De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

afkijken, nadoen, egemwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "afkijken, nadoen, egemwijs"— Transcript van de presentatie:

1 afkijken, nadoen, egemwijs

2 Egem en de ontwikkeling
van de E-gemeente

3 Informatie-architectuur
Processen en Organisatie

4 Informatie-architectuur
Processturing en Organisatiebeheer

5 Klassieke hiërarchische organisatie

6 Gas Licht Water Sociale Dienst Burger Zaken Burgerlijke Stand Belastingen Gemeentewerken Parkeerbedrijf Arbeidsbureau

7

8 Dit vraagt dus om programma en processturing met een nadrukkelijke verantwoordelijkheid voor de programma- en de procesmanager

9

10 Front Office en Back Office Mid Office?
e-dienstverlening midoffice Bedrijfsregels; Voortgangsmgt; status melding message-broker P1 P2 P.. BI BI message-broker authentieke registraties ARG ARA AR..

11 FUNCTIONALITEIT MID OFFICE
Communicatie met de front office Gegevensdistributie en –synchronisatie Procesbewaking Berichtenservice Beheer transacties Content (relatie tussen vraagpatronen en producten) Klantinformatie/klanten volgen Productinformatie Keteninformatie Communicatie met de back office Managementinformatie

12 Informatie-architectuur
Informatie-architectuur is een systematische beschrijving van de onderdelen van de informatiehuishouding in hun onderlinge samenhang in relatie tot de organisatie en/of de bedrijfs-processen in relatie tot ICT-infrastructuur

13 Informatie-architectuur. structureert. communiceert. stuurt
Informatie-architectuur *structureert *communiceert *stuurt *beheerst de dynamiek

14 Voordelen Overzicht Communicatie
Relaties (voorwaardelijkheden, afhankelijk-heden, gezamenlijke belangen) De bestuurder en de manager aan het roer Basis voor een visie op de ontwikkeling van de informatievoorziening

15 Ontwikkeling van de informatievoorziening
Dynamiek Visie op de plaats van de organisatie over enkele jaren Visie op de eisen, die daaraan gesteld zullen worden Visie op structuren en procedures

16 Consequentie voor de Informatie-adviseur
Relatie met lijnmanagers en bestuurders We hebben al vaker geconstateerd dat de relatie met lijnmanagers en bestuurders een aandachtspunt vorm en vaak een knelpunt is.’Verwezen zij naar het artikel waarin de relatie CIO-CEO wordt belicht, maar ook aan de hand van het 9-vlaksmodel (zo treffende geïllustreerd door de Tuskenfrau van Annette) is de positie van de I-manager goed in beeld te krijgen

17 Consequentie voor de Informatie-adviseur
Kennis Vaardigheid Oriëntatie Positie Wezenlijke factoren. "Zachte factoren": *inlevingsvermogen *communicatie *effectief adviseren

18 Consequentie voor de Informatie-adviseur
Inzicht in de perceptie van proceseigenaren en overige stakeholders En in die van andere belangrijke stakeholders.

19 Consequentie voor de Informatie-adviseur
Bijdrage aan strategisch-inhoudelijke issues: zorg veiligheid integratie onderwijs dienstverlening handhaving economische activiteit

20 EGEM (elektronische gemeente)
Helpt de gemeente hun prestaties te verbeteren met behulp van ICT

21 Egem: wie ook weer ? Hèt programma voor de elektronische gemeente (Egem) Focus op gemeentelijke dienstverlening Langs 5 à 6 actielijnen

22 EGEM actielijnen Standaards en referentiemodellen Praktijkvoorbeelden
Stimuleren van samenwerking Adviesfunctie Verspreiden van kennis en verwerven van draagvlak Implementatie Landelijke Systemen

23 “Het daadwerkelijk ondersteunen van gemeenten bij de inzet van ICT,
Missie Egem “Het daadwerkelijk ondersteunen van gemeenten bij de inzet van ICT, om beter te kunnen presteren” Focus op : dienstverlening

24 Omgeving Egem Maatschappij Politiek en beleid De klant
Interne organisatie

25 Maatschappij Informatiemaatschappij Mondige burger 75% internetgebruik

26 Politiek en beleid 65 % publieke dienstverlening elektronisch beschikbaar in 2007! Eénmalige verstrekking persoonsgegevens Verlaging administratieve lasten Actieprogramma Andere Overheid Dienstverlening Minder regels Betere rijksoverheid Vernieuwde relaties overheid

27 De klant Kennen we die? - Kortere wachttijden belangrijker dan privacy? waarborgen! Willen we die kennen? Consequenties??

28 De gemeentelijke organisatie
Plaats ICT als basaal productiemiddel Het andere werken: - ketens? - communities? - de hark?

29 Waar staan we nu? Kennismaken en presenteren
Adaptoren en architecturen Stroomlijning Basisgegevens/stelsel van basisregistraties Toetsingskader praktijkvoorbeelden De eerste samenwerkingsprojecten Kennislijn: web-site en Egem-tour Beheerorganisatie Denktanks en workshops

30 Waar doen we nu? Standaards, referentiemodellen en informatie- architectuur Quick scans (nu al 12) Praktijkvoorbeelden (25 in 2004) Gemeenschappelijke diensten (bijv. Zuid-west Friesland) Gemeente Pragmatika EGEM on Tour

31 Aandachtspunten Het andere werken en hoe je dat voor elkaar krijgt
Onwetendheid bij beslissers en managers over de mogelijkheden voor ICT inzet Gebrekkige communicatie vanuit de I&A hoek

32 Samenwerking noodzaak
Successen tonen en delen Praktisch werken en blijven nadenken Navolgen in plaats van toekijken Wordt Egemwijs!

33 “Alleen door te doen, beginnen we te begrijpen”
Doen, doen, doen, doen… “Alleen door te doen, beginnen we te begrijpen” Kijken Aanpassen En weer doen, doen, doen, doen…

34 afkijken, nadoen, egemwijs


Download ppt "afkijken, nadoen, egemwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google