De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afkijken, nadoen, egemwijs. Egem en de ontwikkeling van de E-gemeente.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afkijken, nadoen, egemwijs. Egem en de ontwikkeling van de E-gemeente."— Transcript van de presentatie:

1 afkijken, nadoen, egemwijs

2 Egem en de ontwikkeling van de E-gemeente

3 Informatie-architectuur Processen en Organisatie

4 Informatie-architectuur Processturing en Organisatiebeheer

5 Klassieke hiërarchische organisatie

6 Gas Licht Water Sociale Dienst Burger Zaken Burgerlijke Stand Belastingen Gemeentewerken Parkeerbedrijf Arbeidsbureau

7

8 Dit vraagt dus om programma en processturing met een nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor de programma- en de procesmanager

9

10 Front Office en Back Office Mid Office? P1P2P.. e-dienstverlening midoffice message-broker authentieke registraties ARGARAAR.. Bedrijfsregels; Voortgangsmgt; status melding BI

11 FUNCTIONALITEIT MID OFFICE  Communicatie met de front office  Gegevensdistributie en –synchronisatie  Procesbewaking  Berichtenservice  Beheer transacties  Content (relatie tussen vraagpatronen en producten)  Klantinformatie/klanten volgen  Productinformatie  Keteninformatie  Communicatie met de back office  Managementinformatie

12 Informatie-architectuur Informatie-architectuur is een systematische beschrijving van de onderdelen van de informatiehuishouding in hun onderlinge samenhang in relatie tot de organisatie en/of de bedrijfs- processen in relatie tot ICT-infrastructuur

13 Informatie-architectuur *structureert *communiceert *stuurt *beheerst de dynamiek

14 Voordelen Overzicht Communicatie Relaties (voorwaardelijkheden, afhankelijk- heden, gezamenlijke belangen) De bestuurder en de manager aan het roer Basis voor een visie op de ontwikkeling van de informatievoorziening

15 Ontwikkeling van de informatievoorziening Dynamiek Visie op de plaats van de organisatie over enkele jaren Visie op de eisen, die daaraan gesteld zullen worden Visie op structuren en procedures

16 Consequentie voor de Informatie-adviseur Relatie met lijnmanagers en bestuurders

17 Consequentie voor de Informatie-adviseur Kennis Vaardigheid Oriëntatie Positie

18 Consequentie voor de Informatie-adviseur Inzicht in de perceptie van proceseigenaren en overige stakeholders

19 Consequentie voor de Informatie-adviseur Bijdrage aan strategisch-inhoudelijke issues: zorg veiligheid integratie onderwijs dienstverlening handhaving economische activiteit

20 EGEM (elektronische gemeente) Helpt de gemeente hun prestaties te verbeteren met behulp van ICT

21  Egem: wie ook weer ?  Hèt programma voor de elektronische gemeente (Egem)  Focus op gemeentelijke dienstverlening  Langs 5 à 6 actielijnen

22 EGEM actielijnen 1.Standaards en referentiemodellen 2.Praktijkvoorbeelden 3.Stimuleren van samenwerking 4.Adviesfunctie 5.Verspreiden van kennis en verwerven van draagvlak 6.Implementatie Landelijke Systemen

23  Missie Egem “Het daadwerkelijk ondersteunen van gemeenten bij de inzet van ICT, om beter te kunnen presteren” Focus op : dienstverlening

24  Omgeving Egem  Maatschappij  Politiek en beleid  De klant  Interne organisatie

25  Maatschappij  Informatiemaatschappij  Mondige burger  75% internetgebruik

26  Politiek en beleid  65 % publieke dienstverlening elektronisch beschikbaar in 2007!  Eénmalige verstrekking persoonsgegevens  Verlaging administratieve lasten  Actieprogramma Andere Overheid  Dienstverlening  Minder regels  Betere rijksoverheid  Vernieuwde relaties overheid

27  De klant  Kennen we die? - Kortere wachttijden belangrijker dan privacy? waarborgen!  Willen we die kennen?  Consequenties??

28  De gemeentelijke organisatie  Plaats ICT als basaal productiemiddel  Het andere werken: - ketens? - communities? - de hark?

29  Waar staan we nu?  Kennismaken en presenteren  Adaptoren en architecturen  Stroomlijning Basisgegevens/stelsel van basisregistraties  Toetsingskader praktijkvoorbeelden  De eerste samenwerkingsprojecten  Kennislijn: web-site en Egem-tour  Beheerorganisatie  Denktanks en workshops

30  Waar doen we nu?  Standaards, referentiemodellen en informatie- architectuur  Quick scans (nu al 12)  Praktijkvoorbeelden (25 in 2004)  Gemeenschappelijke diensten (bijv. Zuid-west Friesland)  Gemeente Pragmatika  EGEM on Tour

31  Aandachtspunten  Het andere werken en hoe je dat voor elkaar krijgt  Onwetendheid bij beslissers en managers over de mogelijkheden voor ICT inzet  Gebrekkige communicatie vanuit de I&A hoek

32  Samenwerking noodzaak  Successen tonen en delen  Praktisch werken en blijven nadenken  Navolgen in plaats van toekijken Wordt Egemwijs!

33  Doen, doen, doen, doen… “Alleen door te doen, beginnen we te begrijpen”  Kijken  Aanpassen  En weer doen, doen, doen, doen…

34 afkijken, nadoen, egemwijs


Download ppt "Afkijken, nadoen, egemwijs. Egem en de ontwikkeling van de E-gemeente."

Verwante presentaties


Ads door Google