De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antoinette van der Werff 19 juni 2013. Oprichting: 1996 Doelstelling: “Inzichtelijk maken van, respectievelijk knelpunten signaleren in de provinciale.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antoinette van der Werff 19 juni 2013. Oprichting: 1996 Doelstelling: “Inzichtelijk maken van, respectievelijk knelpunten signaleren in de provinciale."— Transcript van de presentatie:

1 Antoinette van der Werff 19 juni 2013

2 Oprichting: 1996 Doelstelling: “Inzichtelijk maken van, respectievelijk knelpunten signaleren in de provinciale infrastructuur van de zorgvraag en het zorgaanbod ten behoeve van mensen met niet aangeboren hersenletsel na ziekte of ongeval en hun verwanten, betrokken hulpverleners en instellingen uit de provincie Zuid Holland. De Stichting verwezenlijkt haar doel door het oprichten en (doen) in standhouden van een meldpunt en een of meerdere hersenletselteams en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt”.

3 Bestuur: Voorzitter: Hans Blom (bestuurder MEE Plus Groep) Secretaris: Marjolijn Lewis (bestuurder MEE Rotterdam) Penningmeester: Hans de Vos (bestuurder MEE ZHN) Senior Coördinator: Antoinette van der Werff Financiering: Subsidie vanuit Stichting Landelijk Overleg Hersenletselteams. Bezetting: 1 senior coördinator voor 24 uur per week

4 Doelstellingen coördinatiepunt NAH Zuid Holland 1.Consultatiefunctie 2.Coördinatie van 3 Hersenletselteams (ZHZ, Rotterdam en Haaglanden) 3.Afstemming zorgvraag en zorgaanbod 4.Netwerkvorming 5.Voorlichting over NAH en deskundigheidsbevordering 6.Participatie in landelijke ontwikkelingen

5

6 Doelstellingen enquête 1.Inventarisatie van ideeën bij deelnemers en samenwerkingspartners 2.Inventarisatie naar regionaal aanbod 3.Mogelijkheden voor verbetering van het aanbod en onderlinge samenwerking. Aanpak enquête 1.44 vragen die inventariseerden welke zorg in welke fase wordt gegeven en welke hiaten ervaren worden. 2.Enquête is gestuurd naar 32 respondenten. 28 deelnemers hebben gereageerd.

7 YULIUSDe Blije BorghDe Wielborgh St. PhiladelpiaHet SpectrumDe Merwelanden De Lange WeiSwinhove GroepAV-Zorggroep Dienst Jeugd en Gezin Zuid Holland Zuid

8

9 Acute Fase Instellingen- Rivas Zorggroep - Albert Schweitzer Ziekenhuis Herstel gericht op: Medische, praktisch en persoonlijk na NAH breed letsel Voor:Volwassenen en K&J Aantal bedden:43 Fte’s27

10 Revalidatiefase Instellingen- Rivas Zorggroep - Zorgwaard - Rijndam RC - Zorggroep Crabbehoff - Het Parkhuis - Internos Thuiszorg - ASVZ Herstel gericht op: Medische, praktisch, maatschappelijk en persoonlijk na NAH breed letsel, TBI en CVA Voor:Volwassenen en K&J Aantal bedden:97 Fte’s64 Dagbesteding7 groepen

11 Chronische Fase Instellingen- Rivas Zorggroep - Zorgwaard - Het Parkhuis - Internos Thuiszorg - Carante Groep (ASVZ) - Syndion - De Riederborgh - MEE - Zorggroep West-Alblasserwaard - GEMIVA-SVG Groep - Agathos Thuiszorg Herstel gericht op:Medische, praktisch, maatschappelijk en persoonlijk na NAH breed letsel, TBI en CVA, Middelenmisbruik Voor:Volwassenen, naasten en K&J Aantal bedden:157 Fte’s78 Dagbesteding10 groepen Woonunits7

