De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module 4: Verantwoordingsvereisten en administratieve aspecten Het is moeilijk gemorst water oprapen Chinees Spreekwoord Aryan van Driel Agentschap SZW.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module 4: Verantwoordingsvereisten en administratieve aspecten Het is moeilijk gemorst water oprapen Chinees Spreekwoord Aryan van Driel Agentschap SZW."— Transcript van de presentatie:

1 Module 4: Verantwoordingsvereisten en administratieve aspecten Het is moeilijk gemorst water oprapen Chinees Spreekwoord Aryan van Driel Agentschap SZW

2 Doelstelling Een toelichting geven met betrekking tot de verantwoordingsvereisten en administratieve aspecten voor de tweede tranche, teneinde onduidelijkheden, verrassingen en teleurstellingen te voorkomen

3 Wat vertel ik niet ? De kuur tegen alle kwalen is gevonden In uw geval is dit de oplossing

4 Wat vertel ik wel ? Ervaringen 1e tranche (do’s en don’ts) De vereisten De aanvraag actie 1; waar moet u op letten ?

5 Ervaringen 1e tranche don’ts Dat wisten we niet Dat doen we later Dat is niet belangrijk Dat regelen we wel Dat valt vies tegen Dat leidt tot teleurstellingen

6 Ervaringen 1e tranche do’s Wij maken gebruik van website en handleiding Bij twijfel vragen Goede opzet van het project / goede afspraken OP-partners Administratie wordt serieus genomen ESF is (veel) serieus werk, maar het is te doen De uitvoering verloopt volgens planning

7 De controle- en beheersstructuur Wie is waar verantwoordelijk voor ? Wie levert welke gegevens wanneer en hoe aan ? Wie verzorgt de centrale administratie ? Wie verzorgt de inhoudelijke rapportage ? Wie verzorgt de financiële rapportage ? ! Betrek uw accountant vroegtijdig bij de inrichting van de structuur en mocht capaciteit (zie vragen) niet voorhanden zijn huur dan in.

8 De accountant lastig of niet ? Accountantscontrole van de (financiële) deeladministraties en van de controle- en beheersstructuur (AO/IC) is verplicht Denk aan opdrachtbevestiging en managementletters ! Indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waardoor de voortgang van het project substantieel wijzigt moet het Agentschap hierover schriftelijk ingelicht worden.

9 De duidelijke deelnemersadministratie Een aanwezigheidsregistratie is altijd verplicht Een urenregistratie is, wanneer er geen loondervingskosten worden opgevoerd, geen vereiste Als basis voor kostentoerekening kan het bijhouden van een urenregistratie wel zeer nuttig zijn !Ontwikkel voor aanvang een standaard (inschrijf)- formulier waarop alle relevante gegevens ingevuld kunnen worden (en denk aan bewijsstukken en EU-logo)

10 De duidelijke urenadministratie Een urenregistratie is integraal of sluitend Zowel de deelnemers als de instructeur dienen voor de aanwezigheid te paraferen (functiescheiding) Het controlemoment dient kort te zijn (wekelijks); achteraf paraferen (na enige weken) is niet toegestaan !Ontwikkel voor aanvang een standaard formulier waarop alle relevante gegevens ingevuld kunnen worden (en denk aan het bewaren van de originele vastleggingen).

11 Aanbesteding of niet ?

12 Marktconformiteit Bij voorkeur door 3 offertes 1 22 3 Uitbesteding Inbestedin g Binnen OP AanvragerUitvoerder Werkelijke kosten 1. Bepaal het niveau waarop sprake is van één project + de publieke / private status 2. Bepaal de soort aanbesteding die moet worden gevolgd 3. Werkelijke kosten moet indien niet voldaan wordt aan voorwaarden (zie schema en toelichting) Publiekrechtelijk Privaatrechtelijk Soort aanbesteding Drempel in € (ex btw) voor 1A diensten Minimum vereisten Aan publicatie Drempel in € (ex btw) voor 1B diensten Minimum vereisten Aan publicatie Europees (rijk) >154.014in Europees publicatieblad >200.000in Europees publicatieblad of op internetsite Europees (gemeenten) >236.945in Europees publicatieblad >200.000in Europees publicatieblad of op internetsite Landelijk openbaar 50.000 – 154.014 (rijk) 50.000 – 236.945 (gemeenten) in landelijk dagblad of In landelijke vakpers of op internetsite 50.000 - 200.000in landelijk dagblad of in landelijke vakpers of op internetsite Regionaal openbaar 10.000 - 50.000in regionaal dagblad of op internetsite 10.000 - 50.000in regionaal dagblad of op internetsite

13 De verantwoording van interne kosten Binnen het ontwikkelingspartnerschap kunnen uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten worden opgevoerd Werkelijke kosten zijn de feitelijk gemaakte en verrichte uitgaven

14 Hoe om te gaan met inkomsten ? Inkomsten die worden gegenereerd met projectactiviteiten, anders dan de cofinanciering, moeten in mindering worden gebracht op de subsidiabele kosten Inkomsten die afkomstig zijn van deelnemers aan het project en bijdragen, niet zijnde financiering, moeten ook in mindering worden gebracht op de subsidiabele kosten ! Denk aan inkomsten die verband houden met het project, die buiten de projectperiode zijn verantwoord.

15 En tenslotte de financiering ? De ESF-Equal financiering bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten De cofinanciering met middelen van derden kan uitsluitend geschieden op basis van een schriftelijke overeenkomst De financiering dient weergegeven te worden volgens de werkelijke realisatie !Leg vast of aanvullende subsidiemogelijkheden elders zijn aangevraagd of dat zij zijn toegewezen.

16 De aanvraag actie 1; waar moet u op letten ?

17

18


Download ppt "Module 4: Verantwoordingsvereisten en administratieve aspecten Het is moeilijk gemorst water oprapen Chinees Spreekwoord Aryan van Driel Agentschap SZW."

Verwante presentaties


Ads door Google