De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden Vereniging voor Pensioenrecht 6-6-2006 mr. C.P.R.M. Dekker.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden Vereniging voor Pensioenrecht 6-6-2006 mr. C.P.R.M. Dekker."— Transcript van de presentatie:

1 Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden Vereniging voor Pensioenrecht 6-6-2006 mr. C.P.R.M. Dekker

2 Inhoudsopgave  Zorgverzekeringswet in 't kort  Financiering zorgverzekeringswet  Zorgtoeslag  Gepensioneerden  Conclusie

3 Zorgverzekeringswet in 't kort  Invoering 1 januari 2006  Afschaffing ziekenfonds  Basisverzekering met acceptatieplicht  Aanvullende verzekeringen mogelijk  Zorgtoeslag  Financieringsmethode  inkomensafhankelijke bijdrage  nominale bijdrage

4 Financieringsmethode - I  Inkomensafhankelijke bijdrage  Percentage bijdrage inkomen  Bijdrage inkomen:  belastbaar loon o.g.v. Wet Loonbelasting  belastbare winst uit onderneming  belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden  belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

5 Financieringsmethode - II  Bijdrage inkomen minimaal nihil maximaal € 30.015  Verschillende percentages:  standaard: 6,5%  4,4% over:  belastbaar loon schepelingen  bijdrage inkomen dat niet vergoed wordt  0%  periodieke uitkeringen en verstrekken o.g.v. familierecht voorzover deze ook in 2005 is genoten

6 Financieringsmethode – III  Vergoedingsplicht  Verzekeringsplichtige die loon overeenkomstig loonbelasting ontvangt  Aanwijzing "loon" door Minister VWS

7 Financieringsmethode – IV  Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking  Niet:  loon art. 4 onderdeel f Loonbelasting  loon uit vroegere arbeid o.g.v. loonbelasting m.u.v.  pensioen en VUT (*)  Indonesische en Surinaamse pensioenen  uitkeringen uit "ontslagvergoedingen"  bijzondere uitkeringen  AOW

8 Financieringsmethode – V  Vergoedingsverplichting voor VUT-ters  uitkeringen ingegaan vóór 1-1-2006  voor 1-1-2006: ziekenfonds verzekerd  Nominale bijdrage (max.) € 1.100 per jaar

9 Financieringsmethode – VI  Verrekening te vergoeden inkomensafhankelijke bijdrage o.g.v.  arbeidsovereenkomst  collectieve arbeidsovereenkomst  andere overeenkomst  Doel: overeenkomen nieuwe verrekeningsmethode

10 Zorgtoeslag - I  Zorgtoeslag  niet alleen gepensioneerden  drempelinkomen: 108% twaalfvoud minimum loon per januari:  min: werknemersaandeel premie Wet financiering sociale verzekeringen;  plus: inkomensafhankelijke bijdrage  berekend over draagkracht

11 Zorgtoeslag – II  zorgtoeslag over verschil normpremie en standaardpremie;  verzekerden met partner: 5% drempelinkomen plus 5% toetsingsinkomen boven drempelinkomen;  verzekerden zonder partner: 3,5% drempelinkomen plus 5% toetsingsinkomen boven drempelinkomen

12 Gepensioneerden - I  Inkomensafhankelijke bijdrage:  Tot € 30.015  6,5% over AOW  geen vergoeding; verhoging AOW per 2006  4,4% over levenslang OP per uitvoerder  restitutie te veel betaalde premie.

13 Gepensioneerden – II  Afschaffing bijdrage ziektekostenverzekering per 1-1-2006  Philips: ± € 180 mio winst  Schiphol: ± € 15 mio winst  Argumenten vóór afschaffing:  bijdrage gebaseerd op gewoonterecht dus afschaffen is geen probleem;  vergoeding bijdrage actieven komt indirect ten goede van gepensioneerden (solidariteit)

14 Gepensioneerden - III  Basis bijdrage ziektekostenverzekering  CAO  aparte overeenkomst/toezegging  pensioenreglement  Voorwaardelijk?  Voorbehoud tot eenzijdige wijziging

15 Gepensioneerden – IV  Voorwaardelijkheid  altijd beroep gedaan op voorwaardelijkheid?  gerechtvaardigde verwachtingen gepensioneerden?  Voorbehoud eenzijdige wijziging  referentiekader: artikel 7:613 BW  zwaarwegende omstandigheden werkgever

16 Gepensioneerden - V  Compensatie voor afschaffing  analogie "Taxi Hoffman"  redelijk voorstel tot compensatie  wat is redelijk?  verbetering positie gepensioneerden hoeft niet  rekening houden met totale inkomensplaatje, dus inclusief eventuele zorgtoeslag  afkoop compensatie mag  toekenning éénmalig bedrag  bruto bedrag of netto bedrag

17 Conclusie  Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden:  niet zonder meer mogelijk  zonder compensatie in ieder geval niet  redelijke compensatie


Download ppt "Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden Vereniging voor Pensioenrecht 6-6-2006 mr. C.P.R.M. Dekker."

Verwante presentaties


Ads door Google