12 Chronische Fase:Re-integratie fase Instellingen- Rivas Zorggroep - Rijndam - Zorggroep Crabbehoff - Het Parkhuis - Internos Thuiszorg - GEMIVA-SVG Groep - Agathos Thuiszorg - Van den Dool Thuiszorg Herstel gericht op:Medische, praktisch, maatschappelijk en persoonlijk na NAH breed letsel Voor:Volwassenen en K&J Aantal bedden:85 Fte’s54,5 Dagbesteding1 groep Woonunits6

13 Chronische Fase:Stabilisatie fase Instellingen- Rivas Zorggroep - Zorgwaard - Zorggroep Crabbehoff - Het Parkhuis - Internos Thuiszorg - Leger des Heils - Zorggroep West-Alblasserwaard - Aafje - GEMIVA-SVG Groep - Agathos Thuiszorg - Van den Dool Thuiszorg Herstel gericht op:Medische, praktisch, maatschappelijk en persoonlijk na NAH breed letsel Voor:Volwassenen en K&J Aantal bedden:96 Fte’s67,5 Dagbesteding1 groep Woonunits6

14 Top 5 - Hoe cliënten het zorgaanbod kunnen vinden van ondervraagde zorginstellingen: 1.Website 2.Huisarts 3.Folders 4.Mond-op-mond reclame 5.Informatie uitwisseling SEH, CVA keten en RC

15  Diagnosestelling  Wachttijden voor begeleid wonen/onvoldoende woonaanbod  Bedden niet op tijd vrij in revalidatie  Mismatch in aangevraagde zorgindicatie en zorg langere termijn  Onvolledige overdracht naar thuiszorg; betere koppeling van behandelplan naar begeleidingsplan  Onbekendheid van lange termijn ziektebeeld bij huisarts  Te late inzet van MEE en soortgelijke organisaties  Geen casus coördinatie  Cliënten met AWBZ indicatie niet kunnen plaatsen in werksituatie  Onvoldoende externe dagbesteding  Eigen bijdrage (NAH+)  Afhankelijk van bovenregionaal zorgaanbod  Onvoldoende kwalitatief personeel in dienst  Te weinig aandacht voor mantelzorger

16  Maak een zorgpad  Casus coördinator met kennis van de sociale kaart en NAH- problematiek  Betere afstemming CIZ indicatie  Ziekenhuizen geen huisbezoeken laten maken  Huisarts gebruik laten maken van MMSE test  Regelmatig overleg tussen huisarts en casus coördinator  Meer samenwerking met gemeenten en UWV  Duidelijke sociale kaart  Netwerkversteviging  Werkafspraken tussen behandelende instantie en begeleidingsorganisatie

17  Betere en snellere diagnosestelling  Juiste zorg op de juiste plaats  Gezamenlijke opleiding en deskundigheidsbevordering (psychiatrie & verslaving)  Betere overdracht  Aanstellen casemanager  Uitbreiding woonaanbod  Overzichtelijke sociale kaart  Regionaal netwerk verstevigen

18 Korte termijn:  Sociale kaart verder uitwerken  In najaar nog een netwerkbijeenkomst c.q deskundigheidsbevordering organiseren Middellange termijn:  Keuze maken tussen NAH ketenzorg of een NAH netwerk  Bepalen welke integratie er mogelijk is met de CVA- keten  Regionaal zorgpad NAH vaststellen inclusief overdrachtsformulieren.

19 1. Welke personen en instellingen werken mee? 2. Zijn samenwerkingsovereenkomsten of convenanten nodig? 3. Wie zijn beschikbaar? 4. Hoeveel uren zijn er beschikbaar?

20 Http://www.facit.nl/Nederlands/NAH/index.html

21

22


Download ppt "Antoinette van der Werff 19 juni 2013. Oprichting: 1996 Doelstelling: “Inzichtelijk maken van, respectievelijk knelpunten signaleren in de provinciale."

Verwante presentaties


Ads door Google