De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vakwerkplan bewegen & sport

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vakwerkplan bewegen & sport"— Transcript van de presentatie:

1 Vakwerkplan bewegen & sport
Hilde Bax Studiedag BO

2 Opzet Introductie ‘vakwerkplan’ onderwijskundig en juridisch
Ontwikkelen van een vakwerkplan schoolspecifiek Ontwikkelen product, wat is er al, wat kan anders 4. Vragen en wvttk De opvatting, de visie, het beeld dat filosofen, wetenschappers, leraren en jullie hebben over het menselijk lichaam en menselijk bewegen hangt samen met een mensvisie, mensbeeld en een visie op de samenleving, samenlevingsbeeld.

3 Functies vakwerkplan als product
Vakwerkplan als product: vakinhoudelijk en juridisch Legitimering van het leergebied b&s Informatie en voorlichtingsdocument Verantwoording van de inrichting van b&s Leidraad en planningsdocument Naar collega’s, schoolleiding, ouders, MR

4 Functies vakwerkplan als proces
Vakwerkplan als proces: vakinhoudelijk en juridisch Reflectie op concepten, planning, uitvoering en evaluatie Inventariseren, analyseren en innoveren Communiceren en uitwisselen van ideeën Implementeren van ontwikkelingen in b&s op school De schoolleiding betrekken in het ontwikkelproces

5 Ontwikkelen van een VWP schoolspecifiek
Hoofdstukken De school en randvoorwaarden Visie op het leergebied bewegen & sport Inhoud van het programma Leerlingvolgsysteem, evaluatie en rapportage Eigen professionalisering

6 Werkwijze ontwikkelen van een VWP
Top down en/of Bottom up Voorbeeld: Passend onderwijs en gevolgen voor b&s Wat betekent passend onderwijs in het PO? Welke consequenties heeft dat voor b&s? Hoe ga je daarop inspelen? ………

7

8 Literatuur Bax, H., Driel, G. van, Jansma, F. & Palen, H. van der (2010). Beroepsprofiel leraar lichamelijke opvoeding. Zeist: KVLO. Specifieke literatuur mbt de eigen schoolsituatie (schoolgids, schoolplan, klachtenregeling) Didactiek en methodiekboeken/artikelen b&s

9 Dialoog en Vragen Bedankt voor de aandacht Correspondentie:


Download ppt "Vakwerkplan bewegen & sport"

Verwante presentaties


Ads door Google