De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden"— Transcript van de presentatie:

1 Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden
Vereniging voor Pensioenrecht mr. C.P.R.M. Dekker

2 Inhoudsopgave Zorgverzekeringswet in 't kort
Financiering zorgverzekeringswet Zorgtoeslag Gepensioneerden Conclusie

3 Zorgverzekeringswet in 't kort
Invoering 1 januari 2006 Afschaffing ziekenfonds Basisverzekering met acceptatieplicht Aanvullende verzekeringen mogelijk Zorgtoeslag Financieringsmethode inkomensafhankelijke bijdrage nominale bijdrage

4 Financieringsmethode - I
Inkomensafhankelijke bijdrage Percentage bijdrage inkomen Bijdrage inkomen: belastbaar loon o.g.v. Wet Loonbelasting belastbare winst uit onderneming belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen

5 Financieringsmethode - II
Bijdrage inkomen minimaal nihil maximaal € Verschillende percentages: standaard: 6,5% 4,4% over: belastbaar loon schepelingen bijdrage inkomen dat niet vergoed wordt 0% periodieke uitkeringen en verstrekken o.g.v. familierecht voorzover deze ook in 2005 is genoten

6 Financieringsmethode – III
Vergoedingsplicht Verzekeringsplichtige die loon overeenkomstig loonbelasting ontvangt Aanwijzing "loon" door Minister VWS

7 Financieringsmethode – IV
Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking Niet: loon art. 4 onderdeel f Loonbelasting loon uit vroegere arbeid o.g.v. loonbelasting m.u.v. pensioen en VUT (*) Indonesische en Surinaamse pensioenen uitkeringen uit "ontslagvergoedingen" bijzondere uitkeringen AOW

8 Financieringsmethode – V
Vergoedingsverplichting voor VUT-ters uitkeringen ingegaan vóór voor : ziekenfonds verzekerd Nominale bijdrage (max.) € per jaar

9 Financieringsmethode – VI
Verrekening te vergoeden inkomensafhankelijke bijdrage o.g.v. arbeidsovereenkomst collectieve arbeidsovereenkomst andere overeenkomst Doel: overeenkomen nieuwe verrekeningsmethode

10 Zorgtoeslag - I Zorgtoeslag niet alleen gepensioneerden
drempelinkomen: 108% twaalfvoud minimum loon per januari: min: werknemersaandeel premie Wet financiering sociale verzekeringen; plus: inkomensafhankelijke bijdrage berekend over draagkracht

11 Zorgtoeslag – II zorgtoeslag over verschil normpremie en standaardpremie; verzekerden met partner: 5% drempelinkomen plus 5% toetsingsinkomen boven drempelinkomen; verzekerden zonder partner: 3,5% drempelinkomen plus 5% toetsingsinkomen boven drempelinkomen

12 Gepensioneerden - I Inkomensafhankelijke bijdrage: Tot € 30.015
6,5% over AOW geen vergoeding; verhoging AOW per 2006 4,4% over levenslang OP per uitvoerder restitutie te veel betaalde premie.

13 Gepensioneerden – II Afschaffing bijdrage ziektekostenverzekering per Philips: ± € 180 mio winst Schiphol: ± € 15 mio winst Argumenten vóór afschaffing: bijdrage gebaseerd op gewoonterecht dus afschaffen is geen probleem; vergoeding bijdrage actieven komt indirect ten goede van gepensioneerden (solidariteit)

14 Gepensioneerden - III Basis bijdrage ziektekostenverzekering
CAO aparte overeenkomst/toezegging pensioenreglement Voorwaardelijk? Voorbehoud tot eenzijdige wijziging

15 Gepensioneerden – IV Voorwaardelijkheid
altijd beroep gedaan op voorwaardelijkheid? gerechtvaardigde verwachtingen gepensioneerden? Voorbehoud eenzijdige wijziging referentiekader: artikel 7:613 BW zwaarwegende omstandigheden werkgever

16 Gepensioneerden - V Compensatie voor afschaffing
analogie "Taxi Hoffman" redelijk voorstel tot compensatie wat is redelijk? verbetering positie gepensioneerden hoeft niet rekening houden met totale inkomensplaatje, dus inclusief eventuele zorgtoeslag afkoop compensatie mag toekenning éénmalig bedrag bruto bedrag of netto bedrag

17 Conclusie Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden:
niet zonder meer mogelijk zonder compensatie in ieder geval niet redelijke compensatie


Download ppt "Afschaffing ziektekostenbijdrage gepensioneerden"

Verwante presentaties


Ads door Google