De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie OPF op Goed Pensioenfonds Bestuur

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie OPF op Goed Pensioenfonds Bestuur"— Transcript van de presentatie:

1 Visie OPF op Goed Pensioenfonds Bestuur
28 september 2004 Jeroen Steenvoorden Nieuwegein’s Business Center Vereniging voor Pensioenrecht

2 Algemene roep om transparantie
Boekhoudschandalen Code Tabaksblat Algemene maatschappelijke behoefte verwoord door: Media Politici Toezichthouder Allerlei sectoren ook pensioenenfondsen niet omdat er misstanden zijn bewezen Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

3 Is er dan nu niets geregeld?
Wetgever PSW Samenstelling Medezeggenschap 4-ogenprincipe Toezichthouder ABTN Deskundigheidsplan Integriteittoets AFM uitbestedingsrichtlijnen Pensioenkoepel Gedragscode Themadagen Introductiecursus ……………. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

4 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
Pro-actieve actie OPF Beslissing om met set aanbevelingen te maken Oktober 2003 Start werkgroep Oproep staatssecretaris November 2003 Afstemming met achterban Maart/april 2004 Vaststelling & publicatie April 2004 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

5 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
Waarom aanbevelingen.. Bestuur van een pensioenfonds is autonoom en dat geeft extra druk op verantwoordelijkheid en het afleggen van verantwoording Zelfregulering boven wetgeving Betere aansluiting bij praktijk Sneller aan te passen….. Staan open voor veranderingen/verzwaringen Absoluut niet vrijblijvend! Jaarverslag Do it, try it, fix it … Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

6 Oproep aan ondernemingspensioenfondsen
hun bestuurlijke praktijk te evalueren waar nodig aan te passen verantwoording af te leggen 24 aanbevelingen Dwingen tot zelfreflectie Invulling in eigen context opf-en zijn al goed aan de slag Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

7 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
24 aanbevelingen Uitgangspunten Openheid Eerlijkheid Verantwoordelijkheid Verantwoording afleggen Indeling aanbevelingen Randvoorwaarden/uitgangspunten Bestuur Organisatie/uitvoering Communicatie Evaluatie/beoordeling Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

8 De verschillen ….

9 Concept VB Code Pension Fund Governance geënt op “Code Tabaksblat”
Belangrijke elementen: alle pensioenfondsen kunnen code naleven vertegenwoordigers werkn. en werkg. org. = bestuur bestuur legt verantwoording af aan College van Belanghebbenden (CvB) CvB: werkgevers/werknemers/gepensioneerden/slapers CvB houdt toezicht op bestuur / ontslaat zo nodig deskundigheidseisen CvB governance ext. accountant en ext. actuaris Beleggingen en audit commissie Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

10 Verschil OPF / VB insteek
OPF laat pensioenfonds voor invulling van de aanbevelingen vrij VB kiest voor een meer gedetailleerd “recept” Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

11 principes Uitwerking ( vrijheid vanwege diversiteit)
Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

12 Enkele verschillen Rapport A&O – B&C vs aanbevelingen OPF
nieuw: Intern Toezicht verantwoording afleggen: mét vergaande consequenties anders: structuur is gegeven verplicht openbaar beleggingsstatuut Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

13 Cultuur en niet structuur bepaalt succes Goed Pensioenfonds Bestuur
Aangrijppunten organisatieverandering: Systems and procedures work and structures People Bron: Charles Handy, Understanding Organizations Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

14 Ontwikkelingen cq trends in Pension Fund Governance

15 Panacee voor alle kwalen ….
Medezeggen- schap Staatsen Communicatie Naar deelnemers Deskundigheid Toezicht Dekkings- graad ? Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

16 Maar ook bijwerkingen …….

17 Doornemen PFG bijsluiter ….
Bron: Verbond van Verzekeraars, januari 2002 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

18 Afhaken van de Werkgever
Doorbreking solidariteit Bij opf-en wordt momenteel meer dan 90% van premie betaald door werkgever… De risico’s voor werkgever nemen toe De zeggenschap wordt minder Versterkt trend naar DC Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

19 Verstoring van de marktordening
Versnelde shake out in OPF markt Alternatieven: Bedrijfstak indien gedispenseerd (uitzonderingen) Verzekerde regeling (meerderheid) Minder zeggenschap Minder transparantie Voor alle werknemers zelfde niveau governance is onredelijke eis als er geen alternatief is Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

20 Vertraging besluitvorming…
Meer tijd nodig Meer doorlooptijd Meer vergaderingen Meer kans op verschil van inzicht Verlamming besluitvorming Meer processen Dubbel toezicht Lastiger om bestuursleden te vinden …. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

21 Wegsturen bestuur helpt niet ….
Zeer hoge drempel ¾ eis … 3 partijen nodig Wg + Wn + gepensioneerden Nieuw besuur Party-line…. Werkgevers Werknemers Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

22 Opblazen convenant Medezeggenschap STAR-CSO
85% van de opf-en heeft vorm van medezeggenschap 57% bestuursdeelname 29% deelnemersraad 14% beide Bestuursdeelname is favoriet 71% Minder complexiteit Meer zeggenschap Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

23 Intern toezicht

24 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
Rollen bestuurder Beleidsbepaler Soms uitvoerder Controleur In de praktijk uitvoering vaak uitbesteed aan: Directie pensioenfonds grote pensioenfondsen Externe uitvoerder kleinere pensioenfondsen In de praktijk splitsingen in het bestuur Algemeen en Dagelijks bestuur Commissies, bijvoorbeeld voor beleggingen Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

25 Huidige Check & Balances
- Raad van Commissarissen - Ministerie van SZW + MvF - Bank- en Pensioenraad Toezichthouder - Deelnemersraden - Bestuur op directeur fonds fonds fonds Accountants & actuarissen interne uitvoerder directeur Externe Uitvoerder Externe Uitvoerder Raad van Commissarissen Toezichthouders Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

26 RvC : is stapelen toezicht
- Raad van Commissarissen - Ministerie van SZW + MvF - Bank- en Pensioenraad Toezichthouder RvC RvC RvC - Deelnemersraden - Bestuur op directeur fonds fonds fonds interne uitvoerder Accountants & actuarissen directeur Externe Uitvoerder Externe Uitvoerder Raad van Commissarissen Toezichthouders Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen

27 Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
Hoe verder? rapport is aangeboden door SZW aan de STAR De Geus wil binnen twee maanden plan van aanpak STAR dient SZW van advies (met inschakeling van de pensioenkoepels) OPF ondersteunt pogingen om te komen tot een gemeenschappelijk standpunt van de sector en is bereid eigen aanbevelingen waar nodig aan te passen Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen


Download ppt "Visie OPF op Goed Pensioenfonds Bestuur"

Verwante presentaties


Ads door Google