De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CQ-index Mammacare Ontwikkeling en discriminerend vermogen Laura Koopman Jany Rademakers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CQ-index Mammacare Ontwikkeling en discriminerend vermogen Laura Koopman Jany Rademakers."— Transcript van de presentatie:

1

2 CQ-index Mammacare Ontwikkeling en discriminerend vermogen Laura Koopman Jany Rademakers

3 Ontwikkeling CQI Mammacare I In 2007 is de consumer quality (CQ) – index Mammacare ontwikkeld om de kwaliteit van de zorg rondom een borstafwijking te meten 3 focusgroepsdiscussies met borstkankerpatiënten –27 vrouwen (26 – 73 jaar) –9 thema’s (snelheid zorgproces, toegankelijkheid, autonomie, psychosociale zorg en nazorg) Conceptmeetinstrument (belangenlijst en ervaringenlijst) opgesteld op basis van –focusgroepsdiscussies –bestaande richtlijnen en protocollen –bestaande vragenlijsten (Quote Borstkanker)

4 Ontwikkeling CQI Mammacare II Het conceptmeetinstrument uitgezet onder 1197 patiënten –50% goedaardige borstafwijking –50% kwaadaardige borstafwijking Psychometrische analyses –Itemanalyses: redelijk - goed –Schaalanalyses 15 schalen – Cronbach’s α 0,68-0,93 –Samenhang schalen: matig

5 Analyse discriminerend vermogen I In 2008 is fase 4 van het ontwikkelonderzoek gestart: analyses naar het discriminerend vermogen De vragenlijst opgesplitst in twee versies: –Een complete lijst voor patiënten met een kwaadaardige borstafwijking (KAB) –Een verkorte versie voor patiënten met een goedaardige borstafwijking (GAB) Meetinstrument opnieuw uitgezet onder 3955 patiënten behandeld in 20 ziekenhuizen –Per ziekenhuis 150 KAB patiënten en 50 GAB patiënten

6 Vragenlijst De complete lijst (versie K) bestaat uit 151 vragen, de korte lijst (versie G) uit 60 vragen De vragen gaan over –Introductie (versie Ken G) –Het onderzoek (versie K en G) –De behandelingen (alleen versie K) Zoals de operatie, radiotherapie, chemotherapie en aanvullende behandelingen zoals psychotherapie of fysiotherapie –samenwerking/afstemming zorg (alleen versie K) –algemeen oordeel (versie K en G) –Achtergrondkenmerken van de respondent (versie K en G)

7 Steekproef II Er zijn 3955 patiënten geselecteerd –1783 patiënten met een GAB –2172 patiënten met een KAB De volgende 20 ziekenhuizen zijn geselecteerd: Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis Ziekenhuisgroep Twente Medisch Spectrum Twente Jeroen Bosch Ziekenhuis Maxima Medisch Centrum Isala Klinieken Ziekenhuis Bernhoven Atrium Heerlen Ziekenhuis Walcheren Refaja Ziekenhuis De Gelderse Vallei Maaslandziekenhuis Elkerliek Ziekenhuis Kennemer Gasthuis Meander Medisch Centrum Martini Ziekenhuis Gelre Ziekenhuizen Diakonessehuis/Lorentz Ziekenhuis Rijnstate Sint Laurentius Ziekenhuis

8 Analyse discriminerend vermogen II Enkele psychometrische analyses herhaald Analyses naar het discriminerend vermogen –Ervaringsscores per thema/oordeel –Intra klassecorrelatie (ICC) per thema/oordeel –Invloed van de steekproefgrootte –Onderscheidend vermogen van de instellingen (sterrentabel) Op basis van de resultaten is het meetinstrument voor een laatste keer aangepast –Versie 2.1K: 131 vragen –Versie 2.1G: 51 vragen

9 Betrouwbaarheid schalen Cronbach’s Alpha SchaalOudGABKABTotaal Bejegening zorgverleners fase onderzoeken0,910,900,910,90 Bejegening huisarts0,890,900,880,90 Bejegening verpleegkundigen0,88-0,87 Bejegening chirurg0,91-0,89 Autonomie behandelingen0,84-0,82 Autonomie verdere behandelingen0,93- Bejegening zorgverleners radiotherapie0,89-0,88 Informatievoorziening radiotherapie0,73-0,78 Bejegening zorgverleners chemotherapie0,90-0,92 Informatievoorziening chemotherapie0,85-0,80 Afstemming/samenwerking0,880,910,870,89 Continuïteit0,480,330,34 Overgang psychosociale zorg0,83-0,84 Overgang fysiotherapie0,82-0,74 Overgang revalidatie0,80-

10 Betrouwbaarheid schalen Cronbach’s Alpha SchaalOudGABKABTotaal Bejegening zorgverleners fase onderzoeken0,910,900,910,90 Bejegening huisarts0,890,900,880,90 Bejegening verpleegkundigen0,88-0,87 Bejegening chirurg0,91-0,89 Autonomie behandelingen0,84-0,82 Autonomie verdere behandelingen0,93- Bejegening zorgverleners radiotherapie0,89-0,88 Informatievoorziening radiotherapie0,73-0,78 Bejegening zorgverleners chemotherapie0,90-0,92 Informatievoorziening chemotherapie0,85-0,80 Afstemming/samenwerking0,880,910,870,89 Continuïteit0,480,330,34 Overgang psychosociale zorg0,83-0,84 Overgang fysiotherapie0,82-0,74 Overgang revalidatie0,80-

11 Discriminerend vermogen - Ervaringen - –Oordelen variëren van 7,6 – 8,7 Totaal oordeel 7,8; KAB 7,9; GAB 7,6 Hoogste score voor ‘ontvangen zorg radiotherapie’ –Ervaringsscores variëren van 2,9-3,7 (bij 4-punts schaal) Hoogste score voor ‘bejegening huisarts’ en ‘informatievoorziening chemotherapie’ –Of ervaringsscores variëren van 1,4-1,6 (bij 2 punts schaal) Hoogste score voor ‘overgang psychosociale zorg’

12 Discriminerend vermogen - Intra-klasse correlatie - –De ICC’s op de thema’s variëren van 0 – 5,6% –De verschillen tussen de ruwe en gecorrigeerde ICC’s zijn klein –Significante verschillen voor: ‘Oordeel chirurg’: ICC 4,7% ‘Overgang psychosociale zorg’: ICC 3,4% ‘Overgang revalidatie’: ICC 5,6% ‘Totaal oordeel’: ICC 3,2% ‘Uitslagen onderzoeken (losse items)’: ICC 3,0 -9,8% –Net niet significant ‘Bejegening chirurg’: ICC 3,2%

13 Discriminerend vermogen - Sterrentabel - Aspecten ****** Bejegening fase onderzoek 1172 Oordeel fase onderzoek 1172 Bejegening chirurg 2162 Oordeel chirurg 2144 Autonomie behandelingen 1163 Autonomie verdere behandelingen 0191 Bejegening chemotherapie 1181 Overgang psychosociale zorg2153 Overgang revalidatie4115 Totaal oordeel2153

14 Discriminerend vermogen - Samenvatting - Respondenten ervaren de ontvangen mammacare over het algemeen heel positief De gevonden verschillen in ervaren kwaliteit van zorg tussen ziekenhuizen zijn over het algemeen klein De CQ-index Mammacare lijkt op –4 thema’s/oordelen goed te discrimineren –11 thema’s/oordelen matig te discrimineren –6 thema’s/oordelen niet te discrimineren Hoe hoger het discriminerend vermogen voor een zorgaspect, hoe hoger ook het aantal patiënten dat zorg voor dat aspect heeft ontvangen

15 Discriminerend vermogen - Discussie - CQI Mammacare discrimineert goed op de punten –Oordeel chirurg, totaal oordeel ziekenhuis, overgang psychosociale zorg en overgang revalidatie Waarom matig of slecht discriminerend vermogen op de andere punten? –Zorg is niet (volledig) aan het ziekenhuis verbonden Huisarts, fysiotherapie, radiotherapie –Variatie tussen artsen of zorgafdelingen is groter dan tussen ziekenhuizen –Beperkt aantal respondenten


Download ppt "CQ-index Mammacare Ontwikkeling en discriminerend vermogen Laura Koopman Jany Rademakers."

Verwante presentaties


Ads door Google