITY NAME]. Do not include any other hospital stay in your answers.   YOUR CARE FROM NURSES During this hospital stay, how often did nurses treat you with courtesy and respect  Never  Sometimes  Usually  Always   Before giving you the medicine, did hospital staff describe possible side effects in a way you could understand?  Yes  No 5. Using any number from 0 to 10 where 0 is the worst possible care and 10 is the best possible care, what number would you give the care you got from all the nurses who treated you? 0 Worst possible nursing 1 1 care 2         Best possible nursing care

7 CAHPS + QUOTE = CQ Index Antwoordsystematiek van CAHPS
Layout van CAHPS Protocollen van CAHPS Aandoening-/sectorspecifieke verdieping van QUOTE Belangvragen van QUOTE Verbeterscores van QUOTE

8 CQI-meetinstrumenten
In voor- bereiding Constructie 1e test 2e test Gereed zorg en zorgverzekering fysiotherapie staaroperaties heup/knieoperaties diabetes ketenzorg VV&T gehandicaptenzorg ambulante + 1e lijns GGZ maagmiddelen huisartsenzorg eerstelijnszorg farmacie geboortezorg ziekenhuisopname mammacare reuma ketenzorg rughernia spataderzorg

9 CQI meetinstrumenten dienen publieke en private doelen
Keuze-informatie Kwaliteits-informatie Verbeter-informatie Zorginkoop-informatie Toezichts-informatie Monitor-informatie Consumenten  Patiënten/cliënten  Zorgaanbieders  Verzekeraars  IGZ / NMa  Overheid 

10 Verbeterpunten heup-/knieoperaties

11 Bereikbaarheid/bejegening in huisartspraktijk
2,5 2,7 2,9 3,1 3,3 3,5 3,7 3,9 15 (63) 20 (40) 22 (71) 19 (49) 1 (102) 10 (210) 23 (63) 3 (397) 11 (81) 8 (218) 13 (128) 6 (106) 12 (123) 2 (130) 4 (110) 7 (399) 9 (118) netwerk diabeteszorg (aantal patiënten) gem. score *** * Bron: Rupp e.a., Afdeling Sociale Geneeskunde AMC, 2006

12 Ontwikkeltraject CQI meet-instrumenten
Ontwikkeling vragenlijsten (duurkent publiek/private financiering: ZonMw VWS Verzekeraars Collectebusfondsen Metingen hebben private financiering: Zorgaanbieders

13 1. Idee voor ontwikkeling CQ Index 2. Opstellen plan voor ontwikkeling
3. Aan-vragen subsidie 4. Start ontwikkel-project 5. Constructie meetinstru- ment 7. Test Psychometrie en discriminerend vermogen 6. Data-verzameling (en) 8. Rapportage bevindingen 9. Nieuwe CQ Index Afstemming met CKZ ontwikkel-programma Privaat ontwikkelproject: Advies WAR over onderzoeksplan Advies WAR aan onderzoekers over conceptlijst Toets WAR van rapport en herzien instrument; advies WAR aan bestuur CKZ Vaststelling instrument + rapport door CKZ Publiek ontwikkelproject: toets onderzoeksplan door WAR

14 1. Idee voor ontwikkeling CQ Index 2. Opstellen plan voor ontwikkeling
3. Aan-vragen subsidie 4. Start ontwikkel-project 5. Constructie meetinstru- ment 7. Test Psychometrie en discriminerend vermogen 6. Data-verzameling (en) 8. Rapportage bevindingen 9. Nieuwe CQ Index Afstemming met CKZ ontwikkel-programma Privaat ontwikkelproject: Advies WAR over onderzoeksplan Advies WAR aan onderzoekers over conceptlijst Toets WAR van rapport en herzien instrument; advies WAR aan bestuur CKZ Vaststelling instrument + rapport door CKZ Publiek ontwikkelproject: toets onderzoeksplan door WAR

15 Constructie CQI meetinstrument
Focusgroepgesprekken met gebruikers (evt. aangevuld met diepte-interviews) Literatuurstudie, inclusief bestudering bestaande vragenlijsten Begeleidingscommissie / klankbordgroep Commentaar aanbieders, zorginkoop-teams, verzekeraars, patiënten- en cliëntenorganisaties

