De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Symbiose?? (v)So po vo mbo vavo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Symbiose?? (v)So po vo mbo vavo."— Transcript van de presentatie:

1 Symbiose?? (v)So po vo mbo vavo

2 Programma Voorstelronde WEC artikelen Symbiose etc.
Jullie / ik / wij Marten Schaafsma WEC artikelen Symbiose etc. Delen van voorbeelden / uitwisselng Afsluiting : netwerkgegevens

3 Symbiose’?? Symbiose ( samen – levend)
Is het samenleven van twee levensvormen. De beide partners heten symbionten. De grootste partner wordt ook wel GASTHEER genoemd. Mutualisme omschrijven we als een samenleving van twee levensvormen waarbij de samenleving gunstig of noodzakelijk is voor beide levensvormen ( symbiose in enge betekenis) Commensalisme waarbij de één profiteert en de ander geen nadeel ondervindt.

4 Artikel 24 en 47 van de wec Artikel 24
uitvoering deel schoolplan op school voor ander onderwijs 1. een deel van het schoolplan kan voor zover het betrekking heeft op speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, worden uitgevoerd door een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor voortgezet onderwijs of een instelling voor educatie en beroepsonderwijs. 2. bij algemene maatregel van bestuur worden voorschriften gegeven omtrent de aard en eisen aan de voorzieningen, bedoeld in het eerste lid. ( zie onderwijskundig besluit wec art 11 en 12) Artikel 47 Eindexamen aan een school voor regulier onderwijs Op verzoek van de ouders, dan wel indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, op verzoek van de leerling, kan aan de leerlingen die voortgezet speciaal onderwijs volgen gelegenheid worden gegeven eindexamen af te leggen aan een school voor regulier onderwijs

5 Titel IV Symbiose onderwijskundig besluit wec
Artikel 11 Symbiose Indien symbiose plaats heeft, volgt de leerling, dan wel volgen de leerlingen aan de basisschool, aan de speciale school voor basisonderwijs, de school voor voortgezet onderwijs of de instelling voor educatie en beroepsonderwijs, gedurende ten minste 180 minuten per week onderwijs.

6 Artikel 12 symbiose overeenkomst
1. Voor symbiose is vereist dat tussen het bevoegd gezag van een school en het bevoegd gezag van een basisschool, een speciale school voor basisonderwijs, een school voor voortgezet onderwijs of een instelling voor educatie en beroepsonderwijs een schriftelijke overeenkomst inzake de uitvoering daarvan wordt gesloten.

7 De overeenkomst bedoeld in het eerste lid, wordt aangegaan voor een termijn van tenminste 2 aaneengesloten schooljaren en bevat in elk geval: De termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan De vakken waarin de leerling , dan wel de leerlingen van de school onderwijs zullen ontvangen van de basisschool, aan de speciale school voor basisonderwijs, de school voor voortgezet onderwijs of de instelling voor educatie en beroepsonderwijs; Het aantal lesuren per week dat per vak als bedoeld in onderdeel b , ten minste zal worden kunnen geboden; d. De afspraken welke worden gemaakt inzake de aanwezigheid bij de lessen van een leraar van de school;

8 e. Ofenzo ja, welk bedrag voor door de leerling , dan wel de leerlingen van de school onderwijs verbruikte materialen jaarlijks aan het bevoegd gezag van de basisschool, aan de speciale school voor basisonderwijs, de school voor voortgezet onderwijs of de instelling voor educatie en beroepsonderwijs zal worden betaald; f. Ofenzo ja, welk bedrag voor het gebruik van de basisschool, aan de speciale school voor basisonderwijs, de school voor voortgezet onderwijs of de instelling voor educatie en beroepsonderwijs zal worden jaarlijks aan het bevoegd gezag van die school of inrichting zal worden betaald

9 Het gaat om volgen van onderwijs in regulier
Wat doe je nu ? Wat wil je weten ? Wat wil je meegeven ? Uitwisseling ! Aan de slag

10 ( zie onder bve samenwerking bve – vo)


Download ppt "Symbiose?? (v)So po vo mbo vavo."

Verwante presentaties


Ads door Google