De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1/25 ESF 2007-2013 Actie E presentatie 2 september 2008 invullen aanvraagformulier Paul Versteeve Agentschap SZW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1/25 ESF 2007-2013 Actie E presentatie 2 september 2008 invullen aanvraagformulier Paul Versteeve Agentschap SZW."— Transcript van de presentatie:

1 1/25 ESF 2007-2013 Actie E presentatie 2 september 2008 invullen aanvraagformulier Paul Versteeve Agentschap SZW

2 2/25 Inhoud presentatie 1.Registratieprocedure 2.E-formulier (deelnemersinformatie) 3.Begroting 4.AO/IB 5.Loting 6.Toetsing van aanvraag op volledigheid 7.Waar letten wij op? Doel van deze presentatie: Hoe alle formulieren correct in te vullen

3 3/25 1. Registratieprocedure Registratie: nodig t.b.v. inlogcode en wachtwoord om subsidie aan te vragen Via e-platform registratie aanvragen Per 1-10-2008 vanaf 09.00 uur aanvraag indienen via het E-platform Inhoudelijke toetsing of aanvrager geregistreerd kan worden: >controle: is de aanvrager rechtspersoon? >controle: indiening door een bevoegd persoon? Versturen van inlogcode en wachtwoord Al 400 registratieverzoeken ontvangen! Inhaalslag registraties vanwege ontbreken inschrijfnummer Kvk

4 4/25 2. Het E-Formulier

5 5/25 2.2. Directe activiteiten, deelnemers en begroting analyse knelpunten arbeidsproductiviteit analyse van sociale innovatiepotentie opstellen meetbare doelstellingen uittesten van implementatieplan verslag maken van uitgetest implementatieplan kosten/baten analyse van vervolgtraject activiteiten- en tijdsplanning vervolgtraject

6 6/25 2.3. Deelnemer informatie (1 van 8) 1.Tot welke sector behoren de deelnemende werkgever(s) die gezamenlijk een aanvraag indienen? oLandbouw oIndustrie oBouw oHandel oHoreca oFinanciële dienstverlening oZakelijke dienstverlening oOnderwijs oOverheid oZorg oOverig Het betreft kenmerken van het project. Geef hier antwoord per vraag.

7 7/25 2.3. Deelnemer informatie (2 van 8) 2. Het door u gekozen projectthema is voor de werkgever(s) en/of werknemers een overdieping, concretisering van bestaand beleid ouitbouw (verbreding) van bestaand beleid naar andere eenheden, doelgroepen onieuw beleid onieuw wat werkwijze betreft ouitwerking van een CAO-afspraak

8 8/25 2.3. Deelnemer informatie (3 van 8) 3.Welke van onderstaande effecten wilt u met het project bereiken? obetere benutting van bestaande ICT-technologie obetere toegankelijkheid van (bedrijfs)informatie op 1 punt voor medewerkers omeer duidelijkheid over de koers/visie van de organisatie voor medewerkers obetere samenwerking tussen afdelingen van de organisatie ode medewerkers meer inzetten op basis van de competenties (in plaats van op functiebasis) oanders.

9 9/25 2.3. Deelnemer informatie (4 van 8) 4. Welke effect verwacht u met uw project te bereiken voor de arbeidsproductiviteit (toegevoegde waarde per gewerkt uur per jaar) van uw bedrijf? ogeringe (< 1%) toename van de arbeidsproductiviteit orond de gemiddelde toename van arbeidsproductiviteit (tussen 1-2%) ogrote toename arbeidsproductiviteit (> 2%) oweet niet ogeen effect

10 10/25 2.3. Deelnemer informatie (5 van 8) 5. Wat is het aantal medewerkers in uw (de) organisatie(s) dat effecten van het voorgenomen project gaat ondervinden? o1- 10 o11- 50 o51- 250 o251- 500 o> 500

11 11/25 2.3. Deelnemer informatie (6 van 8) 6. Welk percentage van uw medewerkers (aantal personen) gaat effecten ondervinden van de implementatie van het voorgenomen project? o1 - 25% o26 - 50% o51 - 75% o76 - 100%

12 12/25 2.3. Deelnemer informatie (7 van 8) 7. Hoe denkt u de beoogde resultaten van uw project te gaan vasthouden? odoor kwaliteitsverbetering van een product of dienst odoor verbetering van een bestaand proces odoor prestatie-indicatoren te benoemen odoor herinrichting van systemen, processen op basis van verkregen inzichten oanders