16 1. Idee voor ontwikkeling CQ Index 2. Opstellen plan voor ontwikkeling
3. Aan-vragen subsidie 4. Start ontwikkel-project 5. Constructie meetinstru- ment 7. Test Psychometrie en discriminerend vermogen 6. Data-verzameling (en) 8. Rapportage bevindingen 9. Nieuwe CQ Index Afstemming met CKZ ontwikkel-programma Privaat ontwikkelproject: Advies WAR over onderzoeksplan Advies WAR aan onderzoekers over conceptlijst Toets WAR van rapport en herzien instrument; advies WAR aan bestuur CKZ Vaststelling instrument + rapport door CKZ Publiek ontwikkelproject: toets onderzoeksplan door WAR

17 Dataverzameling Steekproeftrekking op basis van protocol, afgestemd op doelgroep Dataverzameling (vragenlijsten / interviews) afgestemd op doelgroep - Data-entry op basis van protocol (inclusief controles)

18 1. Idee voor ontwikkeling CQ Index 2. Opstellen plan voor ontwikkeling
3. Aan-vragen subsidie 4. Start ontwikkel-project 5. Constructie meetinstru- ment 7. Test: cognitief psychometrisch + discriminerend vermogen 6. Data-verzameling (en) 8. Rapportage bevindingen 9. Nieuwe CQ Index Afstemming met CKZ ontwikkel-programma Privaat ontwikkelproject: Advies WAR over onderzoeksplan Advies WAR aan onderzoekers over conceptlijst Toets WAR van rapport en herzien instrument; advies WAR aan bestuur CKZ Vaststelling instrument + rapport door CKZ Publiek ontwikkelproject: toets onderzoeksplan door WAR

19 Test 1: Cognitieve test (N = ca. 10 per deelgroep)
Doel: kleinschalig uittesten van het meetinstrument op bruikbaarheid en begrijpelijkheid Methode: - Schriftelijk + commentaar - Mondeling (telefonisch / face-to-face) - Groepsbijeenkomst

20 Test 2: Psychometrisch onderzoek (N = circa 400)
1. Item + inter-item analyse: - missing values (< 10%) - scheefheid verdeling (< 90%) - correlaties (bij voorkeur <.70) 2. Factoranalyse - exploratief + evt. confirmatief (factorlading < .40) 3. Betrouwbaarheidsanalyse - Cronbach’s α < .70

21 Test 3: Discriminerend vermogen ( N = minimaal 200 per eenheid )
Data niet onafhankelijk: hiërarchische structuur: cliënten gegroepeerd binnen organisaties/instellingen Multi-level analyse (in MLwiN ) Doel: - Kijken of de vragenlijst verschillen tussen instellingen weer kan geven - Correctie voor patient- en netwerk- kenmerken: casemix adjustment

22 1. Idee voor ontwikkeling CQ Index 2. Opstellen plan voor ontwikkeling
3. Aan-vragen subsidie 4. Start ontwikkel-project 5. Constructie meetinstru- ment 7. Test Psychometrie en discriminerend vermogen 6. Data-verzameling (en) 8. Rapportage bevindingen 9. Nieuwe CQ Index Afstemming met CKZ ontwikkel-programma Privaat ontwikkelproject: Advies WAR over onderzoeksplan Advies WAR aan onderzoekers over conceptlijst Toets WAR van rapport en herzien instrument; advies WAR aan bestuur CKZ Vaststelling instrument + rapport door CKZ Publiek ontwikkelproject: toets onderzoeksplan door WAR

23 CQI meetinstrumenten richten zich op :
“…het meten en publiceren van de ervaringen van klanten met de (gezondheids)zorg volgens een landelijke meetstandaard: de CQ-Index. Dit resulteert in openbare, relevante, valide en vergelijkbare informatie over klantervaringen in de zorg…”

24 CQI meetinstrumenten:
zijn vooral zinvol bij toepassing in relatief grootschalig (vergelijkend) onderzoek; kunnen worden opgevat als ‘thermometer’; zijn minder geschikt voor toepassing bij bepaalde ‘specifieke’ doelgroepen (bijv. kleine eenheden) kunnen worden gecombineerd met (kwalitatief) verdiepend onderzoek

25 Contactgegevens Herman J. Sixma NIVEL Postbus 1568 3500 BN Utrecht
tel:


Download ppt "CQI meetinstrumenten: achtergronden en instrumentontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google