De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie OPF op Goed Pensioenfonds Bestuur 28 september 2004 Jeroen Steenvoorden Nieuwegein’s Business Center Vereniging voor Pensioenrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie OPF op Goed Pensioenfonds Bestuur 28 september 2004 Jeroen Steenvoorden Nieuwegein’s Business Center Vereniging voor Pensioenrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Visie OPF op Goed Pensioenfonds Bestuur 28 september 2004 Jeroen Steenvoorden Nieuwegein’s Business Center Vereniging voor Pensioenrecht

2 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 2 Algemene roep om transparantie Boekhoudschandalen –Code Tabaksblat Algemene maatschappelijke behoefte verwoord door: –Media –Politici –Toezichthouder Allerlei sectoren –ook pensioenenfondsen niet omdat er misstanden zijn bewezen

3 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 3 Is er dan nu niets geregeld? Wetgever –PSW Samenstelling Medezeggenschap 4-ogenprincipe Toezichthouder –ABTN –Deskundigheidsplan –Integriteittoets –AFM –uitbestedingsrichtlijnen Pensioenkoepel –Gedragscode –Themadagen –Introductiecursus –…………….

4 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 4 Pro-actieve actie OPF Beslissing om met set aanbevelingen te maken –Oktober 2003 –Start werkgroep Oproep staatssecretaris –November 2003 Afstemming met achterban –Maart/april 2004 Vaststelling & publicatie –April 2004

5 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 5 Waarom aanbevelingen.. Bestuur van een pensioenfonds is autonoom en dat geeft extra druk op verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording Zelfregulering boven wetgeving –Betere aansluiting bij praktijk –Sneller aan te passen….. Staan open voor veranderingen/verzwaringen Absoluut niet vrijblijvend! –Jaarverslag Do it, try it, fix it …

6 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 6 Oproep aan ondernemingspensioenfondsen 1.hun bestuurlijke praktijk te evalueren 2.waar nodig aan te passen 3.verantwoording af te leggen 24 aanbevelingen –Dwingen tot zelfreflectie –Invulling in eigen context opf-en zijn al goed aan de slag

7 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 7 24 aanbevelingen Uitgangspunten Openheid Eerlijkheid Verantwoordelijkheid Verantwoording afleggen Indeling aanbevelingen Randvoorwaarden/uitgangspunten Bestuur Organisatie/uitvoering Communicatie Evaluatie/beoordeling

8 De verschillen ….

9 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 9 Concept VB Code Pension Fund Governance geënt op “Code Tabaksblat” Belangrijke elementen:  alle pensioenfondsen kunnen code naleven  vertegenwoordigers werkn. en werkg. org. = bestuur  bestuur legt verantwoording af aan College van Belanghebbenden (CvB)  CvB: werkgevers/werknemers/gepensioneerden/slapers  CvB houdt toezicht op bestuur / ontslaat zo nodig  deskundigheidseisen CvB  governance ext. accountant en ext. actuaris  Beleggingen en audit commissie

10 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 10 Verschil OPF / VB insteek OPF laat pensioenfonds voor invulling van de aanbevelingen vrij VB kiest voor een meer gedetailleerd “recept”

11 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 11 principes Uitwerking ( vrijheid vanwege diversiteit)

12 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 12 Enkele verschillen Rapport A&O – B&C vs aanbevelingen OPF nieuw: Intern Toezicht verantwoording afleggen: mét vergaande consequenties anders: structuur is gegeven verplicht openbaar beleggingsstatuut

13 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 13 Cultuur en niet structuur bepaalt succes Goed Pensioenfonds Bestuur Bron: Charles Handy, Understanding Organizations Systems and procedures work and structures People Aangrijppunten organisatieverandering:

14 Ontwikkelingen cq trends in Pension Fund Governance

15 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 15 Panacee voor alle kwalen …. Staatsen Medezeggen- schap Deskundigheid Toezicht Communicatie Naar deelnemers Dekkings- graad ?

16 Maar ook bijwerkingen …….

17 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 17 Doornemen PFG bijsluiter …. Bron: Verbond van Verzekeraars, januari 2002

18 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 18 Afhaken van de Werkgever Doorbreking solidariteit Bij opf-en wordt momenteel meer dan 90% van premie betaald door werkgever… De risico’s voor werkgever nemen toe De zeggenschap wordt minder Versterkt trend naar DC

19 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 19 Verstoring van de marktordening Versnelde shake out in OPF markt Alternatieven: –Bedrijfstak indien gedispenseerd (uitzonderingen) –Verzekerde regeling (meerderheid) Minder zeggenschap Minder transparantie Voor alle werknemers zelfde niveau governance is onredelijke eis als er geen alternatief is

20 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 20 Vertraging besluitvorming… Meer tijd nodig Meer doorlooptijd Meer vergaderingen Meer kans op verschil van inzicht Verlamming besluitvorming Meer processen Dubbel toezicht Lastiger om bestuursleden te vinden ….

21 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 21 Wegsturen bestuur helpt niet …. Zeer hoge drempel –¾ eis … –3 partijen nodig –Wg + Wn + gepensioneerden Nieuw besuur –Party-line…. –Werkgevers –Werknemers

22 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 22 Opblazen convenant Medezeggenschap STAR-CSO 85% van de opf-en heeft vorm van medezeggenschap – 57% bestuursdeelname – 29% deelnemersraad – 14% beide Bestuursdeelname is favoriet –71% –Minder complexiteit –Meer zeggenschap

23 Intern toezicht

24 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 24 Rollen bestuurder Beleidsbepaler Soms uitvoerder Controleur In de praktijk uitvoering vaak uitbesteed aan: –Directie pensioenfondsgrote pensioenfondsen –Externe uitvoerderkleinere pensioenfondsen In de praktijk splitsingen in het bestuur –Algemeen en Dagelijks bestuur –Commissies, bijvoorbeeld voor beleggingen

25 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 25 Huidige Check & Balances fonds Externe Uitvoerder fonds - Deelnemersraden - Bestuur op directeur - Raad van Commissarissen - Ministerie van SZW + MvF - Bank- en Pensioenraad Toezichthouder - Raad van Commissarissen - Toezichthouders Accountants & actuarissen Externe Uitvoerder interne uitvoerder directeur

26 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 26 RvC : is stapelen toezicht fonds Externe Uitvoerder fonds - Deelnemersraden - Bestuur op directeur - Raad van Commissarissen - Ministerie van SZW + MvF - Bank- en Pensioenraad Toezichthouder - Raad van Commissarissen - Toezichthouders Accountants & actuarissen Externe Uitvoerder RvC directeur interne uitvoerder

27 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen 27 Hoe verder? rapport is aangeboden door SZW aan de STAR De Geus wil binnen twee maanden plan van aanpak STAR dient SZW van advies (met inschakeling van de pensioenkoepels) OPF ondersteunt pogingen om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt van de sector en is bereid eigen aanbevelingen waar nodig aan te passen


Download ppt "Visie OPF op Goed Pensioenfonds Bestuur 28 september 2004 Jeroen Steenvoorden Nieuwegein’s Business Center Vereniging voor Pensioenrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google