13 13/25 2.3. Deelnemer informatie (8 van 8) 8.Welk van onderstaande externe relaties participeert in het voorgenomen project? oer nemen geen externe relaties deel aan het project oleverancier(s) nemen deel oklant(en) nemen deel ovakbondsbestuurder(s) nemen deel oexterne deskundigen (hoge school/universiteit/adviesbureau) nemen deel ocollega-organisaties uit de sector nemen deel oandere organisaties binnen de regio nemen deel

14 14/25 2.6. Financieel overzicht Bedragen dienen zonder komma's en punten te worden opgegeven! Samenvattende begroting Totaal directe activiteiten 160.000 Totaal inkomsten uit activiteiten 0 Totale kosten 160.000 Financiering Eigen cofinanciering door aanvrager* 40.000 Publieke cofinanciering door derden* - Private cofinanciering door derden* - Totale cofinanciering* 40.000 ESF subsidie*120.000 Totale financiering*160.000

15 15/25 2.7. Bijlagen bij aanvraag Bijlage activiteiten en begroting (hoofdstuk 3) Bijlage AO/IB (hoofdstuk 4) Bijlage deelnemende werkgevers en externe uitvoerders Bijlage inzake artikel 5.7b onder a,b, d en e (e-platform) Bijlage draagvlak betrokken werknemers (pdf leveren) Bijlage machtiging deelnemende werkgevers (pdf leveren)

16 16/25 3. De Begroting

17 17/25 Bijlage activiteiten en begroting Naam project:0 Naam aanvrager:0 Externe kosten Interne kosten Numm erSoort activiteiturentariefsubtotaalurentariefsubtotaaltotaal 1 analyse knelpunten arbeidsproductiviteit € 0 2analyse van sociale innovatiepotentie € 0 3opstellen meetbare doelstellingen € 0 4uittesten van implementatieplan € 0 5 verslag maken van uitgetest implementatieplan € 0 6 kosten/baten analyse van vervolgtraject € 0 7 activiteiten- en tijdsplanning vervolgtraject € 0 Eventuele toelichting

18 18/25 Gegevens deelnemende werkgevers Naam project: Naam aanvrager: Gegevens deelnemende werkgever(s) Gegevens contactpersoon Volg- nummer Naam werkgever(s) Inschrijf- nummer K.v.K.Adres Post- codeAchternaam Tussen- Voegsels Voor- letters Telefoon- nummer 1 2 3 4 5

19 19/25 Gegevens externe uitvoerders Naam project: Naam aanvrager: Gegevens deelnemende werkgever(s) Gegevens contactpersoon Volg- nummer Naam werkgever(s) Inschrijf- nummer K.v.K.Adres Post- codeAchternaam Tussen- Voegsels Voor- letters Telefoon- nummer 1 2 3 4 5

20 20/25 4. AO/IB

21 21/25 Bijlage AO/IB Toetsing op basis van ESF-regeling : voldoet de AO/IB? Eisen aan AO/IB: Beschrijving projectorganisatie Beschrijving financiële administratie Sluitende of integrale urenadministratie Omgaan met eventuele inkomsten Wijze van financiering Publiciteitseisen Bewaarplicht

22 22/25 5. Lotingprocedure Na sluiting van aanvraagtijdvak: loting Elke aanvraag maakt evenveel kans D.m.v. de loting worden de aanvragen in een rangorde geplaatst De toekenning stopt bij bereiken subsidieplafond € 7.000.000 Na loting toetsing op volledigheid en inhoud

23 23/25 6. Toetsing van aanvraag op volledigheid Een volledige aanvraag bestaat uit: E-formulier Begroting AO/IB Uitwerking van het thema Analyse van de sociale innovatiepotentie Draagvlakdocument Aanpak implementatieplan opstellen en testfase uitvoeren Document waaruit inbedding van de implementatie blijkt Machtigingsformulier

24 24/25 7. Waar letten wij op? Doel: verhoging arbeidsproductiviteit? (HPA 2.5.1) Sluit het doel aan bij de probleemanalyse? Verhoging arbeidsproductiviteit door anders organiseren van arbeid? Project gericht op verbeteren bedrijfsprestaties en ontplooiing talent? Project gericht op gekozen thema('s)? Voldoende waarborgen tot implementatieplan en testfase? Overdraagbaarheid resultaten aannemelijk? (HPA 2.5.2 onder g)

25 25/25 Tot slot Wij zien graag in oktober 2008 een aanvraag van u tegemoet.


Download ppt "1/25 ESF 2007-2013 Actie E presentatie 2 september 2008 invullen aanvraagformulier Paul Versteeve Agentschap SZW."

Verwante presentaties


Ads door Google