De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inspectietoezicht EC vanaf 2012

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inspectietoezicht EC vanaf 2012"— Transcript van de presentatie:

1 Inspectietoezicht EC vanaf 2012
Piet v.d. Pol, Eef Hoeksma

2 ‘Het grootste gevaar voor menigeen onder ons is niet dat de lat te hoog ligt en we daardoor ons doel niet halen, maar juist dat de lat te laag ligt en we ons doel halen’ (Michelangelo)

3 Context Wetgeving * Wet Passend Onderwijs
* Wet Kwaliteit/ Passende Kwalificaties Risicogericht Toezicht * Risico-model Toezichtkaders * SO en VSO afzonderlijk * Opbrengsten * Ontwikkelingsperspectief (OPP)

4 Wetgeving Wetgeving * Wet Passend Onderwijs
* Wet Kwaliteit/ Passende Kwalificaties

5 Risicogericht toezicht
* Risicomodel

6

7 Risicogericht toezicht
Uitgangspunten: - effectief toezicht - aansluiten op eigen verantwoordelijkheid van de besturen en onderwijsinstellingen onderwijsinstellingen niet méér belasten dan voor een zorgvuldige uitoefening van het toezicht nodig is geïntegreerd toezicht (kwaliteit, naleving en financiën) en …. RISICOGERICHT toezicht

8 Risicogericht toezicht
Inspectie van het Onderwijs: - Ieder jaar bekijkt de inspectie elke school - Inspectie bekijkt of er aanwijzingen zijn dat er iets mis is Motivatie: 1. Meer toezicht op risicoscholen (vaker en intensiever) 2. Scholen en risico’s tijdig in beeld (‘early warning’) 3. Bespreekpunten voor gesprek met bestuur

9 T1. Kennisanalyse Risicoanalyse start met geautomatiseerd deel: de kennisanalyse Drie bronnen: 1. Opbrengsten 2. Signalen 3. Jaarstukken en andere informatie Expertanalyse: Inspecteurs/analisten gaan met deze gegevens en andere beschikbare informatie bepalen of een bestuursgesprek en/of een kwaliteitsonderzoek noodzakelijk is.

10 Bron 1: leerresultaten in het PO
drie jaren onvoldoende leerresultaten op de eindtoets dalende leerresultaten, laatste 2 jaar onvoldoende leerresultaten op onderdelen onvoldoende (taal/rekenen) bovengemiddeld aantal leerlingen dat niet deelneemt aan de toets of blijft zitten De normering en de rekenregels worden jaarlijks vastgesteld door de werkgroep opbrengsten PO. goede risico-indicatoren bestaande bronnen (CITO)

11 Bron 2: Signalen Bronnen: informatievragen / klachten bij inspectie
klachten ministerie van OCW, Postbus 51, etc. klachten bij leerling-/studentenorganisaties Per signaal wordt de ernst ingeschat - actueel direct ingrijpen mogelijk

12 Bron 3: jaarstukken en andere informatie
• eerdere kwaliteit (aangepast arrangement en welke indicatoren onvoldoende) • niet voldoen aan wet- en regelgeving • financiële onrechtmatigheid of continuïteitsproblemen bestuur • indicaties van instabiliteit: bijvoorbeeld: * sterk veranderende leerlingenpopulatie * hoog personeelsverloop eigen verantwoording ook financiën ‘early warning’

13 Kenmerken risicomodel IvhO
veel informatie beschikbaar uit meerdere bronnen combinatie geautomatiseerde en expert analyse evidence based: alleen ‘bewezen’ indicatoren opnemen jaarlijkse controle risicomodel op basis van random steekproef

14 Nieuwe Toezichtkader EC
Uitgangspunten: Verschil tussen SO en VSO Opbrengsten centraal voor: Risicodetectie Verantwoording onderwijskwaliteit Ontwikkelingsperspectief als middel Niet clusterspecifiek Aansluitend bij nieuwe wet (V)SO

15 Ontwikkelingsperspectief
• De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief vast na overleg met de ouders De school gebruikt een samenhangend systeem van (genormeerde) instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties van de leerlingen De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes

16 Ontwikkelingsperspectief
Vastgelegde uitspraak waarin de school duidelijk maakt welke leerroute de leerling op de school gaat volgen. Aan de betreffende leerroute is zowel een vast eindniveau als een vaste uitstroombestemming gekoppeld.

17 Uitgangpunten OP Middel en geen doel Ambitieus In de tijd geformuleerd Meetbaar/toetsbaar Vergelijkbaar (intern en extern) Gericht op opbrengsten Beïnvloedbaar

18 Termen OP •Leerroute Leerlijnen binnen een leerroute voor de belangrijkste vakken, ook leergebied- overstijgend Fasering in leerjaren Eindniveau Uitstroombestemming

19 Wat gaat de inspectie doen?
• 2011(januari):aanpassingen van het kader 2011 (vanaf maart) 3e ronde geselecteerde scholen 2010/2011: bevraging scholen over opbrengsten (net Q) 2011/ 2012: KO- onderzoek pilot-scholen Normering kader (BA/AA zwak en zeer zwak) Overleg ringen Vaststelling kader Ontwikkeling risicomodel ‘speciaal onderwijs’. 2012 (augustus): Toezicht op basis van risicomodel en een nieuw kader

20 www.onderwijsinspectie .nl p.vandepol@owinsp.nl e.hoeksma@owinsp.nl


Download ppt "Inspectietoezicht EC vanaf 2012"

Verwante presentaties


Ads door Google