De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ESF voorlichtingsbijeenkomst

Verwante presentaties


Presentatie over: "ESF voorlichtingsbijeenkomst"— Transcript van de presentatie:

1 ESF voorlichtingsbijeenkomst
Kim Vereijken Linda Blokzijl 24 november 2010

2 Agenda ESF in vogelvlucht Recente regelwijzigingen
Nieuwe werkwijze Agentschap SZW Overwegingen: wel of geen ESF aanvraag? Vragen

3 ESF in vogelvlucht Eén van de vier Structuurfondsen van de EU.
Belangrijk financieringsmiddel voor het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking. Actie D: Verbetering van de arbeidsmarktpositie van werkenden Doelstelling: Vergroten van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt van werknemers.

4 ESF in vogelvlucht Subsidiabele activiteiten:
Scholing tot en met MBO niveau 4 Subsidiabele kosten: Externe en interne opleidingskosten Overheadkosten (max 20%) Ontwikkeling (max 10%) Exploitatie Hoogte subsidie: Maximaal 45% van de subsidiabele kosten, waarvan 5% flexibel en afhankelijk van realisatie op specifieke doelgroepen. Cumulatie met WVA BBL mogelijk.

5 Recente regelwijzigingen
Langer de tijd om projectkosten te betalen: uiterlijk 6 weken na indiening van de einddeclaratie. Berekening van het uurloon vereenvoudigd: brutoloon (inclusief eindejaarsuitkering) vermeerderd met een vaste opslag van 32%. € 200 miljoen voor tijdvak in 2011. EVC-procedures verder gedefinieerd: erkende EVC-aanbieder met als doel ervaringscertificaat. Standaardprijs voor BBL trajecten: € 3.700,- per opleiding, per schooljaar. Korting van 5 % bij een realisatie van minder dan 60%.

6 Recente regelwijzigingen: BBL
Verantwoording BBL Beroepspraktijkvormingsovereenkomst Loonstrook deelnemer laatste scholingsmaand in ESF-project Behaald diploma of bewijsstuk van het ROC waaruit blijkt dat de leerling gedurende een schooljaar betreffende opleidingen heeft gevolgd Toerekening naar rato als er geen sprake is van een volledig schooljaar. Naast standaardprijs geen andere directe kosten voor BBL. Dus geen urenverantwoording praktijkopleiders.

7 Nieuwe werkwijze Agentschap SZW
Sinds 1 juni 2010 nieuwe manier van controleren AG SZW. Vervallen tussentijdse controles Aanvrager centraal: regierol en eerste aanspreekpunt Strikter einddeclaratieproces: Strakkere termijnen Minder herstelmogelijkheden Kortere doorlooptijd Goede interne controle is dus van groot belang.

8 Overwegingen: Wel of geen ESF aanvraag?
Sluit uw te scholen personeelsbestand aan bij de doelgroep van ESF? Komen de opleidingskosten in aanmerking voor ESF- subsidie? Zijn mijn indirecte kosten in goede verhouding met de directe kosten? Wegen de kosten voor mij tegen de baten op? Kan ik komen tot een volledige aanvraag? 5x Ja = aanvraag indienen.

9 Opstellen van een aanvraag
Uw aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen: Aanvraagformulier Bijlage omschrijving en begroting van de activiteiten Bijlage Administratieve Organisatie en Interne Beheersing (AOIB) Bijlage Deelnemende organisaties en externe uitvoerders Verklaring medefinanciering Overeenkomst tussen instelling en het O&O-fonds.

10 Heeft u nog vragen? ?


Download ppt "ESF voorlichtingsbijeenkomst"

Verwante presentaties


Ads door Google