De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Han de Vries Actuariaat & Onderzoek, Achmea Zorg 15 September 2009

Verwante presentaties


Presentatie over: "Han de Vries Actuariaat & Onderzoek, Achmea Zorg 15 September 2009"— Transcript van de presentatie:

1 Han de Vries Actuariaat & Onderzoek, Achmea Zorg 15 September 2009
Het gebruik van de CQ index bij het vergelijken van de prestaties en efficiency van zorgaanbieders Han de Vries Actuariaat & Onderzoek, Achmea Zorg 15 September 2009

2 Inhoud Het combineren van kosten, kwaliteit en uitkomsten in één maat: efficiency Het gebruik van de CQ index door Agis en Achmea bij de zorginkoop Toekomstplannen

3 Wie presteert het beste?
Aanbieder A B C D Kosten / behandeling € 400 € 450 € 500 € 700 Totaal oordeel kwaliteit (door patiënt, CQI) 6 7 8 Verbetering in ervaren gezondheid (SF-36, afgenomen voor en na behandeling) 1 2 3

4 Efficiency indicatoren bieden mogelijke oplossing
Groeiend aantal indicatoren voor kosten, uitkomsten en kwaliteit van zorg Dilemma bij zorginkoop: Hoe deze indicatoren te wegen bij vergelijken prestaties van zorgaanbieders? Hoeveel extra wil ik betalen voor betere kwaliteit? Mogelijke oplossing: “Efficiency” raamwerk “Efficiency” concept sterk verankerd in wetenschappelijke literatuur (onderzoek vanaf ca 1930-heden, ook specifiek voor gezondheidszorg) Recente belangstelling voor het concept vanuit Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) in de VS

5 Wat is efficiency? Efficiency = meet de relatie tussen inputs en outputs Outputs = product(en) geleverd door zorgaanbieder Inputs = middelen benodigd om dit (deze) product(en) te produceren Aanbieder A is efficiënter dan aanbieder B als: A meer outputs dan B produceert bij gelijke inputs, of A minder inputs nodig heeft dan B om gelijke outputs te realiseren Praktijk: outputs en inputs kunnen op veel verschillende manieren worden gemeten, daarom grote verscheidenheid aan efficiency indicatoren

6 Efficiency in de zorg: Overzicht en Typologie
Literatuuronderzoek (Hussey, De Vries et al, HSR 2009): 250 efficiency indicatoren, beschreven in 158 artikelen (alleen VS) tussen 1990 en 2005 Typologie op basis van drie niveaus: Perspectief: Wie evalueert de efficiency van welke entiteit en met welk doel? Outputs: Welk soort “product” wordt geëvalueerd? Inputs: Welke middelen worden gebruikt voor de productie van de output? Verrassend genoeg ontbreekt kwaliteit in vrijwel alle indicatoren, terwijl dit conceptueel gezien wel een onderdeel van het product van een zorgaanbieder is

7 Inhoud Het combineren van kosten, kwaliteit en uitkomsten in één maat: efficiency Het gebruik van de CQ index door Agis en Achmea bij de zorginkoop Toekomstplannen

8 Gebruik CQI door Agis en Achmea
Sinds de fusie trekken Achmea en Agis samen op mbt CQI: Delen van kennis en kwaliteiten: Kennis delen is kennis vermenigvuldigen. Proces optimalisatie (intern/ extern) Delen van data (bench mark, referentie) Overeenkomsten Patiënt staat centraal Duurzame zorg Verschillen in visie: Agis vs Achmea Regiobenadering vs collectiviteiten Sturing via 1e lijn vs keuzevrijheid Verschillen in fasering: Agis vs Achmea Agis is heeft de implementatie van kwaliteitsinformatie (o.a. CQ-index) in zorginkoop al verder vormgegeven

9 Huidige stand van zaken
Agis: CQI speelt rol naast andere kwaliteitsindicatoren Diagis: Bonus (max 3%) op basis van specifieke CQI vragen voor diabetes Fysiotherapie (presentatie Niels) Benchmark ziekenhuizen en GGZ Altijd terugkoppeling van CQI resultaten naar zorgaanbieders Achmea: Resultaten naar inkoopteams, (nog) niet naar zorgaanbieders Ontwikkeling beleid en tools voor gebruik CQI

10 Valkuilen/knelpunten bij gebruik CQI
Hoe de CQI resultaten te vertalen naar het inkoopbeleid Prestatiebeloning Selectieve contractering Verbetering zorgproces Soms scepsis bij inkoopteams door onbekendheid, vooroordelen en lengte vragenlijst Soms te kleine aantallen in steekproef (heup/knie, cataract), daardoor probleem bij benchmarken Ziekenhuizen dreigen met rechtszaken als niet gecorrigeerd wordt voor etniciteit Het is moeilijk CQI resultaten uit te leggen (discussie wordt snel technisch) Soms beperkt differentiërend vermogen + lengte vragenlijst (interne kritiek) Kosten (liggen nu grotendeels bij verzekeraar, terwijl vele organisaties van de data gebruik kunnen maken)

11 Mogelijke verbeteringen
Snellere doorlooptijd: Resultaten mbt 2008 moeten halverwege 2009 beschikbaar zijn voor inkoopbeleid 2010 Lagere kosten (met name als met veel aanbieders wordt gecontracteerd) On-line afnemen vragenlijst Stiptheid (correctheid resultaten en datum oplevering) Uitzetten vragenlijst dichter bij zorgproces (afnemen in ziekenhuis) Informatiemateriaal om instrument helder/eenvoudig uit te leggen Meer onderzoek naar resultaten van kwaliteitsverbeteringsinitiatieven n.a.v. CQI

12 Inhoud Het combineren van kosten, kwaliteit en uitkomsten in één maat: efficiency Het gebruik van de CQ index door Agis en Achmea bij de zorginkoop Toekomstplannen

13 Vergelijken efficiency van diabetes zorg
Gezamenlijk project Achmea en Agis Doel: Vergelijken kosten, uitkomsten en kwaliteit van diabeteszorg op regionaal niveau Koppeling/analyse van data op individueel niveau door extern bureau Schatten kostenfunctie: Kosten = f(behandeling, kwaliteit, case-mix, uitkomsten) Ontwikkelen efficiency indicatoren waarin kwaliteit van zorg is opgenomen


Download ppt "Han de Vries Actuariaat & Onderzoek, Achmea Zorg 15 September 2009"

Verwante presentaties


Ads door